Kwartierstaat van Hoensbroeck-Geul

Inleiding.

Van de Venne beschrijft in zijn artikel De Genealogie der graven van Hoensbroeck-Geul, – Oost en –Overbach (De Nederlandsche Leeuw, 1969, kolom 299-306) de genealogie van de “neven”-takken van het geslacht Van Hoensbroeck, dat stamt uit de oude Limburgse ridders Hoen, later graven en markiezen van Hoensbroeck. De gemeenschappelijke stamvader van de hoofdtak en de uitgestorven tak Hoensbroeck-Geul was Godart Hoen, ridder, heer van Hoensbroek van 1576 tot 1584. Zijn tweede zoon Wolter verkreeg de heerlijkheid Geul en noemde zich nadien Van Hoensbroeck-Geul.

De hoofdtak leeft nog voort in de “Grafen und Marquisen von und zu Hoensbroech”, waarvan het familiehoofd het kasteel Haag bij Geldern (Rheinland) bewoont. Deze hoofdtak wordt beschreven in het boek “Geschiedenis van Hoensbroek, uitgegeven door het gemeentebestuur van Hoensbroek (J.M. van de Venne, J, Th. H. de Win, P.A.H. Peeters, 1967).Aan de hand van het artikel van Van de Venne in De Nederlandsche Leeuw heeft de Werkgroep “Kasteel Geulle”van de heemkundevereniging Gäöl wij een digitale versie van de genealogie van de tak Hoensbroeck-Geul opgesteld.

INicolaas Hoen. Komt voor het eerst voor in een oorkonde uit het jaar 1365, werd in 1370 schout van Maastricht, sneuvelde in de slag van Baesweiler als aanvoerder van een rotte aan de zijde van de hertog van Brabant. ridder, overleden 21 augustus 1371 te Baesweiler. Tr. Agnes Sac van Wijck, dochter van Jan Sac van Wijck. 
Uit dit huwelijk:

 1. Herman Hoen, volgt II.1

Kinderen: 
II.1 Herman Hoen. Eerste heer van Hoensbroek, ontving van hertogin Joanna van Brabant, vrouwe van het land van Valkenburg, op 26 oktober 1388 het dorp Hoensbroeck, dat van de vrijheerlijkheid heerlen werd afgescheiden en toen hoge, middelbare en lage jurisdictie kreeg. Hij volgde zijn vader op als schout van Maastricht en was lid van de Raad van de Landen van Overmaas. . ridder, overleden 1404. Tr. Caecilia de Libra, dochter van Dani�l de Libra en Sibilla N.N.. 
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Hoen, volgt III.1

Kleinkinderen: 
III.1 Nicolaas Hoen. Nicolaas was schout van Maastricht van 1404 tot 1413 en van 1421 tot 1427. ridder, overleden 1428. Tr. Aleijt Catharina van Maschereel, dochter van Jan van Maschereel en Marie van Oupey. 
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Hoen, volgt IV.1

Achterkleinkinderen: 
IV.1 Nicolaas Hoen. ridder, overleden 1747. Tr. Agnes Bock van Lichtenberg, dochter van Ogier Bock van Lichtenberg en Joanna Bosch tot Mopertingen. 
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Hoen, volgt V.1

Generatie V 
V.1 Nicolaas Hoen. Overleden 1516. Tr. Joanna van Corswarem, dochter van Arnold van Corswarem en Agnes Maria van Waroux-Warfus�e, overleden 20 december 1487. 
Uit dit huwelijk:

 1. Herman Hoen, volgt VI.1

Generatie VI 
VI.1 Herman Hoen. ridder, overleden 1543. Tr. Maria van Dave (Davre), dochter van Godfried van Dave (Davre) en Catharina van Wideux. Vrouwe van Linsmeau. . 
Uit dit huwelijk:

