Sint Martinusparochie

De parochiekerk van de H. Martinus is gelegen aan het Kerkplein te Geulle aan de Maas.
Voor de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude kerk zie de daaraan gewijde paragraaf.
De parochie telt ca. 1200 gelovigen.
Pastoor is de Zeereerw. Heer I. Quequesana. Hij is tevens pastoor van de parochie van de H. Agnes te Bunde en van de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen/Moorveld.
Evenals Geulle behoren Bunde en Waalsen/Moorveld tot de gemeente Meerssen.
De drie parochies zijn aan elkaar geliëerd volgens het cluster-model.

Het parochiecentrum is gevestigd in de Credozaal, gelegen aan het Kerkplein te Geulle aan de Maas (achter de kerk). 

H.H. Missen in de parochiekerk zijn: vrijdagavond om 18.30 uur en zondagmorgen om 10.00 uur (hoogmis). 

Misintenties kunnen worden opgegeven bij mevr. Gerda Voncken, Hussenbergstraat 18, 6243 AH Geulle, tel. 043-3646587. 

Het IBANnummer  NL07RABO0116501391

De kerkdiensten worden veelal muzikaal opgeluisterd door het RK Kerkkoor Sint Martinus. Contactadres: mevr. A. Maassen, Poortweg 2, 6243 BA Geulle. Tel. 043-3646550.


Adressen:

Pastoor I. Quequesana
E-mail: ismaelquequesana@live.org 
St. Agnesplein 146241 CA BundeTel. 043 – 3111579
Kapelaan T Perez
Email: tristanperez@live08.org
St. Agenes plein 146241 CA BundeTel. 043 – 3111579
Vice Voorz.Mevr. M. Lemmens – Heusschen
E-mail: marly63@home.nl
Essendijk 176243 BH GeulleTel. 043 – 3649585
Secretaris Mevr. A Dekkers – Bouwens
E-mail: a.g.dekkers@ziggo.nl
Brommelen 216243CM GeulleTel. 043 – 3641959
Penningmeester vacant
Email:
   
Dhr. J. Martens (lid)
E-mail: imartens@smeetsbouw.nl
Aan de Maas 86243NA GeulleTel:043 – 3549336
Overige   
Dhr. J. Janssen (adviseur)
E-mail: elrosi@home.nl  
Brommelen 376243 CN GeulleTel. 043 – 3645320
A.Dolmans (administrateur)
E-mail: arnoldolmans@dolmansgroep.nl  
Shoutstraat 146243 DE GeulleTel: 06 – 301322449
Dhr. Th. Kruysen (adviseur)
E-mail: th.kruijsen@zonnet.nl
Essendijk 96243 BH GeulleTel. 043 – 3645176
   
    

H.Missen St.Martinusparochie Geulle.

De H. Mis is op zondag om 10.15 uur (hoogmis) en op vrijdagochtend om 9.00 uur.

Familieberichten: 

Zie: Kontakt en de Geulbode