Pieke oet de Piemelenhoek

Pieke oet de Piemelehook

Pieke oet de Piemelenhoek was in de beginjaren van De Sjakel, toen die nog het contactorgaan was tussen de Geulse afdeling van het Limburgs Thuisfront en de in Nederlands Indië gelegerde dienstplichtige militairen, een ietwat ondeugend jongetje, dat, mede aan de hand van de wat onorthodoxe ideeën van zijn oom, de Noonk Sjang, de jongens in Indië via brievenvol steenkool-Huillands in de Sjakel op de hoogte hield van wat er zoal in het voor hen verre maar o zo dierbare Geulle gebeurde. Dat het “manneke” daarbij geen blad voor de mond nam, spreekt voor zich. Jarenlang hield Pieke (nu mag dat gezegd worden, ook toen was het alom bekend, een creatie van Sjef Thijssen zaliger) dat vol, met de ene keer een kort kattebelletje, de andere keer een heel epistel: de Noonk was er altijd bij, maar ook Piekes zus Merie en haar man Harie en niet te vergeten de buurman, Bullebak geheten, gaven vaak acte de presence. 

En dat alles in de Piemelenhoek. De Piemelenhoek, horen wij u vragen? Jawel, een mooi, verstild hoekje in het Geulse, oorspronkelijk d’n Hook geheten, waar jaren geleden gedurende een periode louter jongetjes geboren werden, juist ja……… 

Toen “Pieke” met het verstrijken van de jaren ouder werd en zijn gezondheidstoestand te wensen overliet verdwenen de brieven van Pieke uit de Sjakel. Inmiddels heeft een opvolger in de persoon van Pieke junior zijn opwachting gemaakt, de Noonk is gebleven, Geulle en vooral de Piemelenhoek bleven welhaast ongerept en ook Harie en Merie lijken eeuwig jong, de Bullebak krijgt concurrentie van Stöbbes en van Kwöib Teigededraod, maar voor de rest…… overtuig u zelf !!!!.

De brieven van Pieke Junior uit de Piemelenhoek worden – dat mag u gerust weten – in een aantal gezellige sessies op een geheime plek in (of rond) Geulle gemaakt door een schrijverscollectief, waarin diverse creatieve krachten verenigd zijn. Deze auteurs zijn niet eenkennig, dat kunt u in hun Pieke’s lezen. Zij houden ook graag voeling met de Geulse samenleving en dat niet alleen voor of aan het buffet achter een pint. Daarom horen zij graag wat u van Pieke vindt: gaat het te ver, gaat het niet ver genoeg? Ziet u de verbinding tussen een annecdote en Geulle niet of vraagt u zich af waarop de ontboezingen van Pieke of de Noonk nou precies betrekking hebben ? Aarzel niet, klik hier en reageer op de Brieven van Pieke!


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. -Januari 2005 

Dag mensen van Geul, hebben jullie ook de rente al gehad van de spaarbank? Ja, dan hebben jullie zeker ook allemaal zo’n slechte zin, sjus wie de Noonk. Die zegt dat ze wel kunnen blijven reclame maken met hun ster en super plus en topzeef en hyper de pyprekeningen, die van die banken, maar als je ziet wat van je centen over blijft, zegt de Noonk, dan zijn van die rekeningen van ”geef ons uw geld en dan maken wij niks devan”. En wij laten ons allemaal maar wat wijs maken, miljarden winst maken die banken zo en de Noonk gaat nou denifitief alleen nog maar in ouw zokken sparen zegt hij, voordat het nog zo wijt komt, dat je nog moet betalen om je geld op de bank te zetten en dan kan die vriend van Eddie en Charlie en Neske daar in de Haag wel zeggen, jullie weten wel, die met die voet en die is ook een vriend van die Vissegraat, dat hij positieve energie in de samenleving voelt en dat geen lastenverlichting meer nodig is voor de kleine man, maar de Noonk merkt ter niks van. 

Dat is vroeger al eens gebeurd, toen zei der iemand tegen de lui dat ze maar rustig moesten gaan slapen en nou is der ook nog ene bij, die zegt dat de lui hun geld moeten uitgeven en dan komt alles weer goed en het schijnt echt waar te zijn, in ieder geval dat die dat gezegd heeft, want het stond in de gezet. Nee, zegt de Noonk, daar doen wij niet aan mee, der is al oplichting genoeg in de wereld en hoe kunnen de mensen nou hun geld nog uitgeven, als het allemaal al van ze afgepakt is door die van de regeling? En nou hebben we alles bijna gehad en nou gaan die van de post overschakelen van rood naar oranje met hun brievenbussen en de Noonk zegt, let maar eens op wie dat weer gaat betalen, voortat het jaar om is zijn de postzegels weer duurder. 

En de kerk schijnt ook te gaan bezuinigen, want der was een konzeer van de Zangk, want die hadden een half sjubilei en ik was ook derheen gegaan met de Noonk en het was voor niks en heel druk, zoals normaal alleen bij een begrafenis, zegt de Noonk en deks baadt de kerk van buiten in het licht, zodat je ze van de brugweg en desnoods van bij ons in den hoek al kunt zien en nou was het zo duuster wie ergens in een gats en de dirigent van een van die wat daar opgetreden zijn, die kon schijns de weg niet vinden, want die vroeg nog aan de pastoor, want die was ook daar, of hij een moderne pastoor was en toen begon heel de kerk hard te lachen, nou ja hard, de meeste achter hun handen in, zodat niemand het kon zien dat ze lachden en ik vond dat ook gek, want als die dirigent op tijd was geweest had hij nog wel meegekregen, dat de pastoor nog een stuk gebeed had voordat het konzeer begon en dat maak je toch ook niet deks mee, zegt de Noonk, maar het had niet veel geholpen in het begin, want wat die van Mestreech veerdig maakten met hun fiolen en zo, dat was niet veel raars, ik kreeg der sjevraoje van en dat is niks goeds, kan ik jullie vertellen en de Noonk vondt dat ook en die kan verstand devan hebben want die heeft ook al eens met een slippejas en een hoge zije voor de muziek opgelopen, maar nou niet meer en gelukkig kon die van Terquet, die alles aanmekaar kalde nog wat devan maken maar der waren ter ook een hoop, die kwamen uit de buurten van Seberië, dat is in Rusland, met helemaal zwarte kleren en die hebben me een stuk eweg gezongen, dat was me een leven, nou dat ik ter hinnenvel van kreeg, zo mooi was dat maar die van Geul, die kunnen der ook wat van en die hebben ook zwarte kleren, maar wel nog met een wit humme deronder en het zal wel niet lang duren of die zijn beroemd over de ganse wereld en dan gaan die misschien ook nog eens naar Seberië en der zaten een paar vrouwen achter me en die waren aan het zeeveren dat er geen wc was, die hadden zeker een trek op de blaas gekregen en die moeten der toch wel even aan denken dat een kerk gene kaffee is, niet en Eddie en Charlie en Neske waren ook daar en Hein van de Kes had ze nog welkom toegezwaaid, maar dat hoefde eigenlijk niet want iedereen had ze toch al gezien want ze zaten helemaal vooraan en de burger kwam ook wat later, maar die had ook schijns last de van gehad dat het licht buiten niet aan was. 

Die van de Zangk hadden ook nog een vrijwillige collecte gehad en nou hoop ik maar, dat de pastoor en zijn kornuiten dat niet gezien hebben, wieveel dat daarop de schaal lag, want dan denken ze misschien ook nog dat zij de volgende keer ook zoveel krijgen en daar geloof ik toch nog niet zo in, zeker niet met die slechte tijd en zo. En misschien is het volgende maand alweer wat beter en dat hoop ik maar, voor mij en de Noonk en voor jullie en voor de Pastoor en iedereen.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – December 2004

Ja, luu van Geul, dat zijn me mooie, die van de Sjakel: heb ik eindelijk weer eens verkansie, hebben ze geen plaats voor mijn brief. Dan houden wij het maar kort: Zalige Kersemis van mij en de Noonk en van Harie en onze Merie en ook een zaalig Nuujaor, de kop vol haor, de mônd vol tan en voor jullie allemaal een waffel in de han !! Zeg, en nou niet gaan zeveren volgend jaar, als die van de Plem komen met een rekening voor de elektries van hier tot aan het Vuilwammes, hè !


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – November 2004

Dag mensen, het is weer zo wijd, 
het wordt Sint en Piet hun tijd, 
ja, stráks pas komt de Kerstman
ná ons multi-culti tweespan, 
dus in plaats van zijn maandelijks bericht
maakt jullie Pieke maar eens een gedicht,
wat de Sint Geulle gaat geven
ach, ’t volgt allemaal uit het dagelijkse leven
De Boys in hun klas onderaan, 
daar hoort écht wat aan gedaan,
die krijgen dus géén gouden munten,
maar wel een handvol doel- en andere punten.
De Bokkeriërs dan, wil mij goed verstaan,
doen er al 55 jaar van alles aan, 
zij gaan door weer en wind, desnoods door vuur,
voor het behoud van Geuls cultuur,
’t is niet vreselijk of écht fataal.
maar pas goed op jullie Geulse taal,
voor jullie dus geen zoet of peperkoek,
maar een Geuls groffioate of huuvebuulkes-boek,
want alleen als ieder goed Geuls spreekt en schrijft
zorgen wij dat onze spraak nog lang behouden blijft
en willen jullie soms een uurtje dialectles, 
Sint weet daarvoor een goed adres, bij Hein, ja, die van de Kes.
Voor den heer pastoor een kerk vol wijsheid,
geloof me, zonder strijd én met beleid,
bereiken we samen in dit land,
meer dan met oog om oog en tand om tand.
Met Charlie in de raad is Geulle niet geschaad, 
dus voor deze hoeder van opwaaiend zaad, 
echt mensen, zo stond het in de gezet,
een super én zaaddicht net.
Ook onze Eddie doen wij niet te kort,
die krijgt een echt “Gäöls” bord, 
niet gammel, maar vást, met duizend schroeven,
zo’n jongen moet voor dieven toch niet vrezen hoeven. 
Voor Neske, zo wijd weg in Maastricht,
dit jaar helaas geen plaats in dit gedicht.
Voor Mar/b, Sjir, Sjeng, Lou, A. Varis en Arthur,
Paul, Hein, Willie, Maurice en Heemkundes bestuur
(De trouwe Sjakelschrijvers, de vuurvasten,
’t zijn echt goede gasten):
veel schrijfplezier, goede moed en inspiratie
ten faveure van de Geulse natie (!).
Tenslotte voor jullie allemaal,
van boven, onder of langs het kanaal,
geachte lezers van de Sjakel, 
al zoveel jaar, ’t is een echt mirakel:
denk eraan: voor de glimlach, niet om te grieven
schrijft Pieke junior periodiek zijn brieven !!

P.s.: Het schijnt dat de protestacties van de Noonk tegen de bierprijs al get beginnen op te leveren. Er is schijns een kastelein die twee cent van de prijs afgedaan heeft, maar hij rondt nou zijn prijzen wel naar boven af, sjus wie die van de winkels. Kerdjuu !


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Oktober 2004

en nou hebben ze de Noonk in de kaffees zijn schobbejak weer volgescholden, omdat ik schijns wat te veel schrijf over de raasleden van Geul, want ter zijns der een paar van die, die vinden dat ze toch niks doen of gedaan hebben, dat ze dat verdienen en dat is het hem natuurlijk sjus, hadden ze maar wat gedaan. Ze hebben niet eens, wie ik hun gezegd heb, met Jan Peter opgebeld want die zit nog altijd half verstoken en dus kan Vissegraat zich nog altijd aanstellen offent hij de baas is in dit land, maar als het zo wijer gaat, kunnen ze de boel hier binnenkort op een huipke vegen en de boel toedoen, sjus wie de Spar vroeger. En die politiekers van Geul hebben mij wel gaaruit geeneens eens geen brief gestuurd om te zeggen wat ze op hunne lever hebben en dat vind ik maar slappen teinus. 

Maar goed, mensen van Geul, ik zal niks meer schrijven over die raasleden totdat ze weer wat doen of moet dat nou zijn zolang ze niets doen en nou weet ik het ook niet meer, maar een ding is zeker, het zal allebei wel lang duren, denk ik, maar denk wel deraan, ik word langzamerhand ook al een hele Pie en de volgende keer mag ik met stemmen en dan zal ik ze wel alleregel zeggen, wat of ik devan vind. En in Maastrich scheidt nou die lange van de Pervincie de met uit, want het wordt hem te zwaar zegt hij en de Noonk zegt, dat als hij nóu sestig was en hij kon detussenuit en vervroegd in pension, dan bedacht hij zich ook geen minuut en zou hij zich zo snel mogelijk uit de veut maken en waarom oftat dat was, dat fizzelebreemde hij zich dan naderhand wel bijeen, als hij veilig was voor de hapscharetige politiekers en hopelijk gaan Jan Peter en Vissegraat ook snel in pension, daar wil de Noonk nog wel get voor in de bus duwen, als ze daarvoor eens langs de deur kwamen. Dus wordt de gouverneur nou zeker wel ergens wel commissaris en niet een keer, maar wel meer, wacht maar eens af. Maar Harie zegt, wacht eens effekes, als die lange enzovoorst enzovoorst het hem der tussen uitknijpt, dan gloort de glorie voor die van Geul, want dan kan Neske op die zijn troon gaan zitten en dan wordt zij gouvernante, maar zelfs de Noonk, die Neske wel hoog heeft zitten, vindt dat wat wijd gezocht, maar Harie van onze Merie, die zegt dat het in principiep mogelijk is en dan kan het dus en Eddie komt dan op de stoel van Neske en Charlie op die van Eddie enne, ja …., wie gaat dan op de zetel van Charlie zetelen? 

De Noonk zegt, dat die raadsleden wel goed betaald krijgen voor al dat werk wat ze zouden moeten doen, maar dat dat toch zeker nooit niet genoeg kan zijn om iemand in deze barre tijden , waarin het grootste deel van het land in zo groot gevaar schijnt te zijn, zo gek te krijgen dat hij zich voor de raad op zal doen en dan blijft dus een leegte in de raaszaal, die je niet wie altijd alleen voelt, maar nou ook eens kunt zien, maar dat is ook weer niet zo erg, zegt Harie, want daar zullen de lui van Meersse en van Geul toch niet zoveel van merken, of denken jullie van wel, of ter nou wel ene zetelt of niet zetelt, niet? En de Noonk vraagt zich nou af wie het nou gaat met die van de visclub en die van de kaffees ondereen, want die van de gemeente die hebben die van de kaffees wel gehoord maar niet geluisterd dus die van de gemeente beginnen al wat weg te krijgen van die van de regeling in Den Haag en der stond ook een van die van de kaffees in de gezet, maar die wilde niet debij zetten hoe hij zich schreef en dat is toch niet zo lestig, zou je denken, want der zijn der maar een stuk of zeven, acht van die in Geul en ik vind dat wel een beetje flauw, want ik schrijf toch ook altijd mijne naam onder mijn brieven en de Noonk is dat met me eens, zegt hij, want waarom zouden die van de kaffees nou bang zijn, dat die van de visclub niet meer in hunne zaak komen, want als je zo eens om je heen kijkt in de kaffees , zegt hij, komen die van de visclub nu ook niet veel daar, dus veel scheelt het niet en ze moeten maar eens uitscheien, met zich ondermereen in de stevelen te zitten: die van de kaffees maken hun bier wat goedkoper en die van de visclub doen eerder dicht en dat helpt eerder, beter en meer dan dat ze zich ondereen op hunne rug zitten. 

En over dat die van loon naar werken het hele dorp onder de sladder hebben gezet wie ze de mais afdeden en dat die van de jeugd geen indianentent op de berg willen hebben, heb ik het wel een ander keer want mijn blaadje is vol en dus scheid ik er mee uit met de groeten van Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – September 2004

Dag mensen van Geul,

het spijt me voor jullie allemaal, maar deze maand geen brief uit de Piemelenhoek voor jullie. Wij gaan allemaal staken hier in d’n hoek, want we hebben er de naas van vol, van die van de regeling in De Haag, want die duwen zich hun eigen tesse vol en gooien van alles over de heg, bij de gewone man op het geleeg en die gunne die ander luu helemaal niks meer en de Noonk, die heeft in de gezet gelezen, dat mensen die van Drees trekken, zo wie hij, altijd centen tekort hebben en dus heeft hij de gezet nou bij den drekbak gezet, want dat wist hij allang, zegt hij, dat hij tekort kwam, daar heeft hij de gezet niet voor nodig, en het wordt steeds erger, zegt hij, en dan komen nog minder mensen in de kaffees en dan ziet hij Els nog minder en het moet maar eens afgelopen zijn met dat gedoe van die Vissegraat van: “Hou jij de mensen stom, Jan Peter, dan zorgen wij dat zij arm worden en wij stomrijk!!” Tessevullers, kerdju, zegt de Noonk. 

En dus wenst hij die van de regeling veel succes en hals- en beinbruch, dat is Pruussesch, zegt hij en Harie zegt, dat als dat nog niet help, dat de luu dan maar ander maatregelen moeten nemen. En gisteren zaten ze in de goei kamer zich ondereen op te richten en de Noonk vindt dat nou Neske en Eddie en Charlie zich maar eens in de haam moeten gooien, want je zou toch zeggen, dat dat politieke trofeeën zijn, waar alle mensen naar moeten luisteren en zeker die van Geul en die van Meersse ook en die zijn toch van het zelfde soort als Jan Peter of in ieder geval van dezelfde partij en als Jan Peter nou naar iemand luistert, dan zullen het die van ons toch zijn. En die zullen Jan Peter toch wel goed kennen en als Neske en Eddie en Charlie nou eens tegen die zeggen: “Moet jij eens goed luisteren, Sjeng, schei nou eindelijk eens uit met de luu te treiteren”, dan zal dat toch wel helpen, of niet soms of zou Jan Peter nog nooit van die raasleden van Geul gehoord hebben? En de Noonk zou die van de partij van Vissegraat wel eens hetzelfde willen zeggen, maar van die zie je ters nooit in Geul en die zullen wel ondergedoken zijn, zegt Harie, tot de luch zich weer klaart.

En die van de Boerenleenbank, daar gaat het eevels ook niet goed mee, zeggen ze zelf tenminste, eerst hun kantoor hier afslachten, dan alleen nog maar een flappentap en nu hebben ze ineens nog geen centen meer om hunne kalender uit te geven, maar wel honderd miljard winst maken en van wie zijn centen, juist ja, van die van de Noonk. En de enige die slecht de van wordt, dat die kalender niet meer komt, is de herremenie, want de Noonk, die gooit zo’n presentje meteen bij het oud papier, want hij houdt sowieso niet zo van banken, hij is nog van de oude sokken, zegt hij, want eerst was ter maar een of anderhalve bank in Geul en toen kreeg hij zijn centen nog ieder week in een tuitje en toen kwamen der ineens steeds meer banken en iedereen kreeg een rekening aangesmeerd en nou krijgt iedereen de rekening weer voorgelegd, dat kan niet anders vanwege de vooruitgang, zeiden die banken. Wat vooruitgang, zegt de Noonk dan, of die van die banken dat al niet allang van tevoren wisten en de luu daar maar achteraan huppelen en derin tuinen, midden in de koeiflatte. Mooie boel, zegt hij en nou zijn die van de winkels zich weer ondermereen aan het kapot maken en wie mag het weer betalen, zegt de Noonk, juist ja, de kleine man en die van die winkels doen net of ze nog geen centen meer kunnen tellen, ja optellen wel, maar aftrekken niet.

Maar goed, de Noonk mag zich van den dokter niet meer zo oprichten, want hij geeft al hoge bloeddruk en straks krijgt hij het nog aan zijn hart ook en dan zijn we nog wijer van de kant af. Maar waar hij zich wel nog dik over maakt, zegt hij, dat de gas en zo volgend jaar weer flink duurder wordt en dat hij dat weer moet betalen, maar wel voetbalclubs spekken met andermans geld en de luu hartstikke dood gooien met spaarkaarten waar ze niet om gevraagd hebben en dom boekjes in de bus duwen, maar ja, dat is dan ook weer goed voor het oud papier van de herremenie, sjus wie die gouwe gids, want die wat die gebracht hebben, die hadden zeker niet in de gaten dat het regende en nou is dat ding drie keer zo dik geworden, wie het was en het is nog een geluk dat die gids van papier is, want anders was hij ook nog eens harstikke beros. Het oud papier in demet, dus. 

Zo, dat was dus geen brief uit de Piemelenhoek en jullie moeten dus ook geen groeten hebben. O ja, Jan Peter, het beste met de veut en met de rest ook – kan het zijn spoedig – beterschap gewenst, maar je krijgt geen kaart van ons, want daar hebben wij de centen niet meer voor en voor over!


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Augustus 2004

Dag mensen van Geul,

enne, nog wat gehoord van al die kal over de kaffee van de Visclub? Niet veel, hè, maar het schijnt dat het daar drukker is wie ooit van te voren, want alle lui van Geul komen er nou eens kijken, of het wel echt zo leuk en gezellig maar vooral of het wel zo goedkoop is als ze zeggen. Dat hebben die van de ander kaffees dan toch maar mooi bereikt en zo zie je maar weer, als ze zich willen bijeen pakken, dan kunnen ze ook wat en de Noonk zegt, dat die van de kaffees nog steeds niet naar onder gegaan zijn met de prijs van hun bier en hun eelskes, maar dat komt nog wel, zegt hij en dat heet markwerking, zegt hij en nou hebben die van de Boys ook een vergunning gevraagd bij de gemeente en dan zal de tennisclub ook nog wel komen en de brandweer van Meersse, die zoekt ook nog een nieuwe plek en misschien kunnen ze alles bijeen zetten en dan krijgen we een grote kaffee met feestzaal en die zette we dan in de Krauwenhoek of op wat nog over is van het Verrekesbroek en dan kunnen we weer slagersfestivalle krijgen in Geul en echte feestweke, sjus wie vroeger en nu nog in Uikeve.

En dan vragen ze Jo van Tein maar voor dat te organiseren, zegt de Noonk en dan heeft die ook weer wat te doen en dan kan hij de vetwei weer eens op en dan maken we een veer van de ene kant van de vijver naar de andere, want vreeme weten dan toch niet, dat je ook drom heen kunt en in Uikeve maken ze zich schijns grote zorg, dat de lui uit Holland dan niet meer komen en ook dat ze bij ons weer langer moeten gaan werken totdat ze in den haam debij neer vallen en dan kunnen die vanzellevers niet meer zo deks de Maas over en op het terras bij Sjel gaan zitten en dat hebben ze dan aan die koekebakkers van de regeling in De Haag te danken, dat ze zich daar maar eens gaan beklagen, want die politiekers, die maken me wat de van en die jonge vethouder stond in de gezet met zijn petatte in de beek en je kunt veel van hem zeggen, maar niet dat je hem niet gek krijgt om wat eigenaardig raars te doen, want toen wij nog Geul waren, heeft de Noonk dat nog nooit gezien, zegt hi.

Maar ja, zegt Harie, als die van de raad allemaal in de beek gaan staan, dan kunnen we water zuiveren wat we willen, maar dan helpt het geen kloot, toch. En die van de politiek, die gaan nou een wigwam maken voor de jeugd van Geul ergens in het Beekerveld, wijt van de bewoonde wereld, en Indianen, dat zijn het, zegt de Noonk, maar Indianen horen toch in het wilde westen en niet in het oosten of niet soms en als ze zo wijt weg zitten hebben de ander lui geen last de van, zeggen de vethouders en de Noonk zegt, dat dank je de kuikuik, het vliegveld en de autobaan maken al zoveel leven, dat je die Indianen gaaruits niet kunt horen en zeker niet als de wind goed staat en het is nog maar te hopen, dat de wind ook zo goed staat als de eerste rooksignalen komen en nou vraag ik me af of de hangouderen in Geul een Ponderoza krijgen of zo en dat kan misschien ook in de feesthal in het Verrekesbroek de bij, want die cowboys zullen toch ook wel meer schudden als alleen koffie.

