Boeken

In de loop der jaren zijn er tal van boeken uitgegeven over het mooie dorp Geulle. Deze boeken zijn veelal verschenen via de Heemkunde  Vereniging Gäöl.
Tevens zijn er ansichtkaarten te koop. Voor het verkrijgen van deze boeken en kaarten kunt u zich wenden tot:
                    H. Peil
                    Schoutstraat 6
                    6243 DE Geulle
                    043 – 364 9754                     

email: h.peil@geulle.com


Boek: De Abdis en de Zwerver 
TitelGöäls Woordebook
Beschrijving: Woordenboek van de Gäölse taal.  
Prijs: € 30,00 

Boek: De Abdis en de Zwerver
TitelDe Abdis en de Zwerver
Jaar:  2005 
Pagina’s: 172 
Beschrijving: Marie Koenen en Felix Rutten en hun huwelijksjaren in Geulle
Schrijver: Adri Gorissen
Prijs: € 12,50
Titel Ingebonden Sjakels 

Beschrijving: Diverse jaargangen  
Samensteller :  De heemkunde vereniging 
Prijs: € 40 ,00 

TitelHet fort in de Ravenkuil 
Jaar:  1999
Pagina’s: 110 
Beschrijving: Een roman over de belevenissen van een jongen tijdens de tweede wereldoorlog in Geulle 
Schrijver: Sjo Notten 
Prijs: € 5,00 
TitelDVD Geulle
Jaar:  1955 
Prijs: € 7,50 

Boek: Geulle Heemelsbreed.
TitelGeulle
Pagina’s: 103
Beschrijving: Dit boek geeft een beeld van de belangrijkste en meest  interessante  wetenswaardigheden uit de flora, fauna en geologie van Geulle. Het hellingbos  dat zich uitstrekt van Elsloo (noorden) tot Bunde (zuiden) zorgt voor een ongekende  diversiteit aan flora en fauna. 
Schrijver(s) :  J.P. de Warrimont (geologie), P.M.A. Notten (De Geulse  bossen), J.A.G. Bollen (Paddestoelen in Geulle), L.A.M. Backbier (Zoogdieren), J.G. Pepels  (Planten en hun toepassingen), D.F. Cupedo (Maretakken in en rond Geulle  / Drs. de Wever  en Geulle), J.M.P. Ummels (Karakteristieke vogels van Geulle), R.E.M.B. Gubbels (De  vuursalamander)
Prijs: € 11,50

Boek: Geulle dorp aan de maas.
TitelGeulle dorp aan de  Maas
Jaar:  1993
Pagina’s: 302
Beschrijving:  Het boek bevat een bundeling van de artikelen over  Geulle zoals deze in de  periode 1978 – 1987 in het maandblad van de Heemkundevereniging  Gäöl zijn verschenen. De artikelen bevatten historische verhalen, leuke annecdotes e.d.  De schrijver is 50 jaar lang hoofdredacteur geweest van het  maandblad de Sjakel.
Schrijver(s): Sjef Thijssen
Prijs: € 14,00

Boek: De heerlijkheit Geul.
TitelHeerlyckheit Geul – De  geschiedenis van Geulle deel 1
Jaar:  1997
Pagina’s: 288
Beschrijving:  Dit boek geeft de geschiedenis van Geulle  weer in  beeld. Het bevat enkele honderden foto’s die Geulle en zijn bewoners tonen in alle  facetten van het dagelijkse leven.
Uitgever: Drukkerscollectief Geulle
Prijs: € 25,00

Boek: Met naam en toenaam.
TitelMet naam en toenaam
Jaar:  1998
Pagina’s: 125
Beschrijving:  Jarenlang deed de schrijver onderzoek naar de  stambomen van enkele families uit Geulle.  De resultaten hiervan zijn in dit boek  opgetekend.  
Schrijver: L.H. Sassen
Prijs: € 16,00

Boek: Gäöl en de knaal
Titel:  Gäöl en de knaal
Jaar:  1991
Pagina’s: 57
Beschrijving:  Een fotoboek met foto’s van de aanleg van het Julianakanaal. Dit is het laatste fotoboek uit een serie van drie.
Uitgever: Heemkunde vereniging Gäöl
Prijs: € 5,00

Boek: Conscription Militaire.
Titel: Conscription Militaire
Beschrijving: Militaire dienstplicht van 1798 tot 1814
en de uitwerking hiervan in de gemeente Geulle.
Schrijver: A.M.A. Maassen
Prijs: € 4,50

De Gäölse Vlag

De Göälse vlag
Prijs: € 20,00

Eerdere uitgaven, maar helaas uitverkocht:


Boek: Een zakje knikkers.
Titelö Buulke Huuve
Jaar:  1995
Pagina’s: 317
Beschrijving:  Dit Geulse woordenboek bevat ook uitdrukkingen,
gezegden en verhaaltjes.
Schrijver : L.H. Sassen

Boek: Uit Geuls verleden.
TitelUit Geul’s verleden
Jaar:  1926
Pagina’s: 432
Beschrijving:  Deze ‘bijbel’ van Geulle geeft een goede weergave van de geschiedenis van het dorp, met al haar merkwaardigheden en bijzonderheden
Schrijver: Pastoor Aug. C. Kengen

Boek: Gäöllenaere van vreuger
TitelGäöllenaere van vreuger
Jaar:  1985
Pagina’s: 81
Beschrijving:  Een fotoboek met oude foto’s en prenten van inwoners van Geulle van vroeger en nu.  Dit boek is het tweede uit een serie van 3.
Uitgever: Heemkunde vereniging Gäöl

Boek: Gäöl wie 't vreuger waor
TitelGäöl wie ‘t vreuger waor
Jaar:  1985
Pagina’s: 60
Beschrijving:  Een fotoboek met oude foto’s en prenten uit vervlogen tijden. Dit boek is het eerste uit een serie van 3.
Uitgever: Heemkunde vereniging Gäöl

Boek: Een boeket anjers.
TitelEine wosj groffiaote
Jaar:  1992
Pagina’s: 122
Beschrijving:  Een boek, boordevol met uitdrukkingen en gezegdes in  het dialect van Geulle,  aangevuld met gedichten en korte verhalen in het dialect. Tevens  bevat het boek enige gegevens over de inwoners van Geulle tussen 1620 en 1690 (Franse  tijd). 
Schrijver: L.H. Sassen

Boek: Geulle in een nacht van jaren.
TitelGeulle in een nacht van jaren
Jaar:  1977
Pagina’s: 200
Beschrijving:  Dit boek geeft een goed beeld van de oorlog en de  gevolgend ervan in Geulle en  omstreken. 
Schrijver: L.H. Sassen

Boek: Geulle zo moet het blijven
Titel: Geulle zo moet het blijven
Jaar:  1982
Pagina’s: 64
Beschrijving: Dit boek beschrijft Geulle en zijn geschiedenis, cultuur,  natuur en
inwoners aan de  vooravond van de gemeentelijke herindeling. Door deze herindeling werd de  zelfstandige gemeente Geulle samen met de dorpen Ulestraten, Bunde en Meerssen  samengevoegd tot de gemeente Meerssen. 
Het boek bevat foto’s  van o.m. huizen, dorpsgezichten en het verenigingsleven.
Schrijver(s): Cor Betrand / Sjef Thijssen

Boek: Geulle Heemelsbreed.
TitelGroeten uit Geulle, een dorp in kaart gebracht
Jaar:  2003
Pagina’s: 260
Beschrijving: Een verzameling van meer dan 250 ansichtkaarten van bijna 100 jaar Geulle.
Samenstellers :  A. Sassen en M. Wouters