 1. Goddart Hoen, volgt VII.1

Generatie VII 
VII.1 Goddart Hoen. Heer van Hoensbroeck. Uit hem kwam de tak Van Hoensbroeck-Geul, waaruit de takken Van Hoensbroeck-Oost (bij Eijsden) en Van Hoensbroeck-Overbach (Rheinland). De vermelde huwelijksdatum is de dag warop de huwelijksvoorwaarden overeengekomen worden. ridder, overleden 1584. Tr. (kerk) 19 juli 1554 Geertruid Scheiffart van Merode, dochter van Ulrich Scheiffart van Merode en Ursula van Hompesch. 
Uit dit huwelijk:

 1. Wolter van Hoensbroeck-Geul, volgt VIII.1

Generatie VIII 
VIII.1 Wolter van Hoensbroeck-Geul. Heer van Geul. Wolter kocht op 20 februari 1587 van Werner Huijn van Amstenrade de pandschap der ambten van voogd en stadhouder der lenen van het Land van Valkenburg. De voogd van het Land van Valkenburg vertegenwoordigde de heer van dat land en was daar de hoogste ambtenaar van het bestuur. De stadhouder der lenen was, namens de heer, voorzitter van het leenhof van het land en had onder meer tot taak te waken tegen het verloren gaan van leengoederen (zie ook: J.M. van de Venne, Inleiding tot de inventaris van de archieven van de Landen van Overmaas). Volgens J.M. van de Venne verkreeg hij door schenking van zijn neef Conrad van Gaveren op 15 april 1594 de heerlijkheid Geul en in 1626 de pandschap van Bunde van Koning Philips IV. Samen met zijn zoon Conrad Ulrich, aldus Van de Venne, bouwde hij in 1626 de kerk van Geulle. Overleden 4 augustus 1631 te Geulle. Tr. (kerk) 4 oktober 1585 Ursula Schetz van Grobbendonck, dochter van Gaspar van Grobbendonck en Catharina van Ursel, overleden 17 februari 1622, begraven te Houthem. 
Uit dit huwelijk:

 1. Conraad Ulrich van Hoensbroeck-Geul, volgt IX.2
 2. Maria Catharina van Hoensbroeck-Geul, volgt IX.1
 3. Margaretha van Hoensbroeck-Geul, volgt IX.3

Generatie IX 
IX.1 Maria Catharina van Hoensbroeck-Geul. Overleden te Nuth, begraven 5 februari 1633 te Schinnen (kerk). Tr. (kerk) 10 juli 1626 te Nuth Stephanus van Eijnatten, geboren 6 april 1593 te Nuth, zoon van Herman van Eijnatten en Adrienne de Bavign�e. Heer van Nuth. Overleden 7 september 1651 te ‘s-Gravenhage op 58-jarige leeftijd 
IX.2 Conraad Ulrich van Hoensbroeck-Geul. Geboren 1590. Baron van Hoensbroeck-Geul, heer van Geul en Cadier, voogd en landheer der lenen van het Land van Valkenburg, commissaris van de Ridderschap van de Staten van het Land van Valkenburg. Conraad Ulrich bouwde met zijn echtgenote het Kasteel Geulle, dat in 1631 voltooid werd. Overleden 12 april 1652 te Geulle op 62-jarige leeftijd. Tr. (kerk) 7 november 1613 te Brussel Isabella de Haudion, dochter van Pierre de Haudion en Florence de Bernemicourt, overleden 11 mei 1640 te Geulle. 
Uit dit huwelijk:

 1. Wolter Frans van Hoensbroeck-Geul, volgt X.1
 2. Ursula Agnes van Hoensbroeck-Geul, volgt X.2
 3. Maria Margaretha van Hoensbroeck-Geul, volgt X.3
 4. Antonius Candidus van Hoensbroeck-Geul, volgt X.4

IX.3 Margaretha van Hoensbroeck-Geul. Geboren 1596. Kloosterjuffer in het adellijk klooster van Sinnich (B.), geprofest 1614. Overleden na 1641