En nou begint de Kontak zich ook weer politiek actief te tonen en die hebben Neske een veer op de vot geplak, want die had schijns iets gedaan, wat ze al dekser gedaan had en de Noonk zegt dat hij zich dan wel afvraagt wat dat geweest mag zijn en Harie ook en de Noonk zegt, dat mijn Pap zich vroeger dekser enschelde met de hoofdredacteur van de Kontak en dat was niet zomaar enschelen, maar richtig deronder vunkele, dat de pannen zich luchden, maar daar heb ik geen zin in, dus dat doen we maar niet. En je kunt ook zien dat de bouwvak deraan komt, want die wat het zaaltje bij de kerk gevoeg hebben, die hebben zich echt moeten haaien, maar ze hebben geen wit voegje gehaald, ga maar eens kijken, rechts wit en links nog witter, maar ja het bier stond zeker koud en zouden die nou naar Oud Geul gegaan zijn of naar Sjel? 

Maar voor de rest, voor nieuws, sensatie, spanning en spektakel, lees allemaal de Sjakel !! En jullie moeten de groeten hebben van de heel familie en ook van Noonk Puil en tant Merie uit Sub en tant Berb en Noonk Sjeuf uit Geverik en van mij, Pieke junior uit de Piemelenhoek.

Jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Juli 2004

Dag mensen van Geul,

en nou zijn de korteletten, de aardappelen en de schorseneren allemaal tegelijk gaar in Geul, want die van de kaffees van Geul zijn guftig op die van de visclub, zeker omdat je bij de visclub wel bier kunt drinken en in de kaffees niet kunt vissen, maar ik mag der van de Noonk wijer eigenlijk niks derover vertellen, want dan krijgt die in de kaffees weer van alles naar zijn kop en geen eelskes meer en dat heeft hij net zo graag wie hagel in den ougs en dus zegt hij, persvrijheid is een groot goed, maar niet als het hem zelf aan de prei gaat, snappen jullie, en dus zeg ik der maar niks over. 

Maar als ik der toch wat over had mogen zeggen, dan zou ik me afgevraagd hebben of den aquarium bij het Hoekje nou de deur uit gemijterd wordt, want bij Sjan van de Raaf is de goudvis al verdwenen. En zouwe ze bij Even Planken en bij het Hapje nou geen vis meer op de tafel zetten en zijn mosselen nou wel of geen vissen? En waar zou het toch aan liggen dat sommigen zich liever ene bij de visclub drinken als bij de kaffees? Zo duur kan het bier daar toch niet zijn en gezelliger dan in de kaffees is het toch zeker nergens of wel soms? 

En nou moeten die van de gemeente die vissers een vergunning afgeven, want die zeggen dat ze open mogen zijn tot twee uur nadat de zon is ondergegaan, maar dat kan nu wel tot een uur of elf saves zijn, maar wie zit dat in de winter, want dan is ter weinig te vissen als ter ijs ligt en dan is het ook om een uur of vijf al harstikke duister, toch en voordat die van de gemeente een vergunning hebben afgegeven zal het toch wel al een jas kouder zijn. En die van de kaffees zeggen dat ze bang zijn dat ters lid worden van de visclub die nooit een geert ter hand zullen nemen, maar der zijn ters toch ook bij de herremenie en bij de famfaar, die geen noot kunnen lezen en nooit een toet ter hand nemen en bij de zank zullen ters toch ook wel zijn die beter kunnen muilen dan zingen en bij de boys die nooit een bal raken en bij de Bokkerijers zijn ter ook die helemaal geen mooi maske hebben en bij de duivenclub die beter sop dan prijsduiven hebben en bij de vrouwenbond zijn ters ook die nooit een vrouw ter hand nemen en dan mogen we nog blij zijn dat we geen mannebond hebben, niet? 

En bij de gemeenteraad, daar zitten der ook bij die van te voren veel beloven, met een paar stemmen derin komen en dan weinig opleveren. En bij de kerk zijn ter trouwens ook een heleboel lid, die nooit in de kerk komen. Maar goed, ik zie het al voor me, de grootste visser, den heilige Petrus mag niet meer de Hemel in en bij oud Geul gaan ze de knaal en de Maas omleggen, allemaal van de guf en nou hebben die van de visclub zolang op hun huisje moeten wachten en nou hebben we dit weer, want nou moeten die van de visclub aan die van de gemeente beloven dat ze alleen visfeesten houden en niks anders en als die vergunning toch komt dan hebben die van de kaffes get in de week staan voor die van de visclub, want dan gaan die van de kaffees het ze zwaar maken, wordt dus vervolgd zullen we maar zeggen, maar van de andere kant, als die vierhonderd vissers allemaal in dezelfde vijver vissen, dan zal der straks wel niet veel meer uitkomen en als die wat daar dan teveel zijn naar de andere verenigingen gaan, dan krijgen die ook weer wat lucht en dan komt alles misschiens toch weer goed.

En de moraal van dit verhaal: Este brwoid höbs, moste geine wèk zeuke !

Jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Juni 2004

Dag mensen van Geul,

hier ben ik weer met een briefje uit de Piemelenhoek en vanavond moeten die van Hup Holland Hup weer in den haam en nou tegen de Sjekken en de Noonk hoopt dat het wat beter gaat wie tegen de Pruusse deze week maar je kunt schijns niet alles hebben want die van de Boys van Geul, die waren ook bijna gepromeveerd maar jammer genoeg niet helemaal en volgende jaar misschien beter en het is heel erg druk in het dorp, want morgen is het kermis en percessie en vorige week was der iets van motors te doen en in Hulse was der een festival van de zang, dus der was weer leven genoeg en die van de carneval hadden een spektakel, en daar was ook wel wat leven, maar weinig zeepkisten en nou komt binnekort ook nog weer carneval, niet echt maar van de hermenie en wie de lui van Geul dat maar allemaal kunnen betalen, maar het word hier wel geen debakel, zo wie met die van Bung want daar zou een orkes komen en dat kwam niet, maar met al die feeste is het bier tenminste weer eens de stal uitgeweest en de loch op en dan kan het weer terug naar het lager en der tegen! 

En der is ook weer stemmen gewees, voor Europa, maar der stond geen van Geul op de lijst, want die zijn nog niet zo wijd, maar dat komt nog wel. En der waren ters ook nog een hoop in Meersse die op de partij voor de dieren hebben gestemd en daar zijn ter zekers van op het Brook bij geweest, want die weten wie of dat dat zit daar en der waren ters ook nog twee in Meerse die op de partij voor het noorden hebben gestemd en dat moeten der ters toch van Rotem geweest zijn, snappen jullie? En de Noonk zegt dat hij van guf nou eens percies de andere kant opgestemd heeft, want die wat de vorige keer verloren hadden, die hadden ineens toch gewonnen en die maken de lui nou allemaal de melk louw en dat gebeurt de Noonk niet nog eens zegt hij, want iedereen kan zien wat de van geworden is. Het is toch allemaal van de tes en de beurs open, geld derin, en dan de Kajevee op, wegwezen. Het is erg, zegt hij, met die poletiekers, na een week weten ze al niet meer dat de lui ze niet meer wilden, dan maken ze een rotzooi devan en als ze dan weer op de tillevisie komen hebben ze toch maar een gewoon neus, en niet een van ene meter tachtig! 

Erm hels zijn der genoeg, die leveren allemaal maar hun centen in en die gaan dan naar de Ministers, die kunnen het zich dan onder de armen verdelen. Vroeger zeiden ze het al: het kan beter van een durp af wie van een stad! En die Kemeel van Vallekeberg, die komt er wel, die zou vorig jaar voor ons in Den Haag gaan vechten en nou gaat hij voor ons vechten in Brusselt en dat zal volgend jaar ook wel weer te klein zijn voor hem en dat gaat hij in de hele wereld voor ons vechten en dan in het heelal en god weet waar die nog uit komt. Maar ja, hij lijkt op zijn pap, hij heeft net zo’n vruntelijke glimlach, vinden jullie ook niet en die pap die maak het wel in de Gedupeerde Staten, daar kun je nog eens op bouwen en in de Staten zag de Noonk lets ook Neske zitten in het slaapuurtje daarvan op de tillevisie en die Neske was aan het kalle, aan het kalle, de Noonk zegt dat hij niet eens wist dat die zoveel te zeggen had! Het was alleen jammer dat ter geen mikrefoon debij stond en dat die wat wel de mikrefoon had soms in de weg stond, zodat je Neske niet meer kon zien, want, zegt de Noonk, wat je zegt is in de politiek schijns niet zo belangrijk, als je maar gezien wordt. 

En Eddie, die heeft ook wat gezegd: de ontgroening van Geul moet gestopt worden en dat zal zeker de met te maken hebben dat ze in Hulse de straat gaan tarre, als die van Meersse tenminste nog cente hebben, maar nou moeten we opletten want die jonge vethouder, die heeft in Meersse ergens de weg blauw laten tarre en nou wed ik met jullie dat ze in Hulse groene taar gaan gebruiken, Nou, ik ga de tillevisie aanzetten, eens kijken wie het wijer gaat en jullie moeten van mij de groeten hebben. Dag !! 

Jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – April 2004

Dag mensen van Geul,

hier ben ik weer en het is mij get, halen ze je alle beesten van het geleeg af, krijg je toch de zak van Ferdinand Forel of was het nou Macheel de Mekreel of Peep de Geep, kun je het je voorstellen en dat komt ook nog op de televies. Hoe krijgen ze het veerdig, niet? Nee, dan Marlies van de Kurver en Gertje van de Burger, die hebben van de Maaspost een toert gekregen omtat ze altijd als ze gaan wandelen een zak bij zich hebben waar ze loslopende blikjes indoen en die rapen ze dan op en ze zorgen dan dat ze daar komen waar ze horen. Kijk, daar kun je nog eens mee aankomen ergens, maar niet met die wat zijn hond ummer bij ons voor de deur laat bouten, de keutele worden verdikke alsmaar dikker en vorige week was het nog week ook nog en de Noonk gaat bijna devan over zijne nek en die jongens wat het gras af moeten doen van de gemeente dan, die hadden de flatsen tot onder hun erm zitten. Fris hoor. Maar de Noonk gaat eens een paar avonden achter de gerdijnen zitten en dan smeert hij die hondebaas dat wel eens achter zijn oren, zegt hij. 

En die van Geul hebben die van Valkenberreg geslach en ze met elf tegen nul om de oren geloks en dat zijn nog eens sleeg en het weer wordt gelukkig ook weer wat beter en de Noonk hoopt dat het niet zo gek wordt wie vorig jaar, want toen was het zo warm en droog dat de bomen de honden bijkans achterna liepen, zijn die beesten toch nog ergens goed voor, zeker.

Bij de gemeente hadden ze ook feest en ze hebben de sakkertaris burger gemaakt, ereburger nog wel en gelukkig niet burgemeester, snappen jullie. En dat ze daar nou een feest voor geven, want die stond daar in de gezet van Mestreech te roepen dat hij vijftig uur in de week werk en op de kuil hadden ze dan vroeger gezegd, zegt de Noonk, dat hij zeker niet goed genoeg voor zijn werk was als hij het in veertig niet af krijgt en dan moet hij ook nog een heleboel mee naar huis nemen om te lezen, voor zijn plezier zegt hij. Ja, zo ene zul je maar aan de brak krijgen, gezellig. En de sakkertaris vraagt zich schijns ook nog af wie in den hemel zijne naam de achturige werkdag heeft uit gevonden en de Noonk denkt dat dat ter geweest zijn die wat zeker wijer gekomen zijn wie sakkertaris van zo een look wie Meersse en hij wil ook nog doorwerken als hij van Drees kan trekken, de sakkertaris. Nou, dankje de koekoek, zegt de Noonk, erg hel zal hij wel nooit gewerkt hebben en als het zo wijer gaat ligt Drees een dezer daag op het kerkhof en als ze niet oppassen komt het nog zo wijt dat de Noonk ook weer moet gaan werken. 

Hem niet gezien zegt, hij heeft vroeger genoeg gewerkt en geschoft en als hij thuis kwam was hij al moe genoeg en dan moest de moestem en de hinne en het verreke nog en dan was hij nog blij dat hij niet getrouwd was, zegt hij. Ja het zijn slechte tijden, zegt de Noonk, dat zie je wel draan, één feest bij de gemeente en ze zeggen meteen het abbellement op de Sjakel op, te duur zeker en als ze nou een miljoen jaar de Sjakel niet lezen hebben ze het misschiens deruit, maar eens wat aan de weeg doen, hier in Geul, dat de gut niet altijd harstikke vol met drek en rotzooi ligt, ho maar. Hier helpt maar een ding, zegt de Noonk, hel bidden: “Heiligen Antonius, beste vrind, zorg dat de gemeente de weg weer vindt !”

Nou, met de groeten van mij, Pieke uit de Piemelenhoek, junior, natuurlijk.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Februari 2004

Hallo mensen van Geul,
Ja jong, zegt de Noonk, je weet nooit waar een klein dorp groot is kan zijn. Weten ze nauwelijks dat Harie van Nes niet meer met zijn groentekar op het kermisterrein wil staan, gaan ters een paar van die suffe Geelen proberen de hele boel dicht te bouwen. Dat gaat nog wat worden, zegt hij en in die huizen komen ook liften voor bejaarden, hij heeft zellevers zijn hele leven de berg af en ook weer opgeschammateurd en hij loopt nog wie een stolsen haan hier rond, niks geleden, zegt hij. 

En nou gaat Neske, na een paar jaar in de raad alweer naar alle staten en ons verlaten en hoe zouden die zich nu voelen, zegt hij, die zoveel op haar gestemd hebben voor de raad en nou klipseert ze het hem, zegt hij en bij de vollegende verkiezingen moeten die van het CDA, die wat nog terrin wil, zich maar op de dertiende plaats op de lijs zetten, dan hebben ze tenminste nog een kenske, zegt hij. En wie die van de gemeente bijgelicht hebben wat ze met het kerremisterrein willen, toen kon je dat al goed zien, wie dat in mereen zat, de ene vethouder zat naar de loch en de sterre te kijken, maar der zat een dak tussen, de andere kon niks zien, want dat was de enige die nog durfde te roken daar en wel tegen andere zeggen dat ze geen comfettie mogen strooien en niet veel leve maken, maar zichzelf nergens geen regel van aantrekken en Neske, die praatte wel veel, maar zei niks, en iedereen had het wel gezien en Charlie die was bang, dat hij zijn wagel aan de Maas moet laten staan als hij in Hulse naar het toneel komt en dat is messchiens een goeie, als iedereen die daar naar de repetitie of naar het kaarten of gewoon naar de kaffee gaat de wagel bij zich op het geleeg laat staan en met de fiets of met d’n leren tram komt, dan wordt het voor de bejaarden in Geul beter met de rollade de straat over gaan en dan hoeven die van de gemeente tenminste geen nieuwe tegels bij te leggen, waar een vrachwagel tekort derop staat, nee gewoon die vrachwagel de kont afsnijden, dat is goedkoper dan tegels de bij leggen. 

Maar ja, die met die vrachwagels, dat is een aparte clup. En Eddie, die was ook daar, maar die zei evels niet veel, eigenlijk niks, maar die wist natuurlijk al wie het zou gaan en die gaat nou in plaats van Neske de fractie lijden en nou gaan de raasvergaderingen een stuk korter duren en dat vindt Harie wel leuk, want die kon anders nooit derheer, want die komt te laat van het werk en nou kunnen die raasvergaderingen wat later beginnen en dat kos ons dan niks extra, want als het korter duurt is het toch allemaal even lang (of breed, sjus wie je het bekijkt, zegt de Noonk). Tant Leen van Noonk Sjeng uit Voelender zou zeggen: Niet naar gebere, Lena, het is allemaal maar politiek! 

Over politiek gesproken, die van die regelneven in de Haag, die lezen de Sjakel schijns ook, want in het bejaardenhuis mogen de lui nou wel nog get roken, en nou wordt het allemaal te duur, maar Harie gaat wel eens met de brommer naar Lukselburg voor roukes in te kopen en dan neemt hij voor de Noonk ook dröpkes mee, en dat is wel allemaal harstikke illegaal, maar ja, zegt Harie, dat gebeurt wel meer, ’t is allemaal lood om oud ijzer zegt hij, of je nou hier in de Piemelenhoek of in den Krauwenhook, op het Kleinbrook of in het Verrekesbrook zit. Beurtje aan d’n auto hier, kamertje zwart witten daar of erregens anders een eigen kaffeeke beginnen. 

En nou hadden we gedacht dat we alles hadden gehad, met die van Eelse met hun haamscheut, en nou wilden die van Stein ons de Knaal laten leeglopen, het is mij get, zegt de Noonk en hij is meteen maar de dijken hier in Geul gaan inspekteren en toen kwam hij in Brommelen en daar hebben ters een paar zich aardige brakke neergeleg, maar daar is voor een tuinman niet veel te verdienen, want die zijn al helemaal grijs, niks geen spettertje groen, zegt hij. Is het hier nou een durp of een stad, zegt hij, alle wordt toegebetond. 

En hij vindt het jammer dat ze hier in Geul geen herezitting hebben, die van de vastelavond, en hij vraagt zich af of dat dat komt omdat er in Geul niet genoeg heren zijn, maar Harie zegt dat ze dan misschiens eens kunnen proberen een bjièrre-ztting te houden, daar zijn ters genoeg van en die van de Sjakel moeten maar sjus wie vreuger weer eens een echte vastelavessjakel maken, dan kunnen de lui van Geul nog eens lachen zonder dat het hen een hoop geld kost, zegt hij. Nou ik scheid dermee uit, alaaf Geul en de Piemelenhoek, jullie Pieke de Tweede en trouwens als het zo deks gesneeuwd had als die van de gemeente gestrooid hebben, dan lag het nou een meter of zes. Adië !


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Januari 2004

Hallo mensen van Geul,
hier ben ik weer met een briefje uit de mooiste hoek van Limburg, zoals de Noonk dat altijd zegt, maar hij heeft zich al een paar weken flink lopen oprijten. Eerst drover dat hij nergens meer mag roken als hij de opperhoofden van het land mag geloven en nou gaat hij zekers niet naar het bejaardenhuis, zegt hij, want daar mag je schijns ook niet meer binnen roken en hij gaat toch zeker niet wie een armen hals buiten staan roken, zegt hij, dan krijg je een trek op het kleinvlees en ook nog een stijve nek of een longverzakking en hij is pas een paar weken strontsverkoud geweest, zegt hij, ze kunnen hem wat, die van de regelneven in Den Haag en nou moeten Harie en Merie ocherm nog langer wachten voordat hij de poort achter zich toetrekt en zij het rijk voor zich hier in de kraam alleen hebben en misschien moeten ze wel wachten, totdat hem de laatste pijp is uitgegaan, maar ja dan kun je ook niet zekers devan zijn dat je nog wat krijgt, zegt Harie, want dat heb je wel gezien onder in Geul erregens, maar daar weet ik niet het fijne van, alleen dat ters van Kerkes en Dekens iets te mee te maken hadden, maar de Noonk zegt, dat die geld genoeg hebben of in ieder geval gehad, en zeker die van Meersse met hun gebazel, daar hoeven die paar geleutige kloten van hem niet ook nog bij en Harie en Merie, zegt hij, hoeven zich daar dus gaaruits geen zorg over te maken, hij kijkt wel uit wie bij hem op het geleeg komt, zegt hij en wie hem niet bevalt, die vliegt eraf wie een krauw, die een schup dronger krijgt.

En nou vraagt de Noonk zich af, als iemand nou een stumpke van een sigaret op de grond gooit en het zou toevallig heel, héél toevallig zo zijn, dat ter een van de pleisie dat ziet, dan moet hij vijftig neuro’s betalen, zegt hij en hoe zit dat dan als hij zijn sigarestoemel toevallig, héél toevallig eens laat vallen, moet hij dan nog meer betalen soms, want zij sigaren zijn een stuk dikker als de zelfgedraaide toebak van Harie, maar zegt hij, als je ziet wieveel auto’s der verkeerd geparkeerd staan of wie een gek door de straat scheuren en hoeveel hondekeutele op de stop liggen, en het liefst ook nog sjus tussen de muur en de straatlamp, en die worden dan niet opgeruimd, nou, dan zal het wel meevallen, zegt hij en anders pakt hij zich wel een asbak met voor onderweg, dat komt ook goed uit als hij weer erregens buite moet gaan staan zwame en dat was misschiens nog get voor die met die honden, allemaal een mobiele strontbak. 

En de Noonk was ook heel giftig derover, dat die wat zich hier in het zuiden dé pers noemen proberen mee te profiteren van zijn succes, overal waar de lui de Sjakel lezen, want in de Maaspos hadden ze het over een Noonk Sjef en in de gezet van Mestreech over een Noonk Dinges, maar die kunnen nog niet eens bij hem in de scheem staan, zegt hij en als die daarmet doorgaan, dan gaat hij weleens met die naar de bank, zegt hij en hij denkt zeker nog wat de van te kunnen opstrijken, maar met de rente van allewijl stop je ook geen looker in de hoozen, als je tenminste nog erregens een bank kunt vinden. 

Die gezette van allewijl, zegt de Noonk, zijn alleen nog maar goed om dermee te doen, wat hij voor den oorlog al dermee op het huuske deed, want de helft van wat ze schrijven is gelogen en de ander rest is ook nog overgepakt van goei gezette. Maar de börger van Meersse, die gaat zich dertegenaan moeien en dan wordt het wel beter, zeker, maar dat stond wel in de gezet en of we dat nou moeten geloven, maar de börger had het wel zellevers geschreven, stond dronger, dus dan zal het wel kloppen. Nee, dan de Sjakel, die wordt door iedereen goed gelezen en ook nog bewaard, want de Noonk heeft met een van de Herremenie gepraat en die heeft hem gezegd, dat ze nooit een Sjakel bij het oud papier zien, maar op den Essendijk lezen ze hem weer schijns niet, want die vrachtwagel staat deks nog ummer daar en nou hadde-ters een paar aan het buffet de Noonk aangesproken deover, dat hij altijd van die rare dingen zegt over die van ons wat inde raad zitten, maar dat valt nog wel mee, met die, zegt hij, want ze zijn altijd nog beter dan die vethouder in Amsterdam, die cokes en antraciet snoefde en naar de meisjes ging en een kepot achterlicht op zijn fiets had en zich dan ook nog get van zijn Sjeng maakde. 

Nee, dan die van ons, Charlie hoeft helemaal niet naar de meisjes te gaan, want die heeft ter genoeg thuis en Eddie die snuift alleen frisse lucht, behalve als Peter van Casper eens wat veel in zijn ton gedaan heeft en Neske, och Neske, die heeft hij nog niet deks op de fiets gezien en zeker niet met een kepot achterlicht, zegt hij en die maakt zich dan ook nog eens niks van haren Sjeng ook niet. En wat vonden jullie van die van Eelse, die zich bij ons wat haamscheut kwamen lenen, ja daar was toevallig, héél toevallig wel iemand die ze een perses gemaakt heeft. Sjus goed, zegt de Noonk, want wij gaan ons toch zeker ook niet in Eelse den dikke steen van die klauwen, wij van Geul, wij kijken wel uit. 

En der is nog veel meer los in Geul, want op het Broek is een beestenboel en een verrekesstal opgeruimd, waar illegaal verrekes zonder oorbellen in zaten en in Hulsen willen ze gaan bouwen, maar de Noonk moet zich daarover eerst laten informeren, zegt hij, maar hij weet wel al dat die van de Bokkeriërs en de Herremenie en het Oranjecomité en nog meer die daar wel eens een tent opzette en die wat daar in buurt wonen zijn alvas niet erg blij demet zijn, heeft hij gehoord en misschiens dat ik daar de volgende keer wat over schrijf, als ze tenminste plaats hebben in de Sjakel en nou schei ik dermee uit, want ik moet al gaan knuddele omdat mijn blaadje vol is en jullie krijgen de groeten hebben van jullie Pieke Junior en de Noonk uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – December 2003

Dag mensen van Geul, 

Ja, lui van Geul, dat vinden jullie wel get, hè, dat gedicht van de vorigende keer. En de Noonk vond het ook harstikke goed, zegt hij, en het doet hem denken wie dat hij vroeger met de kattepul schoot, recht devoor , zegt hij en dan midden debinnen, want hij raakde vroeger alles demet,… en nog veel meer, zegt Harie.

