Jeu Kurvers en Tien Troquete

Op 27 april 1983 vierden te Geulle Jeu Kurvers en Tien Troquete hun gouden huwelijkfeest. Om dit feest extra luister bij te zetten stelde W.G.M. (Wiel) Bruls, Graaf Wolter Hoenstraat 32, 6243 BE Geulle, een kwartierstaat Kurvers – Troquete op. 

De Heemkundevereniging Gäöl vroeg en kreeg van de samensteller de toestemming om deze kwartierstaat te publiceren op haar website. Daartoe moeten de gegevens verwerkt worden in een computergenealogie-programma en dat neemt, zoals computer-genealogen weten, enige tijd in beslag. Daarom publiceren wij nu reeds hetgeen tot nu toe verwerkt is en zullen dit zodra mogelijk aanvullen, in eerste instantie met de gegevens die de heer Bruls verzameld heeft, daarna met de gegevens, die de sectie Genealogie van de Heemkundevereniging ter beschikking staan.

Omdat de sectie de stelling huldigt, dat gegevens van nog levende personen vanwege privacy-overwegingen in principe niet op haar site komen, hebben we de kwartierstaat opgesplitst in twee afzonderlijke delen, een van Jeu Kurvers, de ander van Tien Troquete.
Wij wensen u veel leesgenot en hopen u weer een stukje verder te brengen in uw navorsingen!!

Kwartierstaat Jeu Kurvers
Kwartierstaat Tien Troquete