Heemkunde

De Heemkunde vereniging Gäöl is in 1945 opgericht, mede door Sjef Thijssen. In 1947 was hij tevens de initiatiefnemer tot oprichting van het maandblad “De Sjakel”. Dit blad was in die tijd de schakel tussen Geulle en de dienstplichtige Geulse militairen in het voormalige Ned. Indië. Toen deze terugkeerden werd de “Sjakel” het blad van de Heemkundevereniging. 
Dit maandblad, dat reeds meer dan 50 jaar bestaat, bevat artikelen over Geulle en zijn inwoners, gebeurtenissen en evenementen in het dorp en verhalen geschreven door Geullenaren. Een aantal vaste rubrieken verschijnt iedere maand, zoals politie varia de geschiedenis van Geulle en Pieke jr. oet de Piemelehook.

Onderdeel van de Heemkundevereniging Gäöl vormen de diverse werkgroepen of secties. Zo is er een foto-sectie die zich bezig houdt met het fotograferen van bijzondere gebeurtenissen, evenementen en het leven van alle dag in het Geulse.

Andere secties zijn o.a. de sectie Archivering, sectie Genealogie, sectie Dialect en de sectie Monumenten.

Naast deze secties zet de heemkundevereniging zich ook in voor het behoudt van de Geulse cultuur. Zo verzette de vereniging zich in het verleden tegen de sluiting van de spoorovergang aan de Leunde en steunt de vereniging de stichting Leefbaar Geulle aan de Maas in haar verzet tegen de grindwinning in het grensmaasgebied.

Ook steunt de vereniging initiatieven voor het behoud van de natuur in en rond Geulle. Zo wordt de opbrengst van het boek ‘Geulle He(e)melsbreed” o.a. gebruikt voor nestkasten voor kerkuilen in de St. Martinuskerk en wordt achterstallig groenonderhoud in de Geulse bossen door financiele steun van de vereniging mede mogelijk gemaakt.

Naast deze activiteiten organiseert de vereniging enkele malen per jaar excursies, waarbij het onderwerp van de excursie altijd een relatie heeft met de heemkunde of de Limburgse/regionale leven. 

Lid worden van de Heemkundevereniging Gäöl?

Dit kan al voor € 16,00 per jaar. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met:

H. Peil
Schoutstraat 6
6243 DE Geulle
043 – 364 9754

email: h.peil@geulle.com