En het schijnt dat Sinterklaas het verrekes druk heeft gehad dit jaar en je zou niet zeggen, dat de tijd zo slechts is, zegt de Noonk en Sinterklaas heeft schijns die van de Kerstmis al gebeld, dat die zich maar een paar man debij moet nemen, anders krijgt die zijnen toer helemaal niet rond, dit jaar zegt hij en hij heeft ter nog wel wat, waar hij geen werk meer voor heeft en dan kunnen die zich een beetje debijverdienen, zwart natuurlijk. En die van de fanfaar, die hebben een ouwe film opnieuw uitgedaan, en de harmonie staat er ook mooi op en de Noonk kon veel debij vertellen, wie we hem afdraaiden, want hij kende alle mensen die derop stongen en hij stond zelvers ook derop en Harie en Merie ook, en toen waren die nog mooi en ook Teigededraod en Stöbbes stonge derop, maar die waren al een stuk minder en die film loopt goed, want ze zijn al aan de tweede ronde begonnen en hij ging schijns zo snel dat Huub van Geurt Janssen aan de Maas bijna geen asem genoeg had om hem bij te houden. 

En nou is ter ook een mooi boek uit met allemaal kaarten van Geul en zo leer je je eigen dorp nog eens kennen, zegt de Noonk en ook wie het vroeger deruit zag en ik vond dat toch allemaal veel mooier en als toen ene auto op de foto stond, van Gus Roumans of van Mao van Alberigs, dan was het al druk en toen had Sinterklaas al genoeg aan een bay, die van Lombok en nu moet hij al met een paar vrachtwagels rondvaren en in Geul zal hij zich wel die van Boetskes en die van Terket de bijhalen. 

En misschien kan Eddie van de Flup ook nog de bij helpen, want die heeft ook deks zo’n bakbeest voor de deur staan en daar is zeker nergens anders plaats voor, maar wie de prinses is uitgeroepen had hij wel een vrachtwagel met kerstbomen op het geleeg staan en als die prinses daar de heel nacht in verstoken heeft gezeten, dan is ze wel nat geweest tot onder de erm en dan heeft ze nog geluk gehad, dat ze der nu niet zat, want dan had ze zich nog get bevroren en der waren ook een hoop prinsen, die heeft het zo goed bevallen wie ze prins waren dat ze nou weer metdoen en die gaan overal voorop lopen met de vlag, zeggen ze en Harie en Merie waren ook daar geweest, en ze hadden flink geschuinkeld en gehups en Harie had zich de nek bijna verrek, wie hij de prinses zag, zo mooi vond hij haar schijns en verrekken, zegt de Noonk altijd, dat is lank worden en daar snap ik weer bijna niks van en wie Harie heevers kwam klaagde hij over pijn in zijn hals en de Noonk zei toen dat hij nog blij kon zijn dat zijn nek zo wijd van zijn vot zat, maar als je nog zo’n kaartenboek wil kopen, dan moet je je haaien, want der zijn ters al niet veel meer en die twee wat dat gemaakt hebben, die stonden ook in de gezet op het plekske wat ze het mooiste van Geul vonden en je kon weer zien dat dat ene van de gezet van Mestreech was, want je kon gaaruits niet zien waarof dat dat was en als Sinterklaas volgend jaar nog meer vrachtwagels nodig heeft, dan kan hij misschien eens met Hupie bellen, die heeft ter ook een en die is ook nog familie van hem, en dan kan die misschien nog een prijsje voor hem maken, dan kan de Sint die wat hij nou aan de Kerstman wil overgeven, misschien wat langer aan de gang houden. 

Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – December 2003

Dag mensen van Geul, 

Ja, lui van Geul, dat vinden jullie wel get, hè, dat gedicht van de vorigende keer. En de Noonk vond het ook harstikke goed, zegt hij, en het doet hem denken wie dat hij vroeger met de kattepul schoot, recht devoor , zegt hij en dan midden debinnen, want hij raakde vroeger alles demet,… en nog veel meer, zegt Harie.

En het schijnt dat Sinterklaas het verrekes druk heeft gehad dit jaar en je zou niet zeggen, dat de tijd zo slechts is, zegt de Noonk en Sinterklaas heeft schijns die van de Kerstmis al gebeld, dat die zich maar een paar man debij moet nemen, anders krijgt die zijnen toer helemaal niet rond, dit jaar zegt hij en hij heeft ter nog wel wat, waar hij geen werk meer voor heeft en dan kunnen die zich een beetje debijverdienen, zwart natuurlijk. En die van de fanfaar, die hebben een ouwe film opnieuw uitgedaan, en de harmonie staat er ook mooi op en de Noonk kon veel debij vertellen, wie we hem afdraaiden, want hij kende alle mensen die derop stongen en hij stond zelvers ook derop en Harie en Merie ook, en toen waren die nog mooi en ook Teigededraod en Stöbbes stonge derop, maar die waren al een stuk minder en die film loopt goed, want ze zijn al aan de tweede ronde begonnen en hij ging schijns zo snel dat Huub van Geurt Janssen aan de Maas bijna geen asem genoeg had om hem bij te houden. 

En nou is ter ook een mooi boek uit met allemaal kaarten van Geul en zo leer je je eigen dorp nog eens kennen, zegt de Noonk en ook wie het vroeger deruit zag en ik vond dat toch allemaal veel mooier en als toen ene auto op de foto stond, van Gus Roumans of van Mao van Alberigs, dan was het al druk en toen had Sinterklaas al genoeg aan een bay, die van Lombok en nu moet hij al met een paar vrachtwagels rondvaren en in Geul zal hij zich wel die van Boetskes en die van Terket de bijhalen. 

En misschien kan Eddie van de Flup ook nog de bij helpen, want die heeft ook deks zo’n bakbeest voor de deur staan en daar is zeker nergens anders plaats voor, maar wie de prinses is uitgeroepen had hij wel een vrachtwagel met kerstbomen op het geleeg staan en als die prinses daar de heel nacht in verstoken heeft gezeten, dan is ze wel nat geweest tot onder de erm en dan heeft ze nog geluk gehad, dat ze der nu niet zat, want dan had ze zich nog get bevroren en der waren ook een hoop prinsen, die heeft het zo goed bevallen wie ze prins waren dat ze nou weer metdoen en die gaan overal voorop lopen met de vlag, zeggen ze en Harie en Merie waren ook daar geweest, en ze hadden flink geschuinkeld en gehups en Harie had zich de nek bijna verrek, wie hij de prinses zag, zo mooi vond hij haar schijns en verrekken, zegt de Noonk altijd, dat is lank worden en daar snap ik weer bijna niks van en wie Harie heevers kwam klaagde hij over pijn in zijn hals en de Noonk zei toen dat hij nog blij kon zijn dat zijn nek zo wijd van zijn vot zat, maar als je nog zo’n kaartenboek wil kopen, dan moet je je haaien, want der zijn ters al niet veel meer en die twee wat dat gemaakt hebben, die stonden ook in de gezet op het plekske wat ze het mooiste van Geul vonden en je kon weer zien dat dat ene van de gezet van Mestreech was, want je kon gaaruits niet zien waarof dat dat was en als Sinterklaas volgend jaar nog meer vrachtwagels nodig heeft, dan kan hij misschien eens met Hupie bellen, die heeft ter ook een en die is ook nog familie van hem, en dan kan die misschien nog een prijsje voor hem maken, dan kan de Sint die wat hij nou aan de Kerstman wil overgeven, misschien wat langer aan de gang houden. 

En het laaste nieuws is dat bij Sjangke aan de Maas ters een paar schijns naar de tillevisie wilden gaan kijken en die hadden te diep geloerd, want die hebben de bocht helemaal niet gehaald en de hele kas van den anten neven het kapelke uitgevaren en nou weet ik nog wel veel maar ik heb geen tijd meer, want ik moet het verreke gaan voeren, dus adië en tot de volgende keer, met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – November 2003

Dag mensen van Geul, 

De Noonk heeft de laatste tijd hard lopen denken, 
wat hij de lui van Geul zou kunnen schenken, 
natuurlijk géén koloniale waren in een kar,
die was al overvol bij het sluiten van de Spar.
De mensen die er anders nooit zijn gekomen
hebben immers stiekempjes hun kansje waar genomen:

zij kochten voor de helft van de prijs, 
van alles, brood, drekstuiten, bier en ijs.
Je zou toch zeggen, als Geullenaar met fatsoen,
hadden jullie dat niet eerder kunnen doen?
Dan was Geuls warenwinkel wellicht niet gesloten,
ja, hadden de vaste klanten hun neus niet zo gestoten.

Een klein beetje was wat je nog kreeg, 
de schappen waren meer dan leeg.
Nee, dan Albert, Lidl, Aldi en De Boer,
die draaiden ons een mooie loer,
ook het hulppostkantoor
ging met de super plots teloor.

Bij alle andere middenstandsvrinden,
blijkt intussen geen animo te vinden,
voor het wegen en beplakken, 
van post in zakken en in bakken.
Wat zouden zij zich nou toch wensen,
die wat oudere of niet mobiele mensen,
misschien een postzegelautomaat,
in een warm lokaal en niet op straat ?

Geen champagne of kaviaar, 
Wel de dagelijkse waar !!
’ t Is voor John en consorten vreselijk erg,
Ook voor die van de Maas, van onder en boven de berg,
’ t is miljaar eeuwig zunde,
we moeten nou naar Meerssen of naar Bunde.

De jonge vethouder dan, 
heeft die, samen met de börger, een plan ?
Een servieswinkel onderzoeken,
verkoopt die ook peper en andere koeken ?
Ocharm, wat helpt toch dat zeuren,
waarom nog langer treuren,
staan zij niet steeds paraat, 
ons meisje en de jongens in de raad ?

De koolrapen zijn intussen danig gaar, 
Geuls leefbaarheid loopt gevaar
De Noonk zegt: met inzicht en ietsje meer beleid
Had iedereen dat kunnen zien, en ruim op tijd.
Ja, daar liggen onze taken,
Geulle, let op je zaken ……!
Dus: Lees steeds Piekes brieven,
en blijf op de hoogte van ’s dorps grieven.

Tot slot, beste lezers: Adie,
Van jullie Piemelenhoekse Zwarte Pie !


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Oktober 2003

Dag mensen van Geul, 

hier ben ik weer met een briefje vanuit de Piemelenhoek. En nou had ik vandaag net naar het voetballen willen gaan, maar nou is het afgelast omdat een hele boel molmuus een berg moutheuvele op de velden van de Boys gemaakt hebben en dat was vroeger wel anders, zegt de Noonk, want toen hadden ze nog de Sim en die schuifde zich niet uit de weg voor een paar van die huppele en ook koeieflatte, die gingen ze toen met de platschup aan het lijf en de Noonk heeft zelf nog de tijd meegemaakt dat je eerst de schapekeutele moest rapen voordat je de wei op mocht om tegen het leren monster te trappen en vroeger was der schijns ook een vrouw in Broekhoven, die beedde het Sinterjansevangelie op drie hoeken van de wei en dan was ter nog eenen hoek open en dan klipseerden die mollen het hem daarlangs en als je het niet gelooft, zegt hij, maakt hij mij nooit meer iets wijs. 

Maar die van de Boys zitten der maar schoon mee en de Noonk heeft al een idee devoor, zegt hij, ze kunnen beter bij Schols in Hulse op het geleeg gaan sjotten, want dat ligt er toch maar voor soppekneuk en schandaal debij en der staat al wat groen en het is in ieder geval zo hel, dat de molmuus hun snuits derop verrineweren. En misschien kan Ernes van Augustin uit Bunde als consul van de voetballers dat eens met die van de gemeente regelen. En dan kan hij ook eens even kallen met die jonge vethouder, want die moest eigenlijk de hangplaats voor de jeugd in Meerse-west openschieten, want dat was een hut als een voetbal en die was met gezette toegeplekt, wie alles in Meerse, maar om dat de burger schijns bang was dat die jonge vethouder de bal niet zou raken, sjus wie hij dekser in de collegekamer derneve schijnt te vethouden, hadden ze die van slachter Meijert van Meerse gevraagd en die heeft overal op de wereld looker in de nette van de gools geschoten dus dat was een koud kunstje voor die, maar de jonge vethouder heeft toch nog de voorzet devoor mogen geven en dat kon hij nog wel raken en bij ons kunnen we dat straks zelf want wij hebben nog een paar echt bombers, zo wie Frans van Oligaars en Frans van den Akker en onze Loe, want Bernard van de ketel zei vroeger altijd dat die pas kon skiete.

En nou hebben ze bij de pleisie ook weer wat nieuws, want der staat ter de hele tijd ene achter de straatlamp bij Kasper zijn boerderij door een soortement verrekijker te kijken en die richt op alles wat langs komt of ze de gordel nog om hebben en of ze niet te hel vare en dat heeft ters een hoop al veel centen gekost en Harie houdt zich wel in zegt hij, want dat is nog altijd jammer geld en die pleisie zal zich ook moeten inhouden, want Harie ziet zijne buik zo achter de lamp uitkomen en het is sjus wie met de hondenepper, die is ter ook nooit als de lui hauvernacht den hond uitlaten en als Harie ergens half van de weg afgevaren wordt dan zie je ook nooit iemand en vroeger hebben ze nog wel eens op den Hessendijk een paar losgelopen honden onder den auto gehad, maar die man van die honden heeft nou vogels en die kan hij schijns ook niet binnen houden want die zitten nu aan de Maas ergens in de bomen en zodat ze zich niet kunnen versteken, hebben ze in het huis waar vroeger Graatsje zaliger en Tina woonde het groen is rats afgeknipt, of was het nou rood? 

Maar misschiens gaat der nog wat veranderen, sjus wie in de kerk want die in Rome heeft gezegd dat het maar eens afgelopen moet zijn met misdienderessen en vrouwen in de kerk en zo en dat vindt de Noonk toch maar niks, want hij vraagt zich af wie nou het eerst het huis uit moet, de pastoor of de maag en de bank van de zank hier in den hoek is heel mooi geworden, maar het is wel wat hard om op te zitten en nou schei ik ter mee, met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek. 

P.S. jullie moeten je wel dat boekje met die kaarten van Geul aanschaffen, zegt de Noonk, want het schijnt dat ze van over de hele wereld dat al aan het kopen zijn !!


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – September 2003

Dag mensen van Geul, 

hier ben ik weer met een briefje uit de Piemelenhoek. En de kermis is ook al weer om en de Noonk zegt, dat hij der nog eens niets van gemerkt zou hebben als ter niet een paar vreem harmeniën in Geul waren geweest en hij vraagt zich af of dat nou komt omdat het bier en de drupkes de letste tijd zo duur geworden zijn of doordat de lui geen centen meer hebben omdat ters elke week wel een paar aan de deur staan voor het goede doel en die kan hij ook nog allemaal dus die kan hij niet zonder get van het geleeg sturen of iedere keer een knoop in de zak doen, want dan ga je ook door het dorp als een hole, zegt hij, maar het kan ook zijn omdat die van De Haag ons weer eens een paar poten gaan uittrekken en dan zullen die van de raad van Meerse wel niet lang op zich laten wachten, zegt hij. 

Maar Harie zegt dat het misschiens komt omdat Geul zondig wel drie keer op de tillevisie geweest is, eerst het kasteel op de Pruis met die fideleer van Maastrich en toen die van de Bakker op het Brook, met zijn licht en zijn Lotharingse knijnen en caviaas en zijn water, maar dat was een heel erg sterk stuk, want die pakde zich een paar brannetele en die vreef hij zich over zijn gezicht en zijn armen en hij brande zich gaaruits niet draan zei hij, hei, en anderen, die branne zich wel draan, en die hebben het dan mooi zitten, hei, zegt hij. En daarna was Sjaan van de Vonk van Moervelt ook nog drop, met twee Amerikaanse torens en die had een hele hoop speelgoed autoos der bij staan, die had hij zeker van de kleinkinderen nog over 

En het was maar een geluk dat Merie een hele boel vlaaien had gebakken en de knijn had de Noonk ook heel goed gesmaakt, wie een kermismiddig, zei hij en hij was toen maar gaan ungere, nadat hij zich op de keldertrap een paar eelskes gepakt had. En die van de zangk, die gaan binnenkort ook weer een zuurmuisfeest houden, met ijsbeentjes en zo en nou vraagt de Noonk zich af, hoe of die omgaan met de knooken die ze daarvan over houden. Als ze die maar niet gaan begraven bij dat moment dat ze bij ons in den Hook gaan opzetten en de Noonk zal daar wel eens opzichter gaan spelen, want anders heb je gloeiende kans dat het niet mooi wordt, zegt hij, ook al hebben die van de gemeente zich flink de tegenaangemoeid. En aan de knaalbrug zijn ters begonnen met verven en ze zijn al aan de pileren, maar de Noonk vindt die kleuren maar niks, voor hem mogen ze de brug weer mooi groen maken, dat is ook niet lelijk, zegt hij. En op de berg gaan ze nou toneel spelen in de bos en de Noonk hoopt maar, zegt hij, dat het niet van dat nieuwerwets gedoe is en dat ze zich de kleren aanhouden, want anders dan zitten ze mooi demet, zegt hij, hei, als ze zich verbrannen aan de netele. 

En in de raad zijn ze zich ook flink aan het vregelen en dat ligt schijns draan dat die van Geul politiek onervaren zijn en dat kan natuurlijk niet, zegt de Noonk want Charlie heeft het met de dikke aarrappele opgeschept gekregen en Neske, die schudde ze het vroeger als kind al in bij de koffie en Eddie, nou, die is al zo lang bij allerlei besturen, dat die ook wel weet wie een woonwagen uitziet. Wat nou, politiek onervaren. En Neske, die moet zich sowieso spoeien, want die van haar partij, die mogen schijns maar twee keer derin en moeten ze weer deruit, sjus wie Kemeelke van Vallekeberg, die moet nou Europa in en die komt dan weer terug en dan zal Neske wel naar alle staten gaan en dan kan die van de Kuster van Meerse, die daar al in zit, zich de borst een flink natmaken, zegt de Noonk en het zou hem niks verwonderen als Neske nog eens als vethouder terugkomt in de raad als die andere, die der nou zit uitgevethouderd is en voor je het weet staan die van ons nog eens bij die Amerikaan, broodjes te eten en zo, en dan zeggen de lui overal dat die van Geul gek zijn. 

Ja, ja. Maar jullie weten wat de Noonk altijd zegt: derin komen is nog wat anders als derin blijven en bier schudden is ook nog wat anders als friete bakken, daar moet je ook voor geleerd hebben en gelukkig gaat de frituur ook weer open en dan kan ik me weer een lekker knakweurske halen. Allè, tot de volgende keer met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Augustus 2003

Hallo mensen van Geul,

hier ben ik weer met een briefje uit de Piemelenhoek. En het is echt heel warm hier, zo warm dat het allang niet meer geweest is, en over al is het niet groen maar bruin en gans Geul lijkt wel uitgestorven overdag, want der is geen hin buiten te zien maar wel ’s avonds, dan maken ze een hele boel plezier en nog meer leven op de terrassen. De Noonk zegt dat het weer eens een ouwerwetse bouwvakantie is geweest, die hadden vroeger altijd het beste weer en de meeste dorst, maar der zijn ters ook een heleboel van Geul wijt weggegaan, nou dat hadden ze toch ook niet hoeven doen, want der zijn ters ook, die bijna hun kont aan de bossen verbrand hebben en dan kun je beter in Meersse blijven, want daar mag je nou niet meer stoken in de open lucht, maar zeker wel binnen en in de achterkamer, zegt de Noonk. En de bejaarde van beneden hebben geprotesteert tegen dat bij hun de heg niet geknipt was en die van de redactie, die hadden een foto devan in de vorigende Sjakel gezet en die hadden zich af gevraagd of dat er wat aan gedaan zou worden en nou zegt de Noonk, wat waar is, is waar en dat de gemeente nou goed werk gedaan heeft en alles in ene keer devan afgerots heeft en dat ligt zeker daaraan dat die van de raad ook de Sjakel lezen, iedere maand, om te kijken of ze ook derin staan. Nou, dan hebben ze hier der eentje waar ze ook wat aan kunnen doen, dat ze nou een heleboel boomstammen langs de Kanaaldijk leggen, dat gaat nog, maar anders ligt daar deks een hele hoop zooi en dan is het net of Geul het lager van Meersse is en de Noonk vindt, dat ik daar maar eens wat over moet schrijven en als die van de gemeente dat lezen, dan komt daar misschiens ook een komaf aan net als bij de heg van de bejaarden.

En dan hebben ze tenminste weer wat om over te praten en te steggelen als ze op het terras zitten. En het gaat alleweil ook heel goed met die van de horeca, want aan de Maas hebben ze hun deskundig en geschoold personeel uitgebreid en aan de visvijver is der schijn een nuwe bijgekomen en in Hulse zijn der een paar in het hoge seizoen gewoon op verkantie en dan vragen ze zich ook nog af waarom de lui van Geul zo deks naar Sjel gaan in Bels en de Noonk was ook gegaan met Harie en ze hadde zich de broekspijpe opgestroopt en ze waren zomaar door de Maas heen gegaan en Harie had bijna een schoen verloren, maar toen ze terugkwamen zijn ze toch maar met het veer overgegaan, want het was te gevaarlijk omdat de Noonk zei dat hij aan Harie zijn ogen kon zien dat het peil te hoog was gekomen, maar het was toch wel heel erg gezellig geweest en dorstig want wie ze door de gang weer in Geul kwamen hadden ze zich der daar toch nog maar ene gepakt, bij het eerste kapelke wat ze tegen kwamen.
En nou wordt het toch langzamerhand mooi tijd dat het gaat regenen, want den haan zit den hele tijd onder het schop in de scheem en de hinnen beginnen zich te beklagen en de Noonk zit ook maar de hele tijd onder de poort in den trek en in zijn stupke, maar niet in zijn korte broek, want dat vindt hij niet uitzien zegt hij, seer hij in de gezet van Maastricht gezien heeft wie de mensen daar de bij lopen maar Harie zegt, dat dat komt doordat de Noonk benen heeft, die zo krom zijn, dat hem de zeug nog dedoorheen loopt als hij ze moet vangen. 

Nou, mij is het te warm om achter de varrekens aan te rennen, ik blijf liever gezond dus ik ga maar bij de Noonk zitten, niet te veel doen want anders loopt je de zweet wie leuter langs de prei, dus de groeten en tot de volgende maand, met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Juni 2003

Hallo mensen van Geul,

hier weer een briefje van jullie Pieke junior, als die van de redaksie tenminste plaats hebben dits keer. En laats was ook moeders mooiste weer in Geul en der waren ter wel hondert duizend die meenden dat ze zo goed konden fietsen wie vroeger den Tummers, de Frisj en Stevens en Frissentini en Golliaperos, maar der waren der toch veel die tamelijk schegelden de berg op en mooi worden ze der ook niet van want ze hadden tamelijke batsen en nog dikkere nekken en ze scholden zich kepot en de Noonk was naar de antieke markt geweest bij de bejaarden en ze vaarden hem bekans van de weg af en ze maakten hem voor iets ouds uit, maar hij heeft eens goed terug gevloek en dat is wat anders als klassineren en als die het nog eens riskeren om hier door Geul te komen, dan gooit hij een paar schurkarren malse mes op de weg en dan kijk hij wel eens of ze dan nog zo’n grote muil tegen hem hebben. Een beetje fietse is goed, zegt de Noonk, maar ze moeten wel alles in de midden houden anders blijven ze maar bij hun thuis, op den ouwe fiets proberen en Harie lachde zich kepot demet, maar ik snapde het weer niet.

En der was ter ene die dach dat hij al bij de bruk van Eelse was en dat hij rechtdoor naar Mees kon, in plaats van de brug op en die heeft de stanketsele daar met veel over been helemaal uit de grond gevaren en nou zitten wij weer demet en ze hebben daar nou een vangrail neergezet en dat is toch niks, want het oog wil ook wat, zegt de Noonk en misschien hadde de pap en de mam van die rekel hem beter een zeepkis kunnen geven in plaats van een auto, sjus wie die van de vastelavond en dan hadden wie tenminste onze oude stankestele nog.