Generatie X 
X.1 Wolter Frans van Hoensbroeck-Geul. Graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geulle, Bunde, Ulestraten, Cadier, Groten-Brogel en Erpicom, stadhouder der lenen en voogd van het land van Valkenburg. Hij trad in militaire dienst en bereikte de rang van kolonel. Wolter Frans werd voor Koning Philips IV van Spanje in 1660 met zijn mannelijke en vrouwelijke descendenten in de gravenstand verheven. Gedoopt 21 juli 1616 te Valkenburg (St. Nicolaas), overleden 9 september 1674 te Geulle op 58-jarige leeftijd. Tr. (kerk) te Overbach (D). De huwelijksvoorwaarden werden vastgelegd op 16 december 1655. Gehuwd met Maria Sybilla van Flans, dochter van Johan Adam van Flans en Adolpha van Cortenbach tot Helmont. Barones. Overleden december 1670. 
Uit dit huwelijk:

 1. Adolpha Sibilla van Hoensbroeck-Geul, volgt XI.1
 2. Philip Willem Conraad van Hoensbroeck-Geul, volgt XI.2
 3. Johan Maximiliaan Karel Arnold van Hoensbroeck-Geul, volgt XI.3
 4. Ignatius Candidus van Hoensbroeck-Geul, volgt XI.4

X.2 Ursula Agnes van Hoensbroeck-Geul. Geboren 1617 te Geulle (?), overleden te Eryingen (Henegouwen). Tr. (kerk) 1680 Frans Colyn van Montagu. Baron, heer van Rochefontaine. Overleden 1680 
X.3 Maria Margaretha van Hoensbroeck-Geul. In 1650 stiftdame van het adellijk stift St. Salvator te Susteren(?). Gedoopt 12 november 1625 te Geulle. Tr. (kerk) 1658 Denis Theodoor de Waha, zoon van Nicolas de Waha en Catherine de Namur. Heer van Baillonville en Monfrin. 
X.4 Antonius Candidus van Hoensbroeck-Geul. Geboren 28 juli 1630 te Geulle, gedoopt 29 juli 1630 te Geulle, overleden 6 november 1693 te Oost op 63-jarige leeftijd, begraven te St.Pieter-Maastricht


Generatie XI 
XI.1 Adolpha Sibilla van Hoensbroeck-Geul. Gravin. Gedoopt 22 januari 1656 te Geulle, overleden 8 februari 1718 te Eijsden (?) op 62-jarige leeftijd. Tr. (kerk) te Maastricht Arnold Theodoor Amor de Lamargelle, geboren 1 juni 1640, zoon van Arnold de Lamargelle en Margaretha Anna Francisca van Bocholt. Baron, heer van Eijsden. Overleden 6 juni 1721 te Eijsden op 81-jarige leeftijd 
XI.2 Philip Willem Conraad van Hoensbroeck-Geul. Graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geul, Bunde, Ulestraten, Erpicom, Groten Brogel en Aldenrath, voogd en stadhouder der lenen van het Land van Valkenburg (Staatse Partage). Hij trad in 1680 in militaire dienst. Gedoopt april 1657 te Brussel (B), overleden 27 september 1716 te Maastricht op 59-jarige leeftijd, begraven te Geulle. Philip Willem Conraad overleed plotseling in Herberg De Zwaan in Maastricht. Tr. (kerk) te Geulle. De huwelijksvoorwaarden worden opgemaakt in maart 1690. Gehuwd met Anna Bernardina van Limburg Stirum, geboren 6 september 1659 te Vlodrop, dochter van Maurits van Limburg Stirum en Maria Bernardina van Limburg Stirum. Gravin. Overleden op 41-jarige leeftijd, begraven 3 augustus 1701 te Geulle. 
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bernardina Adolpha van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.1
 2. Walterus Franciscus van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.2
 3. Maria Sybilla van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.3
 4. Henricus Honorius van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.4
 5. Henriette Amalia van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.5
 6. Herman Otto van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.6
 7. Isabella Charlotta van Hoensbroeck-Geul, volgt XII.7

XI.3 Johan Maximiliaan Karel Arnold van Hoensbroeck-Geul. Geboren april 1657 te Brussel (B). Graaf van Hoensbroeck-Overbach, heer van Overbach. Stichter van de linie Overbach. Overleden 11 juli 1693 op 36-jarige leeftijd 
XI.4 Ignatius Candidus van Hoensbroeck-Geul. Geboren 1660 te Geulle. Ongehuwd. Overleden 31 maart 1680 te Geulle op 20-jarige leeftijd


