Kerkelijk leven

De RK kerkgemeenschap in Geulle telt twee parochies. De oudste is die van Sint Martinus in Geulle-Beneden, de jongste de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria te Moorveld / Waalsen

De parochie van Sint Martinus vormt sinds 1997 – na het vertrek van pastoor H.E. Hartmann en een kort administratorschap van deken L. Kirkels van Meerssen – een cluster met de parochie van Sint Agnes te Bunde.

In 2000 is daar – na het afscheid van pastoor A. Kusters O.M.I. – de parochie van Moorveld/Waalsen als derde bij gekomen. Dat wil zeggen, dat de kerkbesturen van de drie parochies volledig zelfstandig zijn en onafhankelijk van elkaar zij het in overleg met elkaar opereren, maar dat de parochie geestelijkheid belast is met de zielzorg over de drie parochies. 

De drie parochies hadden reeds in een vroegtijdig stadium (november 1999) op eigen initiatief aan het bisdom te kennen gegeven clustervorming als een vruchtbare vorm van samenwerking te zien. 

Twee maal per jaar overleggen de kerkbesturen plenair met elkaar om de gezamenlijke problemen te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Ook worden ervaringen uitgewisseld. De penningmeesters van de drie parochies plegen, zo nodig, apart overleg en brengen voorstellen in de plenaire vergadering. Een formule die, na vijf jaar, in de praktijk nog steeds goed blijkt te werken.