En nou gaan ze niet alleen de Knaal uitbreien, maar ook nog de spoordijken breder en sterker maken en dat is toch evels ook niet nodig, want als die schauffeurs van die treinen eens wat langzamer demet vaarden en eens wat minder in hunne wagon zouden laden, dan zouden de lui onder in Geul aan het spoor ook niet meer uit hunne bach rammelen als ter zo ene langs komt en dat schuddelt schijns nog harder op en neer als een aardbeving, want daar worden die al gaaruits niet meer wakker van, maar van de trein snachts wel en de Noonk vraag zich af of het hondert jaar niet sterk genoeg is geweest en nou ineens sterker gemaakt moet worden, maar ja, daar zal wel wat anders achter zitten en hij zal het eens aan de burger of aan de vethouder vragen, als hij ze tegenkomt, maar die zie je toch niet zo deks in Geul en het zal allemaal wel ergens goed voor zijn , maar dat het gaat stubbe, dat is zeker en jullie moeten de groete hebben van mij, jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – April 2003

Hallo mensen van Geul,

hier weer een briefje van jullie Pieke junior en de vorige maand hadden ze geen plaats in de Sjakel voor mijn brief en nou moet ik nog maar eens goed nadenken wat of dat er de letste tijd gebeurt is en de karnevalsoptocht was heel mooi, vooral de looker derin, en ik snapde niet alles devan, van die met Jeu z’n böl voor zijn buik en van de spiepoloog met zijn donkere katjes, maar van schutterij stangk stief wel en nou is de vastelavond al weer om en nou komt het voorjaar der echt aan maar het is veel te droog en het stupt overal seermiljaars en nou willen die van de keizelboeren ook beginnen om de Maas weg te werken en dan wordt alles nog veel droger en die van de gemeente denken dat de bos dan helemaal wegzak in het moeras in de Sint en dat is jammer want ze hebben nou de knup bij ons in den hoek heel mooi bloot geleg en ook op de Blomberg hebben ter zich een paar de tong uit de schoenen gewerkt om bomen te knotten en zo wordt er nog eens wat aan de natuur gedaan in Geul en dan komen die van de keizelboeren en de pervincie en die denken het beter te weten, want die zeggen alsdat er straks aan de maas een apart natuurgebied komt met bomen en struiken en wilde beesten en zo, maar ik geloof daar niks van en de Noonk ook niet, want die was letst met Harie achterop de brommer over de brug in Stein de peul over geweest om zich op het Belsj een paar koppele putters en siezen te kopen en die heeft gezien hoe het dan wordt met plastieke tuiten en autobanden en leeg flessen en klezettepepier in de takken van de bomen en de struiken en ik weet niet of het van de gif was, maar ze zijn zich met zijn tweeën ter een paar gaan drinken bij Sjel in Uifeke en het was heel laat geworden, maar dat was niet zo erg zei Harie, want de Noonk heeft alles betaalt. 

En die van de gemeente hebben overal op de wegen 30 gekalefateert en dat was zeker niet omdat die in de autoos de borden die daar al een paar jaar staan niet kunnen lezen, want die wat zo hel varen die zijn allareigel toch altijd zo jong dat ze nog geene leesbril nodig hebben of niet en de Noonk vraagt zich nou af wat of dat dat help want der staan nou al remsporen op de weg waar een boereknecht die net van het huiske komt zich niet voor zou hoeven te schamen.

En Neske is sjus niet in alle staten gekomen, maar ze is nu wel gedupeert want ze had een paar stemmen te min en dat dank je de koekoek, zegt de Noonk, want als je ders twee uit een nes op de lijst zet, dan heb je kans dat ter geen een uitkomt, en Harie lachde zich kepot demet en die zeg, dat als die van het CDA in Meersse eens een echte strateeg nodig hebben, dat ze dan maar zich hier in den hoek moeten melden en dan is het nog een geluk, dat ze die vethouder derop gezet hebben en niet Charlie, maar om dat te snappen moet je geloof ik al wijer geleert hebben.


En nou moet ik met de Noonk de haan en de hinnen gaan vangen, want die moeten op het hok want de pest is uit en als den haan nou bij het varken komt is het leid helemaal in last en ik ben eens benieuwd hoe of dat nou verder gaat met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek en laten we maar hopen dat ze in Holland en in de rest van de wereld alles onder control krijgen zonder dat ze zichzelf onder hunnen zebbedeus lappen.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Februari 2003

Hallo mensen van Geul,

Zo is ter niks te doen in het durp, en zo staan de gezette weer vol de van en de Noonk zegt dat hij niks de van snap, dat die van de gemeenteraad zoveel kampen in Geul willen neerzetten als meer dan de helft van de lui het er niet mee eens is, maar wat hij wel snap is dat die wat nou de binnen zitten op hunne petere kunnen fluiten als er straks weer stemmen is, en dat is jammer want dan zijn ters een paar die na één potje om de huive alweer deruit liggen met hunne zebbedeus, maar zijn der misschiens ook die lijke op hunne vader en die blijven nog wel een paar rondjes, als het aan hun licht tenminste, maar dan zullen ze zich toch eens moeten bedenken dat ja knikkeren in de raad een stuk makkelijker is dan nee zeggen en dan zullen ze wel zeggen dat het voor gans Meersse is dat ze moeten zorgen, maar het zijn evels wel die van Geul, die wat hun debinnen gestemd hebben en denk maar niet tot ze stemmen krijgen van die van Meersse, omdat die zo blij zijn dat zoveel kampen in Geul liggen, nee hoor. En wie wat in zijn prei heeft, zegt de Noonk, die durft nee te zeggen, ook al zit hij niet in de positie en daar kunnen ze het mee doen, vollegens hem, en dat is wat anders dan op een zondagmorgen een hoop leven te maken aan de kaarttafel of aan het buffet, want anders kunnen die wel eens gaan lachen wie een aarrappele of fruitboer met tandpijn, zegt hij. 

En van wat die van de gemeente zeggen, dat de lui van Geul niet moeten vergeten dat ze beter hadden moeten opletten toen die van de gemeente het stemmingsplan opstelden, want dat toen niemand in de soep geroerd heeft, daar snap de Noonk ook helemaal niets van, want daar moeten die van de raad nou eens sjus niks van zeggen, want die zijn ’s anderendaags al vergeten wat ze je vandaag nog moeten beloven, zegt hij, en als je toevallig een wat beter gedagt hebt dan dat, dan kom je al gaaruits niet eens op een lijst en daarom is hij ook nooit in de raad gekomen, zegt hij. En nou wil een vethouder ook nog mobiele hangkampen maken voor de jeug en de Noonk zegt dat hij al zeker weet, waar die niet komen en ik denk, dat dat is omdat die vethouder wil dat de grote lui kunnen zien wat die jeug allemaal uitspook en die van de raad zijn toch nooit bij hun, die moeten vergaderen of kaarten of zo, dus die zien toch niks en nou komt er ook nog een jeug raad en de Noonk zegt dat ik me daar ook maar voor moet opdoen, dan kan ik meteen ook al limonaad met vlaai krijgen van die van de gemeente, om het lekker zoet te houden en zo, en dan kan ik ook devoor zorgen dat die mobiele hangkampen niet bij ons in den hoek komen en als me dat lukt, dan kan ik drek door naar de grote raad, want dan kan ik al meer dan die wat nu derin zitten, zegt hij. En Harie van onze Merie heeft mij nog opgesteukt, dat als ik het vaardig krijg, dat die hangplekken toch bij die van de raad voor de deur komen, dat ik van hem vijf euroo krijg en ook nog wat voor de karneval.

En wat de Noonk ook niet snap, zegt hij, is dat in de gezet stond dat die van de kerk de verwarming een graatje lager moeten zetten, want dat is goed voor het milieu – en voor de pestoor zijn beurs, zegt Harie – maar die van het kerkbestuur van Geul, die moeten de ganse dag de verwarming aanzetten anders vreet de vocht de kerk op en dan bladderen de apostelen nog van hun geloof af en misschien hebben ze iets deraan dat ze een drukharmonika gevonden hebben in de kerk en dat het geen trekharmonika is, want die trek de vocht alleen maar aan. En die van de kerk willen ook nog de oude preekstoel opkalefateren, maar de Noonk zegt dat hij benieuwd is of ter nog genoeg hout van terug te vinden is en als ze niet genoeg hebben, dan zijn ze sjus te laat want de bomen in de Lei zijn allemaal gehakt en wij hopen dat ter ook weer nieuwe komen en dat is dan krek hetzelfde wie de gemeenteraad: als die van toen de preekstoel niet hadden afgebroken dan hoefden die van nu zich niet de kop af te breken om hem weer in elkaar te fisternullen en als die van de raad nu genoeg nadenken hoeven ze zich straks geen zorgen te maken hoe offent ze weer debinnen komen en gelukkig zijn op de Essendijk weer een paar nieuwe bomen geplant, waar ters een koppel al een paar keer een kruis derover hebben moeten maken en nou maar hopen, dat genoeg mes deronder zit, dan zullen ze deze keer wel aangaan en nou ga ik stoppen, want het is bijna karneval en pitsen jullie hem maar ene goeie, maar ik niet, want ik hou het wie een aspirant-jeug-raad lid gehoort bij limonaad, hoewel, misschiens wel een sneeuwwitje, alaaf en tot de volgende keer, met de groeten van jullie Pieke uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Januari 2003

Hallo mensen van Geul,
En hoe is het nou met jullie? Met mij is het goed, maar met de Noonk niet zo, want wie ik lets voor de kerstmis aan jullie schreef dat ik met hem de kerstboom ging opzetten en de ballen derin en de piek derop, kwam Harie van onze Merie net heevers, die was bij de boswachter bij die van de karnevalsvereniging een boom gaan kopen, zo een mooie blauw groen zilveretige met een kluit deraan, maar Harie had er geen gekregen en niet omdat ze op waren, maar omdat het de b�k niet gegund was, want der had zich ter een van Bung daarover beklaagd, dat die van Geul zekers teveel bomen verkochten en hij met zijne troep bleef zitten en toen konden die van Geul hunne pungel pakken. Harie heeft nog aan de Noonk gevraagd offent hij zich dan maar zo een dure in Bung moest gaan kopen, maar hij kreeg ze bijna gezwens van de Noonk en die sloegen de vunkele bekans uit de ogen, zo guftig was hij en de Noonk die heeft het sowieso niet zo op die van Bung, behalve op die van de Smeed, want dat zijn ters daar krijg je nog eens een avond met om en die helpen je ook met van alles en die vinden daar bij hen in de kraam nog dingen, waarvan ze zelvers nog eens gaaruit niet meer wiste dat ze het nog hadden en natuurlijk die van Bung die eigenlijk van Geul zijn en die, die wat daar weer mee getrouwd zijn en de kinderen daarvan en zo. 

En van de guf heeft de Noonk zich nou een opgemaakde boom gekocht, die verliest tenminste zijn haren niet en die blijft ook mooi groen en je zou hem zelfs buiten kunnen zetten, dan gaat hij misschiens wel niet aan maar hij gaat ook niet kapot wie die echte dure echte en als je hem voor de tweede keer opzet, dan begin je al te verdienen, zegt de Noonk en als je voorzichtig de met bent als je hem op den d�n wegzet, dan kun je ook nog de ballen derin laten hangen en de piek derop laten staan, dat spaart alweer een hoop werk het volgend jaar en je kunt er ook mee in de carnevalsoptocht meelopen en wat meent die wat zich zo dik maak wel, zegt de Noonk, hij is toch niet de enige die hier in Limburg en omstreken kerstbomen verkoopt en anders stuurt de Noonk de politiek wel eens derop af, zegt hij en hij kan zich niet voorstellen dat Charlie en Neske en Eddie dat maar de bij laten zitten, die zullen zich toch ook wel eens get van hunnen jan willen maken en nou hebben ze eindelijk de kans eens. 

En nou we het toch over de politiekers hebben, der is ter een mevrouw van Geul, die doet zich op voor in de kamer te gaan zitten en dat hebben we hier toch nog niet zo deks gehad, want wij zitten alleen zondigs in de goede kamer en de rest van de week in de keuken achter de kachel en die mevrouw is van de dierenpartij en de Noonk vindt dat nog niet zo nodig, zegt hij, der zijn wel ander dingen om je druk over te maken, want het land is in gevaar en hier bij ons in den Hoek kunnen de hinnen en den haan nog lekker over de mestem en over elkaar heen schamateuren en de knijn hebben ook genoeg plaats voor achter mereen te zitten en de schapen krijgen ieder week hun keutele geraap voor de wei zuiver te houden en zo, maar we moeten alleen de kat nog een beetje opvoeden, dat die zich niet zo deks muizen snapt, maar ja daar is het dan ook een kat voor.

En de Maas is ook al weer bijna uitgeweest, maar de dijken hebben het weer gehouden en dat is maar goed ook, want het is aan de Maas toch al gevaarlijk genoeg, als je de gezetten mag geloven, daar kun je je nog niet op je gemak laten nakijken schijns en daarna heeft het ook weer flink gevroren, maar het ijs was nog ongetrouwd en daarom kon je der nog niet op, maar der waren toch weer een paar klotskoppen geweest, die hadden al stukken ijs en grote, dikke stenen derop gegooid, dus het was toch weer eens niets geworden met lekker schaatsen maar die hebben zeker niets anders te doen en zo krijgen ze de vijver wel weer toe en dan kunnen ze der over tienduizend jaar weer een kiezelkoel van maken. En der heeft zich een visser bij de Noonk beklaag, dat ik jullie geschreven had, dat hun huisje nog niet klaar was, maar dat die van de Zank dan ook zekers vissers zijn, want die laten ook lang op zich wachten methun moment, waar ze de geschiedenis van Geul onder willen begraven, hier bij ons in den Hoek, want die hun jubilei is nou toch ook al een tijdje om en der is nog geen schup de grond in en de Noonk heeft gezegd dat hij zich eens zal informeren bij Hein Kessen, die weet daar zoals gewoonlijk meer van, zegt hij en ik zal jullie de volgende keer weer op de hoogte houden, nou adi�, met de groeten van jullie Pieke uit de Piemelenhoek.

P.s.: de Nonk was bij tant Hoebertien en noonk Funs geweest in Oud-Vallekenburg en daar hebben ze schijns een Proemehoek en de volgende keer ga ik maar eens met hem met, want dat wil ik ook wel eens zien. 


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – December 2002

Hallo mensen van Geul,
hier ben ik weer met een brief om jullie op de hoogte te houden van wat er in het dorp gebeurt. Ja en dat zul je nou net hebben, schup ik me daar op dat hier altijd wat te doen is, gebeurt er bijna niks deze maand. Maar ja, ik zal toch proberen een velke vol te zeveren, niet. En het is eindelijk weer eens begonnen flink te vrieren en dat is ook weer eens goed, zegt de Noonk, dan hebben we volgend jaar misschien eens wat minder ongecijferte in de moestem en zo. En boven in Holland beginnen ze zich alweer de ooren van de kop af te kallen dat er een elfstedentocht komt voor te schaatsen en hier is de vijver nog niets eens gans dicht, maar dat is niks, zegt de Noonk, want toen hij nog schaatsde was dat op de wijrt, rondjes om het kasteel, en snel, zegt hij, zo kwekzilverretig dat hij der zelf dul van werd en die wat stonde te kijken ook. En wat zou dat, elf steden zegt hij, voor den oorlog al maakte hij dekser tochten langs elf plaatsen door Geul, maar dat waren dan heilige huisjes, zegt hij en dan was hij soms sanderendaags pas thuis, dat is nog eens andere koek dan peperkoek, maar nu kan hij dat niet meer zegt hij, niet omtat hij zo oud geworden is, maar omtat er niet genoeg kaffees meer in Geul zijn en hij vertikt het geleutig om naar Bung of naar Eelsse te gaan om zich ene te drinken, die kunnen hem de pokkel rutsen, zegt hij.

En de kaffees die der nog in Geul zijn doen zich allemaal een hoop moeite om de lui de weg naar hun toe te wijzen en ze maken hunne hele gevel vol met licht of ze zetten een miljaar bomen vlak voor de deur, met allemaal lempkes derin, of de lui van Geul zo al niet weten waar de kaffees zijn, toch?

En de lui van Geul die steken zich ondereen aan, die make zich ook zoget en het lijkt wel kermis overal, net wie in Mestreech, want als je goed kijkt zie je vanaf de Knup een reuzeraad daar draaien en een grote kraan met wel een miljoen lempkes en veel gekker moet het ook niet woorden want dan wordt het overal dik van leer en dun van smeer, juist wie de vlaaien bij St�bbes bij ons neven en dan kunnen de lui en de kasteleins straks weer de Plem niet betalen en dan worden de drupkes misschiens weer duurder en zo hangt dan weer alles van den elend aaneen, zegt de Noonk. En als het nou blijft vriezen, dan kunnen die van de visclup weer sop en kekouw gaan verkopen aan de vijver, met van die lekker velkes derop, en dan moeten ze wel nog even hard werken, want hun huisje is nog altijd niet klaar en op het vroegjaar zeiden ze dat ze het wel binnen drie maand vaardig zouden hebben, maar ja het zijn en blijven vissers, h�, zegt Harie van onze Merie, als ze een vis vangen van een centimeter of tien dan is die als ze bij de vrouw komen al gegroeid tot een kilo of zes, maar het was een moddervis en daarom hebben ze hem maar weer teruggezet, zeggen ze dan. En nou is het ook al weer Sinterklaas geweest, maar bij ons had hij een oog uit en een been af, want die van de regeling daar in de Haag zeggen dat het slecht weer wordt en dat de lui goed moeten sparen, dat is zeker voor zich wolle sokke en een sjerrep en een pielepats te kopen voor alles warm te houden, en de Noonk zegt dat hij liever een zondagse hoed wie een pielepetske draagt en hij heeft zich niet uitgekleed voor hij de brak hier aan Harie en Merie verkocht en hij kan dus nog wel wat slecht weer hebben, zegt hij.

En met die ouwe vethouder van Meersse gaat het evels ook niet echt goed, die dacht dat hij het wel kon nadat hij als vethouder jarenlang voor Sinterklaas had gespeeld, en die gooide pepernoten uit naar de kinderen, maar dat waren geen pepernoten, maar hondebrokken en de Noonk die vraagt zich nou af wie of zo get toch mogelijk is, dan ben je toch niet helemaal van dattem, zegt hij, maar ja, de Noonk zijn vader zei vroeger al dat de rekening onder in de zak ligt en eigenlijk moesten ze die maar eens een veekoek onder de middag pratsen, dan weet hij ook weer waar hij met bezig is en dan kan hij wel kalle wie een affekaat, die van Geul weten het nou wel zeker, wij hebben liever onze eigen Sinterklaas, wie van drie het ook is en nou is mijn velke toch mooi vol geworden en nou hou ik maar weer op en ga ik met Harie en Merie en de Noonk de kersboom opzetten met de ballen en de piek en het kerststalleke en ik wens jullie allemaal ene zalige kerstmis, een goed uiteindsje en een goed beginsje, tot volgend jaar, met de groeten van jullie Pieke Junior uit de Piemelenhoek.

P.S. Zou die groentefruitman nou ook een visser zijn?


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – november 2002

Hallo mensen van Geul,
hier weer een brief van jullie Pieke. De Noonk vraagt zich weleens af hoe of ik toch die brieven aan jullie altijd zo vol krijg, maar dat dank je de kuikuik, het is altijd wel allegatie in het dorp en daar kan ik dan over schrijven en ik denk dat ik nog niet eens de helft met krijg van wat er allemaal gebeurt, want als de lui mij zien denken ze, daar heb je Peike en nou moeten we oppassen, want anders staan wij seffens ook nog in de Sjakel, maar laat ze zich maar verschuilen, ik zeg maar zo, al is het gebeuren nog zo snel, Pieke en de Sjakel achterhalen het wel.Letst heeft het heel hard gewaaid en geregend en er waren heel get bomen omgegaan en takken afgewaaid en de kanjel van het kapelke aan de kerk hing ook op half zeven en de harmonie was op concours geweest en die hadden ook prijs gehad en ze hebben zich een flinke drop gedronken en de Noonk hoopt dat ze een goede reseptie gehad hebben, want die hebben ze wel nodig omdat ze een hoop geld moeten betalen omdat ze een hoop grond van onder hunne zaal niet goed zuiver gemaakt en opgeruimd zouwe hebbe, maar ja, daar is een harmonie ook niet voor, die moeten muziek maken, en niet in den hof dabbele, zegt de Noonk altijd, en hij vraagt zich af hoe of het kan dat de grond daar zo onnut is en Nikkela weet het ook niet, zegt hij, want die heeft zelfs een advertensie in de Geulbode gezet, dat hij gaaruits niks demee te maken had. En Harie die komt dekser in die buurt en die heeft gezien dat de grond daar op den Hessendijk niet zo goed is, want daar is op een plaats al voor de vierde keer of zo een boom kepot gegaan en dat komt niet van de wind zegt hij en toch is het vreemd, want het gras daar groeit wel goed. 

En de Noonk was laats naar de kerk gewees onder in Geul en daar liep ene te controleren of de geluidinstellatie wel goed ingesteld was, dat de lui tenminste konden horen naar wat er allemaal gezegd werd en de Noonk vindt dat een beetje raar, zegt hij, want vroeger hadden ze daar een preekstoel en die hing aan een pilaar en als de pastoor toen daar vanaf donderde, dan hoorde je wel degelijk wat hij zei, zegt hij, dat was offent je de oren en de pungel tegelijk gewassen kreeg en hadde ze die stoel maar laten hangen, dan was al dat geonderzoek nou niet nodig. En als we het toch over de kerk hebben, daar wordt het tijd dat ze eens get olie op de sjorseneren van de deuren doen, dan piepen die niet zo als ter ene wat later komt of hem wat vroeger der tussenuit klipseert en dan kunnen ze ook de winkel van Ria van Jacobs misschiens weer openmaken, dan kunnen de lui van Geul zich daar hoesbabbelare halen, want als je hoort wie de lui van Geul keutse, zijn die niet echt gezond, dus daar is wat te verdienen. En nou moeten die van de gemeente op den Hessendijk maar weer een nieuwe boom zetten en wat goeie mes draan doen, dat hij ook aangaat en misschiens kunnen ze zich wel mellen bij die groentefruitman van op de berreg, want die weet tenminste hoe je van niets een hele hoop maakt en misschiens kan die dan ook devoor zorgen dat er weer eens een van Geul wethouder wordt, dan komt misschien de belasting op een beter peil, want nou moeten we weer tralies betalen voor op de drekbakken, die langs de straat staan, omdat de lui steeds meer rotsooi daarin duwen omdat ze van die duur rooi zakken afwillen, offent groen of blauw of grijze zakke beter zijn. En als die groentefruitman bij zich in de buurt gene vindt, die goed genoeg is voor vethouder te worden, dan kan hij het misschiens zelfs wel worden, en van baan ruilen met die oude vethouder in Meerssen, die zich nou misschien gaat omscholen tot groentefruitman. 

Dat schijnt zo goed te verdienen en hij voor de rest toch schijns niks te doen heeft. En met die tralies op die drekbakken, zegt de Noonk, is het net hetzelfde wie met de raad: wie eenmaal derin zit, wil der niet meer uit, en wie der uit is, die wil der weer in.

En de Noonk heeft me nog gezegd, dat ik jullie moet schrijven dat net wie in Meerssen ook in Geul de vooruitgang niet tegen te houden is, dus is nou het oud huis van Dekrau aan de Maas ook gesloopt en daar komt een nieuw huis en het gaat de Noonk altijd aan de prei als zo’n oud moment tegen de grond moet, maar ja, dan gaat hij weer eens langs Els en dan komt hij weer schokkelentere hevers en als dan de dag derna de luch weer geklaard is, kan hij der weer even tegen en dan gaat hij weer op inspectie door Geul en dan komt de volgende Sjakel ook weer vol, nou, jullie moeten de groenten hebben van mij, Pieke junior dus en ook van de Noonk.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Oktober 2002

Hallo mensen van Geul,
hier weer een briefje van jullie Pieke. En het was hier in den hoek groot fees, want Wielie van Truke van Bolle en Pie van Lombok die hadde zich onderscheiden en de Noonk had zich een goeie derop gelucht, maar hij had toch geen goeie zin, want hij had zich lets lebbetig gemaakt over die van de gemeente, die uit hunne zomerslaap wakker zijn geworden om zich ondereen de vleu af te vangen, maar hij wilde nou dat hij dat niet gedaan had, zegt hij. Die van de raad, die zijn zich nu gewaar geworden, dat ze wat meer te verteren hebben met de extra-centen, die ze verdienen met bij die van de raad te zijn. En nou moet de riool daaraan aangepas worden, niet omdat het nog erger stinkt wie vroeger, maar omdat er meer dooraf moet en dat gaat de lui van Geul, maar gelukkig die van Meersse ook, over tien jaar bijna twee keer zoveel kosten dan nu en dat wordt wel 312 euro per jaar, zeggen die van de gezet. 

En de Noonk zegt tegen mij: Pieke, jong, schrijf dat nou maar eens in de Sjakel en dan kunnen de lui van Geul over tien jaar zich nog eens nalezen offent daar ook wat van waar geworden is, als ze tijd van leven hebben, want met dat geld wille die van de gemeente der ook voor zorgen dat het water niet meer bij de lui hun huizen de kelder in loopt en dat de stront niet meer door de putjes opkomt en dan zullen die van Hulse en die van de Hessendijk toch wel blij zijn, want die zijn de laatste maanden weer een paar keer goed gesopt. En dan kunnen ze wel zeggen : “Met die van Geul in de raad ben je niet geschaat “, zegt de Noonk, maar als ze der nog veel van die debij roepen, wordt het wel duur poepen en dat ze zich dat maar eens in hun sjielietesse steken, zegt hij! 

En de Noonk vraagt zich af of die van Geul wel genoeg zeggen in de raad voor het geld, wat ze devoor krijgen, behalve voor ja te zeggen als het ons weer meer cente moet gaan kosten, maar hij gaat zelf binnenkort eens op werkbezoek daar, zegt hij, en dan vertelt hij het mij en dan kan ik weer derover schrijven aan jullie, zegt hij, en dan komt de Sjakel ook weer lekker vol en die hebben eigenlijk ook feest om te vieren dat ze 55 jaar bestaan en dat is wel niet zo lang als die van de gemeente en misschiens zijn die van de redaksie ook wel niet slim of niet schoon genoeg voor in de raad debij te gaan zitten, maar als die de Sjakel over tien jaar bekans twee keer zo duur zouden maken alsdat hij nou is, dan zouden der niet veel meer lid devan zijn en dan gingen alle lui de Sjakel bij de snoaber lezen, sjus wie die van Teigededraod en van St�bbes altijd bij ons doen, want je ziet ze de heel week niet, maar als Wielie van Jeu van Ansje de Sjakel bij ons in de bus duwt, of als ze Truia van Sjeng Bolle onder in Geul demet zien rondsjamateuren, staan ze zo op het geleeg en dat kost de Noonk deks ook nog een dr�pke. Maar dat weten die van de gemeente ook wel, zegt de Noonk en het is nog altijd zo: De Sjakel kun je lezen, maar naar het huisje moet je, zegt hij en de Noonk gaat zich ook eens informeren bij Maastrich of Zittard of dat alles daar ook zo duur is, zegt hij, want anders moeten ze Geul maar eens herverdelen. 

Nou, ik wacht maar af en ik ga eens in de frituur kijken of de friete daar nog lekkerder zijn geworden, met die flinke nieuw schouw die ze zich daar derop gezet hebben en die is bijna zo hoog als die mas boven op de berg en dat zal ook wel moeten van die gemeente met van die verhinderwetgunningen en dan weet je weet wel, als het maar geld kos, niet. All�, adi� en de groete van mij, van Pieke dus.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – September 2002

Hallo mensen van Geul,
hier weer eens brief van jullie Pieke. Hoe vonden jullie die kaart die wat ik jullie vorige maand geschikt had vanuit de hoek ? Schoon, h� ? Nou, zo schoon is het op de Knup helemaal niet, want je kunt gaaruit niks meer zien, zo hoog staan de bomen en de struiken en vroeger kon je van hierboven alles zien wat zich onder in Geul bougeerde, maar niemand die er iets aan doet, misschien iets voor die van de raad en voor de vethouders, want die zijn ook weer uit hun zomerslaap ontwaakt en meteen staat de gezet weer vol de van wie ze zich de vliegen afvangen, maar wat doen aan het natuurschoon, ho maar ! Maar nou is de verkansie weer om en Harie is ook al weer aan het werk op de kuil, maar hij krijgt hem nog niet zo sjus in de versnelling, zegt hij tegen de Noonk, en die begint dan drek weer over zijnen tijd en hoe ze toen dertegen aan moesten en niks geen verlofschichten en zo, maar met de pungel op de pokkel naar de bus en nou is ter straks geen bus meer voor die van de kuil, maar dat is niet zo erg, zegt de Noonk, want der is ook al lang geen echte kuil meer, dus een pungel hebben ze ook niet meer van doons, en daarom kunnen die van de kuil best naar het werk met een pekske boterhammen achter op den dreger van den draodezel, maar hij kan zich der wel geleutig guftig over maken als hij ziet wat ik me op de rug moet gooien als ik naar de school moet, en ik zak zo get door de kneuk devan, want mijn pungel weegt bekans nog meer dan ik zelf en de Noonk zegt dat ik zo wel problemen met de ruk moet krijgen, nog voortat ik aan het werk ben.

En dat de verkansie weer om is, kun je ook ruiken, want de boeren zijn weer aan het mesten en ze tonnen dat de vonken der vanaf vliegen en der is ter ene die smeert het zo dik terop, dat hij de knooi nog niet eens in een keer ongergeploeg krijgt en de Noonk en Harie stonden op het geleeg te grauwelen en te vreigelen en de Noonk zei dat het zo stonk omdat Harie zeker vergeten had zich de nek te wassen of dat hij wat tekort bij de mestem had gestaan en Harie meende dat de Noonk zeker weer door het hondekeuteleweegske gelopen was, wie hij lets van het kaarten naar huis kwam en Merie heeft een eind gemaakt aan die vergadering, want ze wou die twee de schotelsplak in de nek leggen, en die ruikt evels ook niet naar rozewater.

En de kermis is ook al weer om en het was niet druk in de kaffees en der stond maar weer eens niks op het kermisterrein en de Geulse Boys zijn ook jarig gewees en die hebben een groot feest gehad en ze heb flink gedronken en gegeten en dat hebben ze ook nodig omdat ze het hogerop zoeken, want die zijn in een ander klas ingedeeld, meer naar Zitterd en die kanten op en nou is de Noonk eens echt benieuwd offent de jongens nu wel eens kampioen worden, want dat is ze al een tijdje niet meer gelukt, maar ze hebben een goeie hoop, zeggen ze en misschien gaat het ze wel wie die van op de berg, die opperhoofd van de strijdkrachten wordt en dat ze nou maar komen, die wat ons wat willen doen, dan kunnen ze der een flinke gereten krijgen. 

En het wordt alweer herres, en de hegge worden overal geknip en de neut zijn ook rijp en de aarrapele worden al ingehaald en als het wat metzit kunnen we straks ook weer wat van Geul zien, want de mais is nou ook al weer lekker bruin aan het worden en de klapsperen en de appelen vallen al van de boom, sjus op Willemke van St�bbes bei ons neven op zijn Knuts, zodat hij een uts trop heeft, en dat het wat kouder wordt is wel goed, zegt de Noonk, dan zie je tenminste niet zoveel keels meer met driekwartse broeken. Hij moest ter vroeger wel mee lopen en hij had niks te willen, dat legden hem de vader en de mooder wel uit, zegt de Noonk, maar toen hadden ten minste nog hoozen voor dronder, en daar zaten dan wel eens looker in, maar nu kijk je tegen van die blote poten aan en dat is ook niet altijd even mooi, zegt hij, sjus wie bij de vrouwlui, want daar zijn ters bij, die krijgen hun broeken niet hoog genoeg opgetrokken over de buik heen en de Noonk is wel oud zegt hij, maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet graag een vrouwluusbuik ziet, maar dan moet het wel een mooie zijn, zegt hij en niet ene waarvan hem de velkes voor de ogen slaan. Nou, ik ga me de pungel voor morgen maar eens pakken dus, adi�, met de groete van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Juli 2002

Dag mensen van Geul, 
hier weer een brief van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek. Het is gelukkig eindelijk verkansie en ik ben over naar de volgende klas en de meester zei dat alles goed was, alleen mijn huilands daar moest ik nog wat aan werken, zei die, maar hij kan me de pokkel op en de buik af, want der valt voorlopig niks te werken, ik ga eerst een week of zes op de knup op mijn ruggestrank in het gras liggen, als het ten minste eens een paar dagen achtermereen droog wil blijven.

Als je op de knup ligt, dan kun je zo mooi over onder in Geul en over Belsj kijken, maar der zijn schijns weer een paar van die geleerde heren aan de gang, die vinden dat het hier in Geul nog niet hoog genoeg is en die gaan een mas zetten van meer dan vijftig meter hoog voor zich ondereen te waarschuwen als den een of den ander weer wat uitgevreten heeft en gelukkig komt die mas niet bij ons in den hoek of in de moestem van de Noonk, maar die vraagt zich af of dat nou allemaal wel zo nodig is, als ze willen dat iets rondgeblaaiert wordt, dan hoeve ze het maar tegen St�bbes te zeggen, die is nog sneller wie de gezet en dan weet binnen een uur gans Geul wat er los is.

En der zijn ook weer veel Huilanders in het dorp, want Merie was in de winkel geweest, waar halen, en wie ze bij het vlees kwam was alles wat in de reclaam was al op en toen ze bij de kassa kwam zag ze dat een paar Huilanders zich alles ingeschaard hadden voor te barbekoeien, zeiden ze, en ze hadden zich ook ��n flesje bier de bij gepak, nou dat zal me wat worden, daar. En der waren ters ook een paar van die Huilandse kinderen hier in de hoek en die wilden spelen, maar ik had niet zoveel zin derin en toen zei ik dat we maar moesten gaan koeversteken en toen keken die of ze van wijt weg kwamen en dat klop ook, maar ik wist niet wat of dat op zijn Huilands was en toen ben ik het aan Harie gaan vragen en die wist het wel, want die werkt op de kuil met veel van die en toen heb ik me goed verstoken op de huizolder en die hebben zich toen een ons gezocht, maar ze hadden me toch lekker niet gevonden.

En ik ben al met de Noonk naar Sjel geweest op het Belsj in Ufeke en de Noonk had gezegd dat ik goed moest opletten want daar zit de Fien Fleur van Geul op het terras, en die ken ik niet, maar wie ik ze zag vond ik het maar net een bussel verslakde bloome. En de Toer is ook aan de gang en het voetballen is afgelopen en der komen een hoop gasten uit Korea naar den Achterhoek toe, omdat ze willen zien waar Guus vandan komt en die krijgen dan ook aangepast te eten, en daar heeft zo een slimme zakenman zich zoget als Sapsoi Hiddink uitgedacht, heeft de Noonk gelezen, en nou vraag hij zich af wie of dat gaat als die zich vergissen en per ongeluk bij ons in den hoek terechtkomen en dan moeten die toch ook eten en dan krijge ze zeker Zate Noonk, Bami Merie of Foei Jong Harie en een Koep Pieke om de gaatjes te vullen, want je moet wel de namen gebruiken van beroemde mensen en de Noonk gaat dat idee verkopen, zegt hij aan de kaffeehouders van Geul en dan krijgt hij misschiens nog persenten derop en dan kunnen we weer op het terras gaan zitten, kijken of het al weer beter gaat met Fien en consorten.

Dus tot een volgende keer en u krijgt de groeten van uw Pieke Junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Juni 2002

Dag mensen van Geul, 
hier weer een briefje van jullie Pieke.De Noonk is net terug van de percessie en die heeft lang geduurd, want Merie heeft de middag al omgedragen en de Noonk vond het wel leuk, zegt hij, want het was niet zo wijt wat hij heeft gelopen en dat was vroeger wel anders wie ze nog van de Kerk over Broekhove gingen en dan door Hulse of naar Brommele, zegt hij en dan zweette je een look in je humme, tenminste als het warm was, maar nu was ter niet veel tijd voor te bidden want ter was gelukkig veel muziek en dus is hij nog maar wat langer in de heilige huisjes geweest zegt hij en nou heeft hij mij nog kermiscente gegeven en dan kan ik mooi eens in dat reuzerad wat er staat, maar dat is niet zo groot, vind ik, maar ja voor Geul is het al heel wat.

En in de percessie zijn ze ook al drachter, dat vroului beter kunnen schamateuren wie manskerels, want den hemel werd door de vroului van het Kleinbrook gestuurd en ze zijn zonder blutse thuis gekomen en ze waren ook nog langs de bejaarden gegaan en het was heel mooi gesierd met kattestaarten en kleurzand en zo.

En Hein van de Kes heeft ook een onderscheiding gekregen om reden van de zangk en omdat hij van alles debei heeft gedaan, je vraag je af waar die de ammesjuur vandan haalt, zegt de Noonk, en omdat hij ook sinterklaas speelt hebben ze zijn kompel ook een lintje gegeven en de Noonk vraag zich dan toch ummer weer af waarom de klazen wel en de pieten niet, maar die twee wat het nou gekregen hebben, gunt hij het wel, zegt hij, en hij zich met die een goeie derop gedronken en die van de zangk gaan nou een knook begraven bij ons in den hook, en dat is echt heemkunde, zegt de Noonk, want daar staat ook van alles over in de Sjakel, maar ja dat hebben jullie ook allemaal kunnen lezen en de Noonk zegt, dat hij dan moet uitkijke, want hij heeft nou nog een mooie moestem en dat snapde ik niet, maar hij heeft het mij uitereen gelegd, want de Noonk heeft zich bedacht dat die knook wel eens onsterfelijk beroemd kan worden en als dat een internationale trekpleister wordt dat de lui daar wie vliege op de sjroop op afkomen en dan komen hier in den hook allemaal kramen en caf�s en zo en voor je het weet, wil de gemeente hier een parkeerplaats aanleggen en dan is de Noonk sjus wie die medam in Meerssen zijne moestem kwijt, dus hij is nog niet zo kepot devan. Het is toch al sjus offent Geul ��n groot feestterrein wordt, maar dat ze daar ummer de weg voor moeten afsluiten en bij de lui op de pleij gaan staan, dat snap hij niet, maar ja dat zal wel komen omtat bij het zwembad de parkeerplaats sjus wie die parkeergaraasj in Meersse altijd helemaal vol met autoos staat. En die van de gemeente hebben schijns veel werk aan alles wat niet in drekstuiten kan, maar met de percessie hadde ze wel mooi de gutte geveegd en bij de brug is schijns de lucht ook geklaard en nou kunnen die van de gemeente zich gooien op zwervend vuil, want daar hebben ze veel te veel van, maar ja zegt de Noonk, wie een ander een zak geeft loopt zich tegen een hoop rotzooi kepot.

Nou adi� en de groeten van Pieke Junior uit de Piemelenhook. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Mei 2002

Dag mensen van Geul, 
de Noonk heeft zich gisteren weer een flinke gevangen, want zijn partij heeft bij de verkiezingen flink gewonnen en het was alleen jammer dat de Noonk zijn eelsjes zelf heeft moeten betalen, want der stonden der geen van Geul op de lijst, deze keer en van die wat de vorige keer wel debinnen gekomen zijn hoor je ook niet veel, behalve van die vethouder die nu in de positie is, die brengt veel soluties in de raasvergaderingen, maar hij kalt zeker niet hel genoeg, want die anderen doen sjus offent ze hem helemaal niet horen, maar dat zal wel zijn omtat hij vroeger een te grote broek aan heeft gehad en zich te groots heeft voorgedaan. En dat is jammer, dat we niets van die van ons horen, want zolang zijn de gemeenteraasverkiezingen toch nog niet voorbij en der is werk genoeg aan de winkel zeg de Noonk, want de hooge heeren zijn weer aan het klommelen met de knaal en die wille een stuk van de wiert van het kasteel afsnijen, en dat moete ze toch maar liever niet perberen, want dan krijgen ze te doen met die van Leefbaar Geul en ook met de Noonk en met Mordikus, want die is ook de tegen, zegt hij, maar die ken ik wijer niet, dat zal der wel eentje zijn die hier nog niet zolang woont ent, zeg de Noonk, de heere zullen toch wel weer niet luisteren, maar dan zullen ze het wel voelen.

En die van Bung hadde sjus wie altijd weer een hoop leven toen ze hun feest hadden in Geul, en als dat zo moet dan kunnen ze beter daar blijven, want daar leren de lui van Geul alleen maar onnuttige zaken van en toen onder in Geul de cemunie was, dachten ter een paar dat ze ook zo een feestleven bij hun in de tent moesten hebben en half Geul heeft de van kunnen meegenieten en die kinderen hadde me toch een plezier demet, ik geloof der niks van, maar de Noonk zeg altijd dat hij zo blij is dat hij in een rustige dorp woont waar je nog in mag zonder vergunning.

En op de brug is het ook nog altijd hetzelfde en der heeft der wel een GzP op gekalkt, en dat betekend Geulle zonder Poep, denkt Harie van onze Merie, maar het heeft niks geholpen want der lag letst weer een flinke hoop. En de Burger is ook weer in Geul geweest en de lui waren schijns bang voor hem, want ze durfden niet vooraan in de zaal te gaan zitten, behalve een paar van de notabeele en toen ze klaagden dat ze hem niet goed verstinge als die wat zei, zei de Burger dat ze dan ook niet achteraan hadden moeten gaan zitten en zo los je de problemen natuurlijk ook op, zegt de Noonk en misschien kan de Burger dat ook eens in de kerk gaan zeggen, zegt de Noonk, want daar is het precies van hetzelfde en nou is bij Schols ook alles afgebroken en daar gaan ze een wedstrijd houden voor huizen te bouwen en de Noonk heeft zich al opgegeven voor in de sjurie, want hij heeft vroeger ook een hele hoop huize gebouwd na de tijd, dus denkt hij dat hij daar weel een steentje aan kan bijdragen en hoe dat wijer gaat vertel ik jullie de volgende keer met de complimente van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – April 2002

Dag mensen van Geul, 
hier is weer een briefje van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek. De Noonk is erg giftig, want er zijn der weer een paar aan de kraam geweest die hem het kerkelicht kwamen brengen en daar moet de Noonk nou helemaal niets van hebben, hij zegt ummer toe dat ze in de kerken van Geul al licht genoeg hebben en anders steken ze zich wel een luch aan en dat hij ummer hier al gaat, den ene keer onger en den andere keer boven en dat hij sjus nog gewees was en dat de lui hem met rust zijne middag moeste late eten en ik zat achter de sjanse bij het bakkes te kijken, want de Noonk had een hele rooie kop en een nek wie de stier van St�bbes en als dat zo is kun je je beter uit de weeg maken en je versteken, want anders springe je de hummeskneup van de Noonk nog om de oren en die wilden hem de wachtoren brengen en nou vraag ik me toch af wat of dat dat is, want ik ken alleen maar ezelsoren, waar de meester altijd aan trek, en de Noonk zeg dat die lui je toch de oren van de kop af kallen, als je ze tenminste laat en die zullen zich hier in de hoek voorlopig wel niet meer laten zien en anders blijft de poort mooi toe en dan komen ze hem het geleeg niet meer op, zegt hij. En in de moestem is het veels te droog, want het heeft al heel lang geen druppel meer geregend en dat is goed voor de Maas, zegt de Noonk, want die heeft dit jaar wel vier keer op uitkomes gestaan en de wind staat ook nog uit de verkeerde hoek en het is veels te sjraal, en Harie is ook allereigel aan de gang in de moestem en de errete komen al uit en ook de spoor en de zilvere unnekes en nou begint het onkruid ook al, en Geulle wordt weer mooi, zeg Merie, als je ziet wat ze allemaal in de tuin doen, maar de Noonk denk daar bij zijn eigen anders over, zeg hij, want in de Slingersberg heeft ene zijne televisie over de reling gegooid en nou vraag de Noonk zich toch af wat of zo iemand beziebelt, als je je ergert aan wat op de klommel is, dan zet je hem toch uit, maar je gooit hem toch niet het groen in en de Noonk zal zich daarover wel eens opdoen als de B�rger weer op thuisbezoek komt in Geul en hij gaat er naar toe, maar hij hoop wel zegt hij, dat ze B�rger niet aan de brug welkom heten, want daar is ter nog steeds ene aan de gang die het huisje kapot heeft en allang, maar ze hebben hem nog niet getrappeerd en als bij ons het huisje kepot is, zegt Harie, dan hebben we tenminste de mestem nog en dat is weer goed voor zijn spoor, die wordt daar lekker dik van. En op de Brukweg hadde zich ter een paar gekuurd aan die nieuwe verkeersborden van overstekende padden en zo en nou vraag ik je, zouden die niks anders te doen hebben, en ik hoef zoget niet te perberen, want dan heb ik niet alleen lang oren, maar ook nog zungelende, als ze mij een verperen als ik bij ons kom en het schijnt dat ze volgend jaar ook nog nieuwe borden moeten gaan maken, met laagovervliegende padden derop, want der waren ter een paar zo recht de brievenbus ingevlogen bij de lui aan het Verrekesbrook. Nee, dan die wat in Broekhoven en Aan de Maas een heleboel nieuw fruitbuim hebben gezet, die doet tenminste nog eens wat om Geul in orde te houden en het ziet er nog mooi uit ook, vind ik, zo met die schapen en lammetjes debei. En de Noonk had zich toch stevig vergis, want die ene vethouder 

wordt geen vethouder meer, die gaat naar de missionair, zeggen ze en nou gaan der twee het alleen doen, en de hele dag, en het zal de Noonk nou benieuwen of ze der dan meer van bakken als wie ze maar halve dage werkden en der zal wel minder gevregel ondereen zijn, zegt hij, want waar der maar twee zijn kun je ook minder vregelen als waar der drie zijn en dat klopt, want als hij met Teigededraod alleen is, vregelt hij zich minder dan als St�bbes ook debei is en zegt de Noonk, met twee kun je de centen ook beter verdelen als met drie. Maar wat ik me nou afvraag is of Charlie en Neske nou niet goed genoeg zijn voor ook vethouder te worden, want die hebben het toch met de kouwe paplepel ingekregen vroeger, want de pappe van die waren al vethouder of raaslid vroeger in Geul en die deden het toch goed, en dat is nog eens andere koffie, of niet soms!

En nou moet ik jullie nog snel vertellen, dat ter onder in Geul ene geperbeerd heeft een kastelein in de kast te zitten, maar dat was hem nog niet goed gegangen, maar wat wil je ook als je je verdaalt in een caf� met een wapen en dat had je vroeger niet hoeven uitvreten, zegt de Noonk, want dan was de bakker gekomen en die had een gummiesluik en als je ze daarmee gepeizelt kreeg, dan was je nog niet jarig, en nou vraag ik me af wat een bakker met een sluik moet, maar ja, dat zal wel weer grote mensenkal zijn en nou hou ik op want het papier is vol en ik moet naar de disco in de noodkerk en misschiens vertel ik daar de volgende keer nog wat over. Eerst nog even kijken of de Noonk nog een paar cente over heeft en dan klipseer ik het hem. Adi� met de groeten van Pieke junior!


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Maart 2002

Dag mensen van Geul, 
hier weer een briefje van jullie Pieke Junior uit de Piemelenhoek en de verkiezingen zijn ook weer geweest en Charlie is ter ook in gekomen en dat had toch niemand verwacht behalve Charlie zelf misschiens en het was echt een wonder, want een paar daag denaa was het bord wat Charlie in de Pas had gezet ineens overgevlogen naar eene kaffe in Geul en de luui die naar de kerk gingen konden het toen allemaal zien en dat was me get met die borde, want den eene had er zich nog geent deneer gezet of den andere plante der al weer een bord detegenover en ze zate zich allemaal ondereen in dezelfde stevel te vissen.