Generatie XII 
XII.1 Maria Bernardina Adolpha van Hoensbroeck-Geul. Gravin. Ongehuwd. Gedoopt 28 november 1691 te Geulle, overleden 17 december 1749 te Luik op 58-jarige leeftijd 
XII.2 Walterus Franciscus van Hoensbroeck-Geul. Graaf. Ongehuwd. Gedoopt 30 april 1693 te Geulle, overleden 12 december 1712 te Geulle op 19-jarige leeftijd. Begraven in het familiegraf op het priesterkoor van de kerk van Geulle. 
XII.3 Maria Sybilla van Hoensbroeck-Geul. Gravin. Gedoopt 1695, overleden 16 maart 1723 te Aken op 28-jarige leeftijd, begraven 18 maart 1723 te Geulle. Tr. (kerk) 22 januari 1718 te Echt Johan Philip Willem Frans van Limburg Stirum, geboren 22 april 1695, zoon van Maurits Herman van Limburg Stirum en Elisabeth Dorothea Wilhelmina van Leiningen-Dachsburg, overleden december 1758 op 63-jarige leeftijd 
XII.4 Henricus Honorius van Hoensbroeck-Geul. Graaf. Gedoopt 17 januari 1696 te Geulle. Vermoedelijk kort na zijn geboorte overleden. 
XII.5 Henriette Amalia van Hoensbroeck-Geul. Geboren augustus 1697 te Geulle. Gravin. Overleden 23 juli 1744 te Luik op 46-jarige leeftijd. Tr. (kerk) 22 september 1726 te Geulle Jacques Remy de Goer de Herv�
XII.6 Herman Otto van Hoensbroeck-Geul. Graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geulle, Bunde en Ulestraten, Erpicum en Grote Brogel, Monfrin, Gemine, Baillonville en Strasbourgh. Voogd en stadhouder van het Land van Valkenburg (Spaanse partage). Kamerheer van de aartsbisschop van Keulen en van de prins-bisschop van Luik. Gedoopt 14 mei 1699 te Geulle, overleden 16 september 1762 op 63-jarige leeftijd. Tr. (kerk) 21 april 1728 te Maastricht. Parochie St. Maarten. Gehuwd met Anna Maria Juliana Felicitas de Zievel de Bettenborgh, geboren 1698. Vrouwe van Geulle sedert 1762, kannunikes te Munsterbilsen. Overleden 26 september 1775 te Geulle op 77-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Bernardina Apollonia Philippina van Hoensbroeck-Geul, volgt XIII.1

XII.7 Isabella Charlotta van Hoensbroeck-Geul. Gravin. Gedoopt 21 april 1701 te Geulle. Tr. (kerk) 3 juni 1723 te Geulle Josephus Guillelmus Matthias van Hinnisdael en Crainhem, zoon van Frans van Hinnisdael en Crainhem en Maria Anna Florentina Theresia van Berchem. Graaf. Heer van Woluwe. Overleden 1763


Generatie XIII 
XIII.1 Anna Maria Bernardina Apollonia Philippina van Hoensbroeck-Geul. Vrouwe van Geulle. Sterrenkruisdame. Gedoopt 9 mei 1729 te Geulle, overleden 26 september 1798 te Geulle op 69-jarige leeftijd. Zij wordt begraven op het kerkhof te Geulle, aangezien de kerk door de Franse bezetting gesloten was. Tr. (kerk) 21 januari 1748 te Geulle Franciscus Xaverius van Hohenzollern-Hechingen, geboren 18 augustus 1719, zoon van Herman Frederik van Hohenzollern-Hechingen en Maria Josepha Theresia van Oetingen. Kapitein in het regiment Birckenfeld, later luit.-generaal in Oostenrijkse dienst. Uit dit huwelijk stammen drie generaties Hohenzollern-Hechingen. De laatste mannelijke nazaat was Friedrich Wilhelm, overleden 3 september 1869, uit wiens morganatisch huwelijk met Amalia Freiin Schenck von Geyern de nog bloeiende graven von Rothenburg stammen. Overleden 19 maart 1765 op 45-jarige leeftijd