En die ene vethouder heeft een flinke op de neus gekregen, hij was maar driets van zijn lijst de binnengekomen, en dat kwam door een die van Dreunen heet, zeg hij en Harie zeg: wat is in een neem en dat is Engels, zeg hij maar de bij, dat iedereen het ook goed snap, en eigelijk zou die vethouder zich eens op zijn kop moete kretsen, want als je zo een opsodemijter krijgt dan kom je daar de eerste vier jaar niet van bij en eigenlijk zou hij sjus wie die echte politikers boven in Holland doen nou uit zichzelf moeten opstappen, vindt de Noonk, maar hij zal toch nog wel zoveel gewicht in de schaal gooien dat hij toch wel weer vethouder zal worden, sjus wie die andere umtot die zich zo goed onder mekaar kennen, en dat is toch een beetje raar, vindt de Noonk, want die man werkt de hele dag en krijg het vervoer onder de maat nog niet onder zijn patsj en dan is het bij ons hier in Geul toch wel een stuk beter geregeld, daar draaien de kasteleins zich nog niet de hande daarvoor om, als ter daar ene in de kaffee zit die niet weet van heevers gaan en hoe, dan make ze gene zever en pakken ze zich de schurgkar en dan vaaren ze die manne gewoon de lei af en niks geen fotos de van maken, waar ze daarna een hoop eellend mee krijgen. 

En nou is de bok vet, want de meeste van de grootste partij die komen al van Geul, en nou hebben die van de veilingfeeste van Bung al geen plaats meer voor een fatsoendelijke feesttent en nou zette ze die in Geul neer bij het zwembad en als dat zo doorgaat, dan krijgen we straks ook nog de rest van Meersse en de schutterij en de hele raad en zo op ons geleeg. 

En als die slim zijn, die van de raad, dan kopen ze zich de ouwe kaffee van Leis van de Schnijder, want die staat te koop, en dan maken ze daarin het gemeentehuis en dan hoeven ze ook niet zo wijt te lopen voor ene kaffee, die ligt er al neven en die transipeert daar al op verdacht op, want die is zich een grote parkeerplaats aan het maken en dan zijn Eddie en Charlie en Agnes kort bij huis en Geul wordt toch al het uitgaanscentrum van Meersse, want der is allewijl zoveel te doen in Geul op een dag dat de Noonk bekans de bocht al niet meer haalt: feest van het vliegend bord van Charlie en een reseptie van die raadsmevrouw met de meeste en de grootste advertenties – wie zou dat toch allemaal betalen, zeg de Noonk of zou daar nou zoveel aan te verdienen zijn als je in de raad komt – en film van de karneval en een stuk wijer haufvaste bal en om den hoek de zoveelste opening of is het nou gewoon de zoveelste poging om het open te houden van ‘t Centrum, en de Noonk was wel overal geweest, maar op het laatst was hij wel mooi de weg kwijt en hij had zich wel een schurgkar metgenomen maar hij kon maar niemand vinden, die hem de berg op wouw vaaren. En nou komen der ook nog feest van het mannekoor en een boekebal en Karneval in de zomer en dan zal het ook wel weer regenen en krijgen we nou ook nog een nieuwe prins, of laten we dat die wat het al was, want die heeft het toch maar heel goed gedaan, vindt de Noonk. 

En nou schei ik maar uit de met, want anders wordt de Sjakel weer veels te dik en dat kost het bestuur te veel aan postzegele en de lui die hem langs de deur moeten brengen, die krijgen dan pijn in de rug devan en die nemen liever geen schurgkar mee voor de Sjakels te dragen, want voor je het weet heb je der eene opziiten die heevers gevaaren wil worden, dus adi�, met de groete van Pieke Junior uit de Piemelenhoek 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Februari 2002

Dag mensen van Geul, 
hier weer een briefje van jullie Pieke. Het weer is veels te goed voor de tijd van het jaar en het gaat weer rap op stemmen aan en tot nu toe laten de politiekers niet zo veel van zich horen en je ziet ze sjus wie ummer, soms eens effekes, maar altijd te weinig, maar der lopen der wel al veel langs de deur met steunkaarte en die kosten niet eens wat. De Noonk heeft zijn aarrappelezak nog niet vol met loze beloften, misschiens zijn ze wel bang geworden, zeg Harie, maar de Noonk zeg dat het gewoon wat langzaam op de gang komt, sjus wie bij de os de melk en je ziet wel al overal veel vlaggen zeg de Noonk, van een land wat hij niet kent, maar dat heeft met de karneval te maken en er hange ook overal veel maskes aan de deur en aan de vinsters met mooie nummers derop en de Noonk zegt, dat ze in ieder geval allemaal hun best doen om te lachen, maar sommigen zien deruit of ze op 7 maart een afspraak met de tandarts hebben, zegt hij en dat is goed want dan verdient die ook nog wat deraan. En onder in Geul hebben ze het CDA geplant op het veld en de Noonk vraagt zich af offent die oogst ook wel wat wordt, hij denkt dat ze nog veel mest derop moeten gooien, omdat het anders niet veel wordt met die denk hij, die gooien zelf teveel olie derop, want in Maastricht is ter eene van die, die vindt dat Meerssen niet genoeg betaalt voor een tunnel onder de rijksweg in Maastricht te maken en die willen ook nog een vinger in de pap hebben bij het vliegveld en nou vindt de Noonk dat die zich als ze al zo beginnen eens een beetje rustig moeten houden, want die van Maastricht zijn nog niet eens in staat om die van Eijsde deronger te krijgen en nou willen ze zich ook al kuure aan die van Meersse en dat vindt de Noonk nog niet zo erg, als ze maar met hun papvingers van Geul afblijven, zegt hij en als die van Maastricht wat wille bouwen, moeten ze eerst maar eens zorgen dat ze zelvers genoeg centen hebben en egaal wie het ook is, ze moeten zeker niet in Meerssen zijn met bouwen, want die kunnen alleen wat illigaals deneer zetten zeg hij en dan moet weer een vethouder zijn vuist op de tafel houwe en dat kan hem veel pijn doen, zegt de Noonk. En Wim van Wiene kan het weten van die in Maastricht, want die woont daar ergens aan een sluis en die moest in de gez�t get vertellen over zijn Maastricht en veel vertelde hij niet terover, want ik geloof dat als ter in Geul een sluis was, dat hij dan liever daar woonde, sjus wie zij tweelingbroer en die heet niet Wim maar Jan maar wel Wiene en je kunt het verschil tussen die twee wel zien want de een houwt de klein trom en de ander de grote bij de Famfaar.

En Hupie Vingerhoed is ook bij de Famfaar en die gaat al heel lang met de verjaardagsactie van die langs de deur en laatst was de koningin jarig en of Hupie daar ook heen had willen gaan, weet ik niet maar de koningin had schijns geen tijd omdat haar zoon Wullem ging trouwen en daarom heeft ze de b�rger maar met een envelop naar Hupie gestuurd en die kreeg toen ook nog een onderschijding devoor en Hupie is heel blij demet en de Noonk ook en ook alle ander luu waar hij altijd gaat feliciteren ook en iedereen riep Huup Huup Hoera en dat zal je dan maar gebeuren, zeg !!

En de Noonk vraagt zich af waarom ze het stemmen nou verkiezingen noemen, want veel valt ter toch niet te kiezen deze keer, der zijn maar vier lijsten en dat is nog te weinig om de minst slechte deruit te pakken, zegt hij, en zo kunnen ze zich de buit eigenlijk wel van te voren ondermereen verdelen, maar Harie vindt dat de Noonk dan maar zelf met een lijst had moeten komen en of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, zegt hij, het pitsj allebei. En die van de visclub gaan nu ook hun huisje bouwen aan de vijverd en misschien kunnen ze zich ook een huisje voor die met hun honden debij bouwen, maar dan wel niet illigaal, dan hoef de Noonk zich niet iedere keer aan de pompesteen te verrekken om de troep onder zijn schoenen uit te halen en hij zeg dat hij de volgende keer met de klompe de door gaat en dat heeft ook nog zijn voordelen, zeg hij, want daar kun je beter mee smijten wie met een schoen. Maar gelukkig is de hondennepper weer eens langs geweest en nou zulle die van St�bbes en die van Teigededraod bij ons in de straat wel op hunne peetere fluiten, zeg de Noonk, want daar is het weer kassa. En nou gaat ik naar de karnevalsoptocht kijken en dan kan ik jullie daar de volgende keer misschiens wat over schrijven en ook over het stemme, als ter tenminste nog meer zijn dan alleen de Noonk die gaan stemme, want Harie, die gaat niet zegt hij en daar is Noonk guftig over, want hij vindt dat je wel moet gaan, je weet nooit wie een os een zich eene knijn vangt en hoe dat afloopt vertel ik jullie ook nog wel eens. Tot dan dus, adi�, met de groeten van Pieke junior uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Januari 2002

Dag luu van Geul,  
hier weer een briefje van jullie Pieke. Het weer wordt alweer wat beter, maar de winter is nog niet om, zeg de Noonk en we hebben nu van alles een beetje gehad en een paar van die lichte hebben zelfs al geschaats op de vijver, en het ijs was gaaruits niet dik genoeg, maar het was al weer snel afgegaan en het heeft ook geijzelt dat je over de straat kon keije en bij ons in de berg konden ze niet voor of achteruit, sommigen wel opzij, maar dat ligt ter ook aan of je goed uitgerust ben, zeg de Noonk en zo zie je maar dat je ook in de winter op tijds naar bed en vroeg weer op moet. 

Voor Harie van onze Merie mag de winter wel weer snel om zijn, want die is op zijn zeebedeejus gegaan en Merie zeg dat hij ook wat beter uit zijn uilskuikens had moeten kijken, maar Harie zeg dat hij met de brommer achter die met de strooiwagen aanreed en die vaarden zo geleutig hel, dat Harie bij zich eigen dacht, dat als die zo hel konden vaare het wel niet zo glad kon zijn en ja wel hoor, daar lag hij op zijne ruggestrank. 

Trouwens, die strooiers zijn net als die van de gemeenteraad alleen goed op de grote lijnen, zeg de Noonk en de kleine stukjes vergeten ze voor hun gemak maar en misschien denken ze wel dat daar geen mensen wonen, maar denke moete ze over laten aan de paarden, zeg de Noonk, die hebben daar extra een grote kop voor gekregen en als de strooiers zelf gaan denken, ja dan gaat Harie op zijne rug. En als ze de volgende keer weer stukke overslaan, zeg de Noonk, maak hij een zaak devan: bij vorst en sneeuw niet gestrooid, dan niet betaald als het heeft gedooid! 

Met de Noonk is het eevels toch niet helemaal goed, hij heeft veel last gehad van dat nieuwe geld en hij is daarvoor al bij de neuroloog geweest en die heeft hem gezegd dat hij zich maar wat dekser een drupke moet drinken en dat hij zich niet zo moet oprijte over van alles en nog wat en dan komt het wel weer goed en de Noonk heeft zich ook een nieuwe leesbril moeten kopen want zoals jullie weten is hij erg op de centen en nou kan hij tenminste zien of hij ��n cent uitgeeft of twee. 

En nou gaat de Boerenleenbank ook nog toe en de Noonk was naar een ledenvergadering geweest voor te overleggen over de toekomst van de bank, want de bank stelde dat op prijs hadde ze geschreven, als de leden meedenken, maar dat was mooi voor de kouw bonen, want het stong toch al lang als een paal in het water dat de bank toe zou gaan en waarom moet je dan nog vergaderen, zeg de Noonk, smoesjes kun je ook wel in de gezet lezen. Bedank, bank, zeg de Noonk, en waar moeten al die boeren, die die bank groot hebben gemaakt, nou met hun centen blijven, toch niet in Meersse, zeker ! Dan maar liever naar die jongens van Lewet en naar de bank van het volk maar niet naar de bank van de Pos, want die heeft het hier in Geul ook allang verschete. 

En nou hebben de pastoor en de kaplaan ook nog een probleem, zeg Harie, want als je de gezet moet geloven – en wie doet dat niet, h� – krijgen die veel vreemp geld op de school en die moeten ze ook weer kwijt zien te worden en die kunnen hun vreemp geld slecht bij een andere pastoor op de school leggen, toch ?

En het is ook heel druk in Geul, smorregens en saves vooral in de spitse uren, als de luu naar hun werk gaan of heevers komen, want dat Bung en Meersse met gezette toegeplakt zijn, weten wij hier in Geul allang, maar nou hebben die van de Watterstaat ook nog allerlei afritten en wegen en overwegen en getskes en zo afgesloten en nou komen die allemaal door Geul gesjees en het is jammer dat de pleissie zich zo met dat nieuw geld moet bezig houden, dat ze geen tijd hebben om ergens stil te gaan staan en zich ters een hoop op te schrijven en cente dermee verdienen en dat geld zouden ze dan mooi aan die van de gemeente kunnen geven en die zouden dan ook de kleine hoekjes beter kunnen strooien en ook bij de scholen, want daar waren ters een paar honderd op hun bakkes gegaan toen het glets was en die jonge vethouder zei, dat de gemeente daar toch genoeg gestrooid had en dat het daar dus niet aan lag en dan ziet der een het toch niet meer helemaal goed meer, zeg de Noonk of het loop hem semmelijk dooreen, zeker net zo als bij die wat meent dat de knaalbrug een huiske is, waar hij zijn boodschap in een doos neer moet leggen en dan is het wel weer goed dat het nou wat kouder is en dat begrijp ik niet, maar jullie wel of niet ? En Merie die is al een paar dagen onder een patsj te vangen, want die blijft maar bezig die puzzel van die van politiek Meersse in de Geulbode op te lossen en zoiets kan toch niet van zo een hoog nivo zijn dat dat zo lang moet duren, zeg de Noonk en dat soort reclaam voor de verkiezingen belooft wat voor het beleid wat daarna komt. Als dat ook een puzzel wordt, denk dan aan mijn aarrappelezak, zeg de Noonk. 

En nou hou ik op want ter is geen plaats meer in de Sjakel voor meer, zegge die van de redactie, want het loopt storm met kopie, maar jullie mogen best ook eens wat schrijven, dan doe ik wel wat minder en misschien krijg ik dan wel eens een brief van een van jullie. 
Nou, adi�, met de groete van Pieke junior uit de Piemelenhoek.

P.s.: Ik moest jullie van de Noonk nog zeggen, dat die oude vethouder Lamers nou wel weg gaat, maar dat wij daarmee de overweg bij de Leunde nog niet terug hebben! 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – December 2001

Dag mensen van Geul, 
der is weer een hoop te vertellen deze keer, maar het belangrijkste moet eerst, zegt de Noonk, want het humme is noader dan de rok en daar weten die van Meersse alles van en John van de Koleboer, je weet wel van Gonda, is opgehouden met de brandweer en hij was vijfendertig jaar debij en hij heeft ook nog, zeg de Noonk, wel honderd jaar bij de Boys meegespeelt en daar was hij ook eene goeie en nou hebben ze hem ook een feest gegeven, maar dat was niet omdat ze blij zijn dat hij dermee uitscheid, maar omdat het jaar bekans om is en ze hebben hem ook een k.o. gegeven en ik verschrok me bekans kepot, want iemand die zoveel voor Geul gedaan heeft, die verpeer je der toch niet een dat hij knok-oud gaat, maar het was een koninglijke onderscheiding en zo zie je maar weer, dat de koningin wel niet zo deks in Geul komt, maar dat ze wel weet wat hier los is en welke paarde de beste haver verdienen. 

En der zijn der wel meer die niet deks in Geul komen, maar wel als het op stemmen aangaat, want de Noonk zag laatst op het kerremisterrein een paar trofee�n staan van een lijst en der stonden ook een paar lijstevullers debij en ze stonde der heel lang, zeker om de lui van Geul te laten zien dat ze der echt ware en het was niet koud, maar ze hadde wel de han in de tesse van hunne jas, om die te vulle zeker en ze hadden ook een fototoestel debij en dan zullen we straks wel weer zo’n blaadje in de bus krijgen met een mooie foto drin om de lui te laten zien dat ze de laatste vier jaar minstens eene keer in Geul geweest zijn en dat belooft veel, zegt de Noonk, maar of het hun stemme oplevert, daar gelooft hij toch niet echt in, want die van Geul weten wel wat ze wille en zeker ook wat ze niet wille. En van een andere klup stond al een foto in de Geulbode en daar stond een hele troep op, net als wie bij het voetballen en als je ziet hoe ze de handen houde, de meeste toch, dan lijkt het wel of ze een knalharde bal in de muur verwachten, zo wie ze vroeger alleen Frans van den Akker en Frans Oligaarts en Loe van de Ketel konden schieten en als die allemaal veel stemmen krijge is de gemeenteraad al bijna twee keer vol, maar dan moete ze wel niet vergeten op zichzelf te stemmen en dan maar hopen dat hunne man of de vrouw niet vreemd gaat, want dan is de stemming snel bedorven, zegt de Noonk, en daar snap ik nou weer niets van, en de opperbok van die lijst zeg dat de lui van zijn lijst stuk voor stuk topkandidaten zijn, maar de Noonk zeg, dat hij die van Geul die derop staan bijna helemaal niet kent en dat is geen goed teken, voor die, want de Noonk kent iedereen en iedereen kent de Noonk, maar ja, zeg de Noonk, dat hij die nou helemaal niet kent, dat zal wel aan hem liggen, maar hij stemt in ieder geval op eene die hij goed kent, dan kan hij hem straks ook aan zijne kamesaal trekken als hij iets moet.

En der is een lijst, die heeft het zich goed bekeken, zeg Harie van onze Merie, want die hebben een vooraan derin staan, die is kastelein op de merret van Meersse en die ligt vlak bij het gemeentehuis en dan kunnen ze strak het bier zich daar goed laten smaken na de raasvergaderingen, maar dan wel aan inkoopsprijs en die kastelein hoopt nou dus maar dat er van die van hem niet te veel drin komen, want dan zal der wel veel op de lat komen te staan en dan gaat hij misschien wel falliet, maar goed zeg de Noonk, zone jong moet toch get en als de kasteleins van Geul dat ook deden, kwam misschiens wat meer leven en politiek aan het buffet en dan kun je daar ook weer eens een goeie slag lachen en hij ziet het al voor zich: Lijst Goud G��l, Lijst kleibrook aan de Leunde, Lijst Effe Plekke blijven, Lijst De sjusten Hook, Lijst In den Hemel en die heeft de goedkeuring van de busschop, zegt de Noonk, want die heeft daar laatst een rondje gegeven of Lijst Centrum, maar die naam lig bij de politiek niet zo goed, geloof Merie, dus laat maar. En die van de Meulestein zullen wel geen lijst vaardig krijgen.

Maar ze moete wel opletten want de Noonk heeft zich toen hij zijn pere naar de veiling bracht een grote aarrapelezak gevraagd en die heeft hij zich al gereed gezet om alles wat die politieke hem in de bus duwen in te bewaren en dan zal hij die wat derin kome, maar ook die wat alleen maar op de lijst staan voor de sierraad, deraan houwe, want anders is het weer sjus wie anders, zeg hij, die van de politiek belove je goud op de berg, maar voor je het weet zit je met natte voeten in de rotzooi aan de Maas en nou ga ik ophoude, maar der is wel nog iets wat ik niet snap, want ik heb de letste tijd Sinterklaas deks gezien in Geul, en de ene keer kon hij wel paardrijden en ook zingen, en de andere keer kon hij wel zingen maar niet paardrijden, en nog een andere keer kon hij weer niet zingen, maar wel toneelspelen en wie het nou nog snap, mag voor mij eerste op de lijst staan en ik moet jullie nog eine zaalige k�rsjmes en ei good oeteindsje wensen van de Noonk, en van Harie en Merie en van St�bbes en Teigededraod en van mij, natuurlijk !

Met de groete van Pieke junior oet de Piemelehook. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – November 2001

Dag mensen van Geul en verre omstreken, 
hier weer een brief van jullie Pieke junior. Der had zich nog ene gemeld uit Ierland en die vond mijn brieve aan jullie zo leuk, want dan bleef hij tenminste op de hoogte van wat er in het dorp gebeurt, zegt hij. Kijk en dat vind ik nou jus fijn, om de mense wat te vertellen van Geul, maar ze vinden het schijns niet allemaal even leuk, want de Noonk had met ene gepraat en die had gezeg dat mijn brieve maar allemaal wat bijeen gezeumerde dingen waren en dat dank je de kuikuik, had de Noonk tegen hem gezegd, want die jonge doet dat debij, die heeft niet de hele dag de tijd om zich wat uit zijn duime te zuigen en wat Pieke schrijf dat is tenminste niet gelogen en daar kunnen zelfs die van de gezet zich een punt aan zuigen, als ze tenminste niet bezig zijn met stukken uit ander gezette over te schrijve en dat kan kloppen, want de Noonk, die lees veel gezette of tenminste twee en die ziet in de ene gezet wat hij sanderendaags in de andere al lang gelezen heeft of twee keer in ��n gezet het zelfde, en toch moet hij de volle petaai de voor betalen, zeg hij, en zo zie je maar weer, ook als je al lang in Geul woont hoef je nog niet te weten wie het hier allemaal gaat, maar als je de Sjakel goed lees, zeg de Noonk, dan weet je meer van Geul dan met die gezette van Heelder en Maastrich bijeen. 

En ik moet jullie nog vertellen dat die van het tweede en het derde van de Geulsche Boys ook nog nieuwe tasse en hemmes gekregen hebben van die van het Heemelke en van Koen Vissers en van die tuinder met die moeilijke naam, de Ginko en nou gaat het weer veel beter, want deze week hebben die van het eerste weer flink gewonnen. En nou gaat niet alleen de pos toe, maar Wielie van Piels houdt ook op met de melk uitventen en met zijn winkel en dat is niet leuk, zegt onze Merie want Wielie die zei altijd zo fijn de goeie dag en bedank en zo als hij aan de deur kwam en wij zullen hem nog gaan missen. En der is wel weer een nieuw kapper in Geul en dat is goed voor de Noonk, want dan kan hij zich de nek weer eens goed laten uitscheren, want daar had hij flink pijn in en ook in zijn kop, van wie hij naar de opening van het Kultureel Centrum van Geul was gewees, maar hij zei dat dat kwam omdat hij zich de nek had verrek, toen hij de borden had willen lezen van wat daar allemaal te doen was en die hingen zo hoog in de straatlampen, dat hij het bekans niet kon lezen, zei hij, maar hij zal zich wel een duchtige op de lamp geschut hebben, zeg Harie van onze Merie. 

En die van de fanfaar, die zouden op concour gaan, maar die zijn niet gewees, schijns, maar daar heb ik wijer niks van gehoort en de Noonk ook niet en dus kan ik daar ook niet over schrijven, want ik ben niet van de gezet, h�.

En de boere zijn ook weer flink aan het knuddelen, overal ligt de pratsj duime dik op de weg en het schijnt dat die van de gemeente die boere nou met Sinterklaas allemaal een schup en een beurstel willen geven en dan kunnen ze de weg zelvers zuiver maken en dan hoeven de lui van Geul zich niet iedere week twee keer de auto te poetsen. En der was ter ene in Geul, die had met zijn auto vijf keer zoveel gelaaie alstat hij mocht en dat was semmelijk misgegaan, want hij had bij Sjan van de Raaf hare kaffee de bocht niet gehaald en daar is gaaruit geen echte bocht en hij was daar tegen een paal geklats en dat schijnt zo hard aangekomen te zijn, dat Sjan zich nou de gevel moet laten restaureren.

En de jach is ook geopend, want lets stonden er ineens een paar politieke bij de Noonk op het geleeg om hem te vragen of hij op de lijst voor de gemeenteraad wilde komen en de Noonk had die gevraag of hij dan ook stembier kreeg, maar die zeiden dat de Noonk sjus stembier moes geven, en dat had de Noonk nog wel willen doen voor de goei zaak, maar toen ze zeiden dat ze die van St�bbes en Teigededroad ook voor de lijst gingen vragen, toen was het boek snel omgedragen en toen hebben ze nog even geprobeerd om Harie van onze Merie te strikken, maar Merie zei dat ze hem wel eens wat anders zou zeggen en toen moest de Noonk lachen en die zei tegen Harie dat hij ook erregens had moeten gaan vrijen waar ze mager vrouluu hadden en dikke koeien in plaats van andersom en toen smeet Merie de Noonk met een schotelsplak na en toen heeft hij zich maar even verstoken in het sjop bij de verrekesketel, tot de lucht weer klaar was en hoe dat nou weer verder moet, horen jullie in mijn volgende brief, 

met de groeten van Pieke Junior uit de Piemelenhoek. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Oktober 2001

Beste luu van Geul, 
Eigenlijk heb ik niet zoveel zin om jullie nou een brief te schrijven met dat gedoons wat er allemaal in de wereld los is en de Noonk ook niet, want die zit maar de hele tijd voor de televisie te kijken hoe het verder gaat en nou komp hem zijn engels van in den oorlog ook nog goed van pas, zeg hij, met CNN en BBC, maar voor de rest komp hij nog helemaal niet meer buiten en ook de moostem leidt eronder en hij drink zich alleen nog maar thuis een drupke.

Maar het leven gaat wijer en nou hebben die van de Boys nieuw tesse gekregen van die van Het Heemelke voor hun was en hun schoenen in te doen, want dan slingeren die niet zo door de kantien na de wedstrijd en het was schijns semmelijk wennen, want de eerste keer dat ze ze bij zich hadden kregen ze der vier in hun tes van die van Itterren en toen stonden ze schoon te kijken en der was ook nog een foto van ze in de Geulbode, maar je kent niemand terop, dan zijn de fotoos in de Sjakel toch een stuk beter, want daar ken je iedereen op, ook op oude fotoos van mensen die der al niet meer zijn en der was eene die had geen voetbalkleeren en geen tes want die stond met de hande in zijn tesse en als je in diens bent gewees, zeg de Noonk, weet je wat daarvan kan komen, maar nu zijn de tesse al ingelopen en nou hebben ze van die van Meersse-west gewonnen met 5 tegen nul en misschien worden ze wel kampioen en dan komt toch nog alles wel goed, hoop ik.

En met die banken is mij ook get, want de Noonk, die heef veel cente, zeg Harie van onze Merie tenminste en die gaat dus eene keer in de maand erges naar een bank wijt weg en toen was der iemand, die had zeker niks festoenslijks te doen en die moes de mensen vragen wat of ze kwamen doen, cente hale of cente brengen en de Noonk kwam natuurlijk cente brengen en wie die dat zei tegen die man, dag de Noonk dat hij meteen een w�sj graffioate zou krijgen, want mensen die wat of geld komen brengen, hebben ze toch zeker geere bij de banken, maar die man vroeg de Noonk of dat nou wel nodig was en oftat dat niet anders kon en dat dat veels te duur was en toe heef de Noonk hem gezeg, maak mij de zeever niet louw, het zijn toch mijn cente en anders kom ik hier al gaar niet meer en dan vraag ik de AOW of hij mij de cente weer in een tuutje komp brengen, sjus wie vroeger. En as nou de post ook nog toe gaat, waar moet ik dan mijn postzegele hale, toch zeker niet bij de bank, kan ik ieder keer weer met de fiets rond kretsen om mijn brieven bij jullie te krijgen want ik ga toch niet naar Beek of Bung voor mij een postzegel te kopen, misschiens krijg ik wel ie-meel van die van de Sjakel, en ik vind het ook jammer voor die van Lewet, die hebben toch altijd heel hard gewerk voor de pos en daar kon ik iedere keer mijn spaarpot brengen maar dat blijf ik nou ook doen, want de bank blijf toch gewoon open. Posbank, gewoon gemakkelijk, aan mijn huila, zeg de Noonk, de pos zal eerder moeten opstaan om zich die van Geul te vangen.

En bij die van de gemeente rammelt het ook, want ze gaan het gemeentehuis meer cachot geven, door het te verven en ze weten nog niet welke kleur en ik denk dat ze het beste wit met zwarte strepen kunnen doen, dan kun je al van ver zien dat het een cachot is, maar der is een vethouder, die zeg dat het lichtgrijs moet worden omdat dernaast rode appartementen geschildert worden en die worden na de loop van de tijd grijs en daardoor kunnen de mensen de gemeente niet genoeg meer zien en wie het nou nog snap, mag Joost heten, want zo lijk het wel een toverbal, en die kosten weer centen en van wie, juist ja… 

Met de groeten van Pieke Junior en van de Noonk uit de Piemelehoek. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – September 2001

Beste luu van Geul, 
En nou schreef ik de vorige keer dat die van Geul veel in de gezet en de Maaspost en zo stonge en dat blijf maar duren en eerst die van de fotoclup en toen Huibke van Muutjes van de voetbalklup en nou zie je ook nog dat het weer op het stemmen aangaat want die van de politiek zijn weer wakker geworden en ze steken de kop ook weer op en die van het CDA komen met een jonge lijstrekker, maar die heeft wel al een paar keer met gedaan en die staat nu voor de eerste keer voorop en misschien hadde ze wel geen betere, zeg de Noonk, en bij ons proberen ter weer een paar van die ouwe gediende de aandacht op zich te trekken, wie Jo van Tien en Pier Boers, die zijn het niet eens met de onroerende belastingen en dat is niet zo erreg, maar wat moete die twee nou weer in de gezet daarmee, die komp zo ook wel vol, zeg de Noonk. Harie van onze Merie denk dat die twee wel oppennu met een eige lijs zulle komen maar de Noonk zeg dat die twee toch oud en wijs genoeg zoude moete zijn om beter te weten en wij zullen het wel zien. 

En de Noonk is toch benieuwd of ter zich nog meer van Geul opdoen ter meerdere eer en gloria van zich zelf en van de gemeente, maar er worden, zeg hij, toch wel veel durpele opgeworpen, sjus wie in Hulse en daar is ��n durpel niet genoeg, want dan kwak je alleen het ondergebit uit de muil en dus legge ze der nog maar een durpel bij, die eier, dan klatse je tenminste de laatste tan ook nog deruit in plaats van tat ze die suffe Geele, die te hel varen der een draan zette. Maar het zal wel zijn omtat die van onder uit Geul sjeloes ware op die van bove, want daar hadde ze al langer zo een apaarate. En ze zijn ook mooi op tijd met die durpele onger, de kinder uit die buurt zijn bekans allemaal groot, dus dat kan geen kwaad meer, en nou gaan ze durpele legge voor de bejaarden te beschermen zeker, dat die niet van de weg afgevare worden. Goed zo gemeente, twintig jaar te laat en dat moet de Noonk ins perbere als hij zijn belastingen eens een week te laat betaald, maar ja van ander luui hun sente is het goed durpele legge. En de Noonk zeg dat hij wel weer wat meer naar de kaffees zal gaan, voor stembier en stemeels, als ter tenminste dan nog kaffees ope zijn. En dat van het onkruit heef ook niet ech geholpe, want de gutte staan weer vol en misschien kunne ze die durpelleggers omscholen tot guttekeerders, dan hebbe we der nog wat aan. 

De wege hebbe ze ook opgelap, maar dat was me toch een kepotte musj, der zijn maar op een paar plaatse stukke derin gezet en met zo een gestukkerde broek zou de Noonk zich nerges durve late zien, zeg hij, maar die van de gemeente wel, want die komen toch niet deks in Geul, behalve als het tijd stemmes is. En nou weet de Noonk helemaal niet meer wat hij moet als hij eens krank is, moet hij zich dan bij de hulppos in Zitterd melle of in Maastricht en met de pelisie is het al niet veel beter, want komp er nou een Bok uit Vallekeberg of een Sjeng uit Mestreech of een blauwe uit een wereldstad als je ze nodig heb, maar dat zal wel de vooruitgang zijn zeg hij, maar hij heef er niet zo een hoge patsj van op, want straks moet hij voor zijne pas ook naar Zitterd of Mestereech of Vallekeberg of Heelder en dan weet hij helemaal niet meer wat erger is. Hij vindt dat die hooge luui maar eens wat dekser op retrait moeste gaan, dan kwame ze wat op rus en hadde ze misschien beter idee�n, want dit is toch allemaal sjus der neeve, zeg hij, maar voor de res gaat het wel goed in Geul zeg hij, want al die huize die verkoch worden zijn landhuize terwijl ze toch gewoon in de straat neveneen liggen en maar een geleeg hebbe zo groot wie een snuifplak, maar het levert die wat ze verkoopen wel een boel geld op en dan kan de Noonk weer meer belasting betalen en dan is de krink weer vierkantig. 

En nou hoor ik sjus dat de post ook toe gaat, en daar heb ik het laatste woord nog niet over gezeg, maar dat komp de volgende keer want ander wordt deze brief veels te lang. Met de groete van jullie Pieke junior enne ……… adi�, h� !! 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Augustus 2001

Beste luu van Geul, 
hier weer een brief van jullie Pieke . Ik had eers alleen maar een kaart wille sturen omdat het ummers verkansie is en ik niet veel tijd heb, omdat ik de Noonk en Harie moet helpen met het uitdoen van de vroege aarrappele en met het heujen en de poor plante. En der is niet zoveel te doen in Geul want het is komkommertijd, zegge die van de gezet en die van de bouwvak hebben ook verkansie en daarom is het weer ook weer goed. 

En de Noonk zegt dat hij vroeger nooit op verkansie ging en toch altijd kaarte stuurde naar de mensen met groete van Geulle aan de Maas, maar dat hij nou beter kaarte kan sturen van Geulle in de ma�s. Maar wat kalle ze nou over komkommertijd, de gezet en de Maaspost en zo stonde toch maar mooi vol van die van Geul, Sjaak van den Ummel met zijn uile en Har van Smeets met zijn snoek, en Jan van Winands met zijn scoeter en Jo van Fien van Harie van Drik met zijn bellebuimpkes en van nog een bekende persoon van daar in de buurt met van alles en nog wat en uuffoos en die heef Geulle nog op de wereldkaart gezet, zeg hij zelf tenminste en hij heef zich ook prettig onderhouwen met een paar vethouders en hij is zelf een beetje avvecaat, zeg hij, en nou zal het de Noonk toch benieuwen wat of daar nog van komt en zo zie je maar weer zeg de Noonk, waar een klein dorp groot in kan zijn. 

En dat is ook zo voor Uikeve, het is niet groot maar leeve maake dat kunne ze wel, hart en lang want je hoort het nog tot hier in de hoek tot diep in de nach en het was schijns heel druk aan het veer met lange wachtijden, want de Noonk zag ter een paar ‘s morreges vroeg nog schegelentere door de Lei opkomen. 

En nou hebbe ze in Broekhove wel een paar kannadasse omgehouwe, maar dat is niet zo erg, want bij de brandweerkeet staat het onkruid lekker hoog en dat kunnen die van de brandweer wel, branden uit spuiten, maar onkruid uitdoen, dat moete ze schijns nog leren. En der zijn ter meer die daar las mee hebben, want overal in de gutte steek het groen de kop op, maar de Noonk heef gezien dat ze in Bung al bezig zijn met dat kepot te branden en zo houden ze zich zelvers aan de gang, de een verbrant het onkruid en de ander blust de brand en dat kan goed scheef gaan net zoals lets in Maastrich. 

En een dezer daag kome die onkruidverbanders dan ook wel weer naar Geul en dan ziet het er misschiens weer wat beter uit en dan hoef je je tenminste niet te schame als je met een vreeme door het dorp gaat, zeg de Noonk. Maar ze kunnen beter wachte tot het kruid hoog staat, dan zien ze het tenminste en slaan ze niet de helft over, maar hij vraag zich wel af of het bij de burger en zijn vethouders voor ook zo hoog staat. 

En nou is ter eene met een trakter aan de gang en die veeg alles uit de gut de weg op, net wie vroeger de luui deden en het ziet er echt schebbetig uit en de gemeente zal het wel nog eens opruimen, ja ja, tenminste als geen vreeme met zijn wagel sjus bij jou voor in de gut staat, want dan moet je nog zelf in den haam, zeg de Noonk. Mij maak het niet zoveel uit, ik hoef nog maar een paar mangele aarrappele te raape en dan kan ik gaan zwemme. 

Nou, tot dan adi� met de groete van Pieke junior uit de Piemelenhoek 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Juli 2001

Beste luu van Geul, 
hier ben ik weer met een epistel. Ik zit hier op de knup met de leptop, die ik van de meester op school heb mogen lenen om te leren hoe ik die van de Heemkunde kan helpe met archieveren. Dat is toch mooi, wat die jonges doen, zeg de Noonk, en als hij niet zo oud was en nog van in de tijd van de buizeradio, dan zou hij ze wel een hendsje helpe zeg hij, want wat ter hier in Geul vroeger allemaal gebeurt is, interesseert hem wel, soms nog meer dan wat ter nu allemaal in de hand is, want hij kan het allemaal niet zo meer volge, maar ze moete zich wel in de gaters houde dat hij zondags op zijn gemak naar de kerk en naar de kaffee komt zonder dat hem een hele hoop blote van de weg af reije met hun ossekopstuure op de fiets en zo. Nee, dan vroeger, toen was ook dekser renne, maar die hadde tenminste nog kleere aan maar de zeever was nog meer dan nu, nu kijk niemand meer de naa om. 

Maar Harie zeg dat de Noonk zich toch bijna de ooge uit de kop heef gekeken en zijne nek heef verrek, maar dat komp niet van die bloote, zeg de Noonk, maar van wat ze allemaal op de weg gekalk hebbe voor die aan te moedigen. Maar als het weer eens goed regent, dan is dat allemaal weer weg, zeg de Noonk en dat is nou het verschil tussen vroeger en nu, het heef allemaal geen eeuwigheidswaarde meer, volleges hem. En hier op de knup is het nog allemaal zo mooi wie vroeger en wel lekker zo in de zon en in de schaduw want die van de buurt hebben alles eens flink geschore hier, zodat de mense weer kunnen zien of Belsj nog lig waar het altijd lag. En ik heb ook de korte broek aan, want die lang pijpe zijn nou echt te warm en de musse valle bekans van het dak, maar daar zijn der niet veel meer van, maar wel vinke en biemeize en spechte en reigers en ook zwerbelkes. Het gaat dan toch nog wel goed met het milieu, als je al die veugelkes ziet, zeg de Noonk, en dat lig ook aan de poletiek, die maken zich druk om de drekbak en de greunbak, maar niet allemaal, want hij zag lets eene van een groene partij, maar die was niet echt groen, want hij was den onkruit van het geleeg af aan het spuiten en dat ging niet met klaar water, zeg de Noonk en zo zie je maar niet alles is wat het lijkt te zijn, zeg hij en soms moet je wel eens spuite, zo als bij de dokters achter bij het Medisch Centrum, daar staat de troep je tot boven de kop, maar waar zo hoog het groen staat hoeve de honde ook niet te meste. 

En hij had zich dat eens bekeken en toen wilde hij de gemeente bellen of tat ze daar niet eens wat aan konde doen en toen hij op het kerremisterrein was, was de tillefooncel weg en daar heef hij zich eens flink giftig over gemaak, maar dat helpt toch niks en hij belief ook geen mobiele tillefoon want dan kan hij niet eens meer met rus naar het huiske en dat hoef voor hem ook niet, want hij vindt dat je moet opbellen met zo een oude bakoliete tillefoon, dan heb je tenminste pakkes, zeg hij, en dan verstaan de luui je ook nog als je eens flink aan het leer trekt en toen hij weer in den hook was vroeg Merie hem hoe de kermis was en daar had hij nog niks eens van gezien, zoveel stond er op zei hij en der was niet eens eens een vissekraam, dat vind hij bij een kerremis horen en in de kaffees was het net zo druk dan normaal en hij had zich nog maar een elske gedronken want van die nieuwerwetse drankjes moet hij ook niks hebbe en ik ook niet altijd, want het liefste heb ik nog een waterijske, zo nen lolie, want daar gaat de dors zo goed van over en plek je tenminste je tong niet aan den hemel vast en nu weet ik niks meer en dus ga ik sluiten met eene adi�, 

tot de volgende keer met de opgerichte groete van uw Pieke junior uit de Piemelenhoek. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Juli 2001

Beste luu van Geul, 
hier ben ik weer met een epistel. Ik zit hier op de knup met de leptop, die ik van de meester op school heb mogen lenen om te leren hoe ik die van de Heemkunde kan helpe met archieveren. Dat is toch mooi, wat die jonges doen, zeg de Noonk, en als hij niet zo oud was en nog van in de tijd van de buizeradio, dan zou hij ze wel een hendsje helpe zeg hij, want wat ter hier in Geul vroeger allemaal gebeurt is, interesseert hem wel, soms nog meer dan wat ter nu allemaal in de hand is, want hij kan het allemaal niet zo meer volge, maar ze moete zich wel in de gaters houde dat hij zondags op zijn gemak naar de kerk en naar de kaffee komt zonder dat hem een hele hoop blote van de weg af reije met hun ossekopstuure op de fiets en zo. Nee, dan vroeger, toen was ook dekser renne, maar die hadde tenminste nog kleere aan maar de zeever was nog meer dan nu, nu kijk niemand meer de naa om. 

Maar Harie zeg dat de Noonk zich toch bijna de ooge uit de kop heef gekeken en zijne nek heef verrek, maar dat komp niet van die bloote, zeg de Noonk, maar van wat ze allemaal op de weg gekalk hebbe voor die aan te moedigen. Maar als het weer eens goed regent, dan is dat allemaal weer weg, zeg de Noonk en dat is nou het verschil tussen vroeger en nu, het heef allemaal geen eeuwigheidswaarde meer, volleges hem. En hier op de knup is het nog allemaal zo mooi wie vroeger en wel lekker zo in de zon en in de schaduw want die van de buurt hebben alles eens flink geschore hier, zodat de mense weer kunnen zien of Belsj nog lig waar het altijd lag. En ik heb ook de korte broek aan, want die lang pijpe zijn nou echt te warm en de musse valle bekans van het dak, maar daar zijn der niet veel meer van, maar wel vinke en biemeize en spechte en reigers en ook zwerbelkes. Het gaat dan toch nog wel goed met het milieu, als je al die veugelkes ziet, zeg de Noonk, en dat lig ook aan de poletiek, die maken zich druk om de drekbak en de greunbak, maar niet allemaal, want hij zag lets eene van een groene partij, maar die was niet echt groen, want hij was den onkruit van het geleeg af aan het spuiten en dat ging niet met klaar water, zeg de Noonk en zo zie je maar niet alles is wat het lijkt te zijn, zeg hij en soms moet je wel eens spuite, zo als bij de dokters achter bij het Medisch Centrum, daar staat de troep je tot boven de kop, maar waar zo hoog het groen staat hoeve de honde ook niet te meste. 

En hij had zich dat eens bekeken en toen wilde hij de gemeente bellen of tat ze daar niet eens wat aan konde doen en toen hij op het kerremisterrein was, was de tillefooncel weg en daar heef hij zich eens flink giftig over gemaak, maar dat helpt toch niks en hij belief ook geen mobiele tillefoon want dan kan hij niet eens meer met rus naar het huiske en dat hoef voor hem ook niet, want hij vindt dat je moet opbellen met zo een oude bakoliete tillefoon, dan heb je tenminste pakkes, zeg hij, en dan verstaan de luui je ook nog als je eens flink aan het leer trekt en toen hij weer in den hook was vroeg Merie hem hoe de kermis was en daar had hij nog niks eens van gezien, zoveel stond er op zei hij en der was niet eens eens een vissekraam, dat vind hij bij een kerremis horen en in de kaffees was het net zo druk dan normaal en hij had zich nog maar een elske gedronken want van die nieuwerwetse drankjes moet hij ook niks hebbe en ik ook niet altijd, want het liefste heb ik nog een waterijske, zo nen lolie, want daar gaat de dors zo goed van over en plek je tenminste je tong niet aan den hemel vast en nu weet ik niks meer en dus ga ik sluiten met eene adi�, 

tot de volgende keer met de opgerichte groete van uw Pieke junior uit de Piemelenhoek. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Juni 2001

Beste luu van Geul, 
hier weer een brief van jullie Pieke. Wat een allegasie, nog bijna voortat de vorige Sjakel uit was kreeg ik een brief bij ons thuis van eene, die vroeg offent ik niet goed bij de kop was om te schrijven dat het niet uitscheidde met regenen terwijl het al een paar weken geen druppel geregend heeft. Hij had zelf bekans stublonge gekregen en een krof van het werreke in de tuin, schreef hij mij, en het was allemaal hartsikke droog en het water in de regenton was ook al op en nou moes hij nog verder lopen om alle planten water te kunnen geven en of ik de luui niet zoveel wou betoppe, want ter zijn ook luui van ver buite Geul, die de Sjakel lezen en wat moete die nu wel niet denken van de situasie hier, schreef hij. 

Nou doe ik maar eers ook eens de groete aan de luui van ver buite Geul en van over de zee en misschien willen die mij ook wel eens schrijve hoe offent het weer is bij hen, of ze daar ook moete sjravele om de moestem in orde te houde, sjus wie Harie van onze Merie, want die steek zich kepot aan de distele en de Noonk zeg distele steke is distele kweke en vorig jaar hadden hem de knijne aan zijn bone gezete en nu heeft hij met hinnedraad een hek gemaak om de moestem om de knijne buite te houden en de Noonk zeg dat het wel een ijzere gordijn lijk, maar dan wel een vinstergerdijn, want je kunt ter zo doorheen kijke en nou komen de knijnen niet meer aan zijn bonen. En dat van die zonneschijn na rege, dat zit hem zich zo, als ik mijn brief afheb dan ga ik de berg af naar die jonges van Lewet en daar koop ik me een postzegel en dan gaat de brief op de bus en die gaat snel, maar dan moet hij met de trein naar de Boss toe en die stempelt hem af en dan komp hij pas weer naar Geul, weer met de trein en dan vaart die trein nog een rondje langs de kerk en dan komp hij pas bij de hoofredactie op de Slingersberg en dan moet hij nog eens netjes gecontroleerd worde en dan zette die van de redactie hem in de Sjakel en dan moet hij nog gedruk en uitgevent worden en dat duurt zo lang dat de Maas in den tussentijd wel eens uitgewees en weer teruggegange kan zijn en dan krijg je zoget !! 

Jullie moete toch niet denke dat ik met een bussel hout voor de kop loop dat ik niet merk dat het overal veel te droog is en angers moet ik me ook nog giftig maken, zekers? En de burger heef het zich toch in zijn tes gestoke van mijn vorige brief, want hij was al bij de examens van de visserkes en misschien dat nou ook de bouwvergunning voor het huisje van de visvereniging der snel komp. Goed zo burger, zeg de Noonk, zo kunnen we tenminste kalle, maar de wege zijn wel opgelap, maar toch maar half en dat zal niet lang houwe zo, zeg de Noonk, en hij is benieuwd of die vethouder al gestop is met rooke. En hij was gaan wandelen en heef gezien dat de kunsthaan aan de Maas op een ander nes met eieren zit en de Noonk hoop dat die daar langer kan blijven zitten als op zijn ander nes en de luui kunnen nou in ieder geval beter op die haan met zijn eier lette en der komen ook minder uitgaanders langs en die moete zich nou op de keizelfeeste maar een eike tikke dus dat zal wel lukke en nou hebbe ze daar den auwen boot van de gemeente neergeleg en die pak zich niemand mee, want ze hebben hem helemaal vol met grond en klauwe geleg en Harie denk dat dat is van de hoge heere, dat die toch nog angs hebbe dat de Maas nog eens over de dijk komp, maar dat zal dan een pratsj worde als de kantonniers eers de boot moete leeg make voor ze die van aan de Maas derin kunnen laten. Misschien hadde ze alles maar moete late wie het was, denk de Noonk. En der zijn ters ook nog die niet op de hooge heere vertrouwen en die hebbe zelf een boot voor het huis geleg, maar met maar een paar bloeme derin, die kunne ze zo deruit kegele en dan weg vaare en dat is toch een stuk gemekkelijker, en zo zie je maar zeg de noonk, je hoef geen hooge heer te zijn om slim te zijn. 

En ik ga me spek met eieren ete, want ik weet niets meer te schrijve en ik heb der honger van gekregen. Adi�, met de groete van Pieke junior uit de Piemelenhoek. 


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – Mei 2001

Beste luu van Geul, 
hier weer een briefje van jullie Pieke jr. uit de Piemelenhoek.
Ik heb net weer even staan kijken naar die van de snuffeldienst, want die komen iedere keer als bij ons de groene bak op de vaart staat, kijken wat ter inzit. En goed ruiken doen die mannen niet, want de Noonk zeg dat ters toch een hoop in Geul de rotzooi netjes onderin leggen en bovendrop schoon kruid uit de moestem en zo, dat valt zeker niet zo op, want die krijgen geen geel kaarte en iemand die toevallig een stukje steen of plastiek de binnen heeft, die heeft het voor zijne priester. En goed ruiken of niet, stinken doen ze wel met hun brommertjes; over miljeuvriendelijk gesproken…… Nee, dan vroeger, wie ze den drekbak nog met peerd en kar ophaalden.

En de Noonk was met Harie van onze Merie bij het huisbezoek van de burger en zijn vethouders geweest en het was hartstikke druk in de Kleiove en der ware nu eens genoeg vethouders maar te weinig stoelen en de burger dacht dat het zo druk was om tot hij met zijn vethouders zo populeer waren in Geul, maar dan vergist hij zich toch stevig, zegt de Noonk, wie ge�erd wil worden moet het zich eers verdienen en dat zit er toch nog niet in, maar misschien dattat er nog van komp als hij die van Geul, van Hulse en van op de berreg en van aan de Maas eens wat meer hun zin geef. En de burger begon al goed, want hij zei dat toen hij de eerste keer in Geul was, dat hij dach dat hier de tijd hondert of tweehondert jaar stil had gestaan en dan vergist hij zich toch semmelijk, dan gaat hij alleregel over de schreum en zo moet hij maar wijer gaan dan loopt hij zich nog eens erreges tegenop, zeg de Noonk. Maar de burger hat alles al snel in de gaaters en zei toen dat de muziek hier in Geul op hoog niveau staat en dat klop zeg de Noonk want dat hebbe we de Koninginnedag weer eens kunne hore in de herriemeniezaal en nou wille die van de Peel nog een kiosk op het kermisterrein en als die niet in gebruik is voor de muziek, dan kunnen dan de kinderen daarop spelen, nou dat zal me dan toch wel een leeve worden, hel en vals tot en met, zeg Harie. En der is een vethouder die praat al echt goed Holles, zo van M’n��h duh voosjittuh en zo, die denk zeker dat alle lui in Geul zo goed Holles praten als die wat zich tijdens het huisbezoek op de notabeele gericht hebben, maar dat ware ters die nog niet zolang in Geul wonen en die kunnen nog geen goed Geuls, maar dat komp wel, zeg de Noonk, en dan moet die vethouder die andere vethouders nog maar eens wat bijles geven, want aan die hoor je toch nog verrekde goed waar ze vandaan kome, zeg Harie, maar de Noonk zeg dat het gaaruits niet kan schele dat de luui horen waar je van komt, want toen hij vroeger in diens was, boven in Holland, had hij zich daar ook nooit voor geschaamp en toen daar iemand eens tegen hem gezegd had dat de Noonk maar een boerke uit Limburg was hat de Noonk hem een flinke muil verpeerd. Maar die ene vethouder leest wel de Sjakel, want daar had ik de vorige keer in geschreven over de autoos bij de school onder en die vethouder zei nu dat de luui op de berg als ze de kinderen met de auto naar de school brengen, ze het liefst tot in de school binnen vare en dat is nog eens wat anders dan onder in Hulse, zeg de Noonk. En die vethouder zei ook dat de luui van Geul hem konden houwe aan het vaardig maken van een paar dingen in 2005 en toe zei iemand in de zaal dat die vethouder wel een optimist was, want dan zijn de verkiezingen al weer geweest en dan zullen we toch wel weer andere vethouders krijgen. En dan kan die vethouder het wel voor zichzelf voor mereen hebbe, maar daar hebben de luui toch niks aan en ook voor een vethouder geldt: werk hebben is niks, maar werk houwe…….. en als die vethouder die sigaren, die hij rookt waar hij helemaal niet mag roken, blijft roken, dan krijg hij nog eens een pijp van eigen deeg, der hangt in de Kleiove toch duidelijk een bord op met verboden te roken, zo eentje met een rode streep door een sigaret. Maar dat heb je met die vethouders allewijl, wel stukken kunnen lezen, maar plaatjes kijken, ho maar. Het zal wel zijn om rookgordijnen te leggen, zodat niemand ziet wat er echt gebeurt, zegt de Noonk. En dat het op de verkiezingen aan gaat kun je wel zien, want nu die van de gemeente Meersse zelf helemaal verreneweerd hebben, beginnen ze aan Geul en in de gezet staat dat ze de zeskantige stenen op het Kermisterrein gaan vervangen door vierkantige en dat is nou net wat de luui van Geul nodig hebbe, dat is de Noonk geroerd met die van de gemeente eens. Die vierkantige stenen zijn der voor dat ze dan parkeervakken kunnen maken, zegge die van de gemeente en nou zeg de Noonk, nou vraag ik dich, geef mij een pot verf en een kwas en ik doe het voor de helft van het geld ……..

Nou, ik ga me maar weer eens wat eten, unnesaus met een hering en lekker friete de bij. Nou, lek vinger, lek doem, zou ik zo zegge en jullie moeten ook nog de groente van Harie hebben, zeg hij, en het weer is nog niks en het scheidt maar niet uit met regenen, maar de eerrappele zijn tenminste geplant. Adi�, h� van jullie Pieke junior uit den Hook.


Pieke oet de Piemelenhoek

Brieve van Pieke Jr. – April 2001

Beste luu van Geul, 
Hier weer een briefje van jullie Pieke jr. uit de Piemelenhoek. Het weer is weer niks en Harie zit de hele dag versjangeneerd voor zich uit te kijken achter de vinstere omdat hij niets in de moestem kan doen en vorig jaar om deze tijd had hij de vroege al in de grond en nu nog niet eens de mes. En Kwöib Teigededraod bei ons neve die is wel in de moestem aan de gang en die was lets saves vuurke aan het stoke in de moestem achter, ouwe troep aan het opruime, en die bateraaf van een Willemke van Teigededraod, die knijn, die was aan het vunkele en Harie wilde geen vuurtje stoke omdat hij geen vergunning devoor had, maar die had die Kwöib ook niet, zei hij, maar als niemand het ziet mag het alles, volleges hem en voortat hier iemand van de pleisie komp kijke is het vuur allang dood en begrave en dat is net hetzelfde als al die lede van de vereniging van hondsuitlaters, zo gauw het duister is late ze de hond uit, maar opruime is niet de bij, want als de stront aan iemands anders zijn schoene hank, zijn zij toch alweer gauw thuis aan de kachel, de mooie meneer uithange, en ze wete ook nog percies waar ze hunne hond late poepe, want het zijn steeds andere die zich drintrappe en bij hun eige huis voor ligge nooit geen keutele. En onder in Geul daar heef iemand wat gevonge op foutparkere, want hij heef een paar weeke gelede een luier vol met goed spul in de gut gelegd en die lig er nog en die luier is nou niet meer wit maar zo lekker bruin wie pure skjokolaat, maar de Noonk heef sinds die tijd wel niemand daar fout geparkeerd meer zien staan. En parkere in Hulse dat is al helemaal wat, want de Noonk ziet daar de lui hun kindere hale en brenge van de school en dat is net zoget wie op vrijdag perkere in Maastricht als het daar merret is en de hele straat staat vol tot aan de veldwachter compleet en tot aan het kerremisterrein. 

Nee, dan vroeger zeg de Noonk en Harie ook, die moeste twee keer per dag op en neer naar de Maas naar de school, naar meester Notte en Winterake en juffrouw Prop en juffrouw Lemmes en zo en dat was andere kal, zegge ze, daar werd je hel van en de jeug van nu is nog niet eens zo hel wie een pakje boter dat veertien daag in de zon heef gelegen.

En aan de Maas daar is het kermis en ze staan ook nog iedere keer in de gezet, met fotoos en al debij, Henk van Spee en Math van den Doom en der stond bij tat tat buurmannen ware en daar klop niks van want de ene woont ongeveer in Eelse en de andere in het Vuilwambes en vroeger woonde ze dichter bijmereen in Hulse, maar nu toch niet meer, maar dat is nou de gezet, eers schrijve en dan pas nadenke. En een van die wat zich eers had opgegeve voor in het Waterschat te kome zit nu vooraan bij de klup die die van Aan de Maas wil redde van de ondergang en de Noonk wil wel erelidskaarte van die hebbe, ook al woont hij hier hoog en droog in den hoek, maar hij had het er vorige week over om te gaan verhuize en de boet hier te verkope, want met die van de onroerende belastingen van de gemeente kan hij nu helemaal niet meer opschiete, die hale hem de letste knuip uit de beurs, zeg hij, maar hij blijf toch want de gemeente heef gezeg dat ze een medallie wille instelle voor verdienste van luu van Meersse en daar hoort Geul dan ook bij, zeg de Noonk en voor alle cente, die hij voor de gemeente gepresteerd heeft met die belastingen wil hij nou ook wel eens geëerd worden en nou denk de Noonk dat hij ook die medallie krijg, maar dat is niet nodig, zeg Harie, want de Noonk valt al genoeg op van zichzelf met zijne platekop. Zo, en nou ga ik me eens lekker een stuk rommedoe eten, die heef Merie van de merret meegenome en die is zo zach dat hij bekans van de teleur afloop en dan nog wat schroop debij, lekker! Nou adië, tot de volgende keer


Pieke oet de Piemelenhoek
Brieve van Pieke Jr. – Maart 2001

Beste luu van Geul, 
Hallo beste mensen van Geul, hier weer een brief van uw Pieke Jr uit de Piemelenhoek.
De carneval is ook weer voorbij en die van de carnevalsvereniging hebben zich een bus aangeschaf, een boemelebus en daar hebbe ze met de vastelavond de cafés mee afgevaare net zoals den Thies vroeger met de kuilbus en de pungele en ze zijn ook naar de zieke luu van Geul gewees en dat is heel goed, want zo krijge de kranke luu die niet aan de optoch ligge toch nog wat mee van de carneval en bij de bokkerijers zijn ter een paar de bij die zijn zo lekker rond tot ze goed hebbe kunnen meedoen als knuffelbeest in de kindertocht. 

En het is nog een geluk tat er niet zoveel kaffees meer zijn in Geul als vroeger want anders hadde ze aan één bus niet genoeg, maar der zijn een hoop kaffees die meer toe dan ope zijn en der zijn ook kaffees waar meer luu kome als de kastelein op verkansie is alsdandat hij ter wel is, zei Willemke van Teigededraod aan het buffet, maar dat is geloge zeg de Noonk want in die kaffe zijn sjus ummertoe veel luu, ook vreeme en der hange ter ook een heleboel met een foto aan de muur en de Noonk vraag zich af wat offent hij moet doen om daar ook te kome hange, want hij hangt ter nog niet bij en andere wel. 

En dat het ene goeie karneval was is wel klaar, want ter zijn veel kasteleins ineens op verkansie gegaan om de cente te telle maar ze belle wel sondagssmorgens op om te kijke of de Noonk al daar is. En de Noonk, die moet steeds wijer gaan voor zijn drupke na de hoogmis, want hij gaat voorlopig niet meer naar die wat in de optoch meeliep met een luier om de luu van Geul de broek uit te doen, want dat gaat hem toch te wijt zeg hij, laat de luu de broek maar aan, want anders kunne we nog voor adembenemende verassingen komen te staan. En stoffe luiers zijn toch beter voor het milieu zeg hij, en daar heef hij wel wat voor over, dus blijf hij te voet gaan naar de kaffee, zeg hij, want hij is nog van de tijd van toen Geul nog een dorp was en geen milieu en bij het milieu gaat het zich toch ook derom om het midden te houden en dat kan nou nog een probleem worde want die van rechs van Kenaal hebbe nou hunne zin gekregen en nou zitte die van links van de Kenaal in hunne pisang. En die van rechts schrijve in de gezet maar die van links hebbe een eersteklasbordeschrijver plusminus aanplakbiljetopsteller in het leve geroepe en het zal mij beniewe hoe oftat dit afloop en de Noonk vindt dat het mag blijve wie het is en hij heef nog een goed idee voor die grote here met die hooge hoede: maak de Kenaal maar twee keer zo diep dan kunne ze der met duikbote in vare en dan hebbe wij der tenminste geen las van net zoals die van het spoor, die werreke wanneer der geen terreinen lopen, maar wel als die arm luu van Geul probere zich get te slape, omdat ze sanderendaags vroeg opmoete voor te werreke.

En voor die van de gemeente heb ik ook nog wat want het is toch te gek dat ze allewijl niet alleen meer over de weg scheuren, maar dat de weg ook nog helemaal onder de scheuren zit en dat de voering helemaal van de weg af is en nou zulle die van de gemeente wel zegge dat het een weg is van de pervincie en dat die zoveel geld hebbe tot ze nog niet eens wete welke haovemuil ze het eerst moete stoppen, maar de scheure dich houwe, ho maar. En dat die van de gemeente maar goed oppasse want hier in Geul zijn het straks de groenteboere die de dikste eerrappele hebbe, want dat zijn geen domme jongens en hun meisjes al helemaal niet en zo gehoort zich dat ook: wie zijn bone brandt, moet het volgend jaar kroote zette !! Je geloof het toch niet, hebbe ze in Meersse een ondergrondse parkeergeraas gemaakt, kome der geen lui en geen autos en al gaaruits geen cente binnen. De Noonk zeg dat ze ter maar een kaffee van moete maken met foto’s van die van Geul aan de muur en hij wil ze voor te beginne wel een foto van hemzelf geve met hanttekening van toen hij nog een kuise jongeling was en dan kome ter zeker genoeg luu kijke om meer dan een tientje per dag te ontvangen. Of anders make ze ter maar een overdekte mark van, net zoals in Luik en in Parijs zeg hij en dan is dat met die groenteboere ook ineens geregeld en dan kunne daar de meziekkapelle ook gaan oefene en dan hebben we ter volgend jaar nog meer in de optocht en Harie van Merie weet al een paar goeie name, zo van “Oet de volle potgrond” en “Geliek Oetsjeie” en “Leinks baove beginne” en “Ummer oppenuuts”en zo. En der zijn nog twee haringen over van Asgoensdag, die heef Merie zelf gelag met eetsje en unne en peper en die zijn zo lekker dat ik me de vinger en de duim debij aflek en daar moet ik me der toch een burgemeester van maken, en daar komp de Noonk sjus terug van het kaarte en nou moet ik me spoeie, dus 

….. adië, met de groete van Pieke Jr. oet de Piemelenhook


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Februari 2001

Beste luu van Geul, 
hier weer een briefje van jullie Pieke Junior uit de Piemelenhoek. Maar wat maken jullie me nu de van? Schrijf ik jullie een brief over de Noonk en zijn schuppestelen en beurstelestele en zijn koop hout, gaan jullie me alles kaalhouwe, in de Slingersberg en in de Schieversberg, der staat nog bijna geen boom meer waar ze zich met de karneval aan hadde kunnen vasthouwe. En hoe moet dat nou als ze daar onderweg de aardappele wille afschudde?? Nee, jullie kunnen het beter een beetje rustig aan doen, justement wie die van de gemeente, want lets had het gesneeuwd, maar een beetje maar, net genoeg voor in een holen tand, maar omdat die van de gemeente zich verslapen hadden, was het buiten net een keibaan, zo glets wie een spiegel. En zo’n noodsituatie roept het beste in die van de gemeente op, zeg de Noonk, want we hebben weer eens een genie van een vethouder, die zei dat ze alle hoofstraten van Meersse al gestrooid hadde voordat de gezet uit was, maar in Geul komp dan de gezet wel heel vroeg of we hebbe geen hoofstraten bij ons in Geul, want het was overal harstikke glets. En de Noonk is toen ook nog op zijne ruggestrank gegaan en die moes een paar dagen aan het buffet hangen, want hij kan niet goed zitten, zeg hij, maar dat is niet zo erg, zeg Harie van onze Merie, want nou glits hem zijn drupke meteen tot waar het zijn moet als hij het staandenteere drinkt. En als die vethouder wat jonger was gewees, zouden ze hem een wiskit noemen, zeg de Noonk, want die vethouder kan gedachten lezen want hij had ook gezeg, dat waar ze van de gemeente niet gestrooid hadden, dat daar de mensen daar geen moeite mee hadden en dat ze zelles derom gevraagd hadden om niet te strooien offent ze de kinderen wilden late genieten van sleeije en keije, maar dat is natuurlijk flauw huitvlees, zeg de Noonk, als het sneeuwt en het wordt glets, dan moete ze gewoon alles strooie wat ze hebbe, behalve de Moorveldsberg, net als vroeger en wij hebbe ters toch zeker geene van Meersse nodig om ons te zeggen waar wij moete wintersporten, dat maken wij zelvers wel uit. Die van Meersse, die moeten maar naar de kouwe kermis in Maastrich, waarzegger spelen. Nee, dan was het vroeger een stuk beter, zeg Harie, met de Lange van Maasse en de Witte van Lies en consorte, die zorgden wel de voor dat de luu hunne nek niet braken en als ze nu bij ons in den Hoek niet strooien, liggen we zo met onze klapsperen onder aan Lombok!! 

En het zakkenbeleid van de gemeente begint ook al vruchte af te gooien, maar wel rotte zegt de Noonk, want toen hij dees week onder in Geul naar de kerk ging zag hij in de hek langs de knaal al een zak met zwijnderij liggen en die was van Mek Donald zei hij, want dat kon hij draan zien en dat staalt toch nergens op, vind de Noonk, maar nou vraag ik me af wie of dat die zak nou wel is, want ik heb toch altijd hier in Geul op school gezeten en daar zat ter nooit ene die zich Donald schreef en dat is toch ook gaaruits geen Geulse naam, dach ik me zo en wie heet ter vanvoor nou Mek, niemand toch…..

En het heeft ook wat gevrooren, maar niet genoeg voor de schaatsen, want de visvijver was net toe en de wijert ook, maar dan had je het ook gehat en dat is maar goed voor Willemke van Teigededraod, want die was zich vorige keer toen het ijs lag een schaatsmuil met schaatsen gevallen en de tanden door de lippen en dat kwam niet zo goed uit, want hij bloeide wie een os, want hij had vantevoren wat veel antievries gehad, zei hij. En over ossen gesproken, bij de pastoor hadden ze in Bung met Nieuwjaar een bommetje in de brievenbus gedaan en dat was geknald en de cente ware ook weg en de pastoor schreef in Kontak dat hij daar niet blij mee was en over gouwe kalleven en zo, maar de Noonk zei dat hij denkt dat het gouwe ossen waren, en dat snap ik niet maar dat zal wel zijn omdat aan een os meer vlees zit wie aan een kalf denk ik, maar van gekke osse heb ik nog niet gehoord, maar wel van gekke koeie, dus der zullen ook wel gekke kalleven zijn en ik snap het nog niet helemaal, maar nu ga ik eten en Merie heeft zich door de bocht gegooid want we hebben heldere ossestaartse-soep met een broodje met geros bief, en dat zal wel zijn omdat het vandaag zondag is. Zou dat geros bief nou van het verreke van Stöbbes komen, want dat staat ook de hele dag in de rege en in de pratsj? Dat moet ik toch eens aan de Noonk vrage, maar ik geloof niet dat die vandaag de richting goed vindt, want hij is zich na de hoogmis ene gaan drinke en hij is nog nergens te zien. Nou, adië dan maar en tot de volgende keer,

met de groeten van Pieke jr. uit de Piemelenhoek.


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. – Januari 2001

En nou zijn me die van de gemeente nog een hoop zeek en zever aan het make over het vervoer onder de maat en dat snap de Noonk nou weer wel, zeg hij, want die hadde maar eens moete kome kijke wie het hier vroeger in Geul was met Gus Roemans en Moo Alberigs, maar ja dat was heel vroeger en nou is het jammer dat Ria van Lewei niet meer op maat vervoert, want dat ging toch veel beterder dan nu, schijns, en misschien moet de Noonk haar maar eens vragen of zij niet toch af en toe eens get wil rondvaren, zo voor de luu van Geul en ik laat jullie nog wel wat hore offent het wat geworde is, want de Noonk en Ria die kenne zich nog van vroeger en dat heef iets met Els te maken maar wie of datdat is weet ik ook niet.. 

En in Geul zijn ter nu al een heleboel wazige, die zien het heel breed, zeg de Noonk, want bij Leo van Bouwes zaliger was ter ene de dijk opgevare met een kar die een beetje breder was dan hij gedach had en die heef de weiepeul met wortele en al uit de grond gevare en de prikkeldraad met tankele en al en het brier was met de bielse der nog aan ook gans uit de grond gerete en daar zulle die van het waterschap nog wel blij mee zijn en als we een beetje geluk hadde gehat hadde we ter daar ook een paar in het stuur zitte gehad en dat snappe die van de Waterschat weer niet, want die twee van geul dat ware niet van de minste want een heeft zellef een wijert om zijn huis, dus die heef verstand van water en die is beschermer van de famfaar en die ander is beschermer van de heemkunde vereniging en samen zoude die ons toch wel goed beschermp hebbe tege het water en zo. Maar nou was de Maas weer aan het uitkome en nou hadde ze allemaal geen tijd meer devoor maar daar hore we wel nog wat van. 

En in de Pas was het ene nog niet wijt genoeg, want die dacht bij zich eige ik zal der eens voor zorge dat de luuj van Geul ook in den duister wete dat ze naast het fietspad zitte en die had daar met zijn bande de berme zo kepot gevare, daar zei je geer tege en als je dan neve het fietspad kwam lag je zo met je naas op de kop in de graaf en toen was het nog maar een geluk dat die vethouder daar altijd rond rent, die kon der meteen wat aan late doen en nou moet hij der nog voor zorge dat die van de gemeente eens op studiedag gaan en lere dat als ze het gras knippe in Brommele bij het kepelke, dat ze dan niet hoeve te perbere de boome mee om te maaie, want die moet je omhakke en niet de bas devan ieders keer kepot kretse, want dan kunne die van Geul wel bome blijve plante, die blijve toch kepot gaan zeg de Noonk, en dat weet een kind nog dus ik ook. Maar die van Brommele kome, die maak je ook niet zomaar get wijs, want der heeft nog ene een heel grote vis gevange en dat was geen bukkem, want die wegen geen 17 kiloos.

En vorig jaar hebbe de boere de mais langer late staan, en van de Noonk weet ik waarom, want dat stond in de gezet, nou kunne ze de keun ook aan de beeste voere en de Noonk hoop nou maar niet dat ter zijn die de hele winter werk hebbe om die al die keun nog te telle of ze alles bij elkaar hebbe en dat hun geen geleutige ontsnap.

En de Noonk was zich weer ene gaan drinke en der was ook ene, die niet van Geverik was, maar erges anders vandaan, maar dat was niet erg zeg de Noonk, want ook in die zijn letste humme daar zitte toch geen tesse in en dat snap ik nou weer niet, want de Noonk heeft gaaruits geen verstand van mode, zeg Merie altijd, en dat zie je ook aan zijn gestobde hose en zijn gestukkerde mesjesterbroek en aan zijn humme zitte nog knope van bij Makkendas vroeger, zeg Merie en laatst maakde hij het helemaal bond toen hij met een pofboks naar het kaarte wilde gaan, maar daar heef Merie toch een stokske tusse gestoke.

En Harie was lets weer op de brommer naar Eelse gegaan, naar Sjeng Linders, goedkope blikke bruine bonen hale, maar dat heef hij gewete want in de Eiskesweg was het nut op de weg en hij had de klatere tot achter zijn ore hange en hij mag nog blij zijn dat hij brilletien in zijn hare had, anders was het nog erger geweest en dat zal hem lere, want hij kan beter in zijn eige dorp waar gaan hale, dan begaait hij de boel tenminste niet zo. Dus jullie wete het vast al, vandaag eten we bruine bone en dat zal ik morrege wel weer merken aan de Noonk, maar daar vertel ik wel een andere keer over, tot dan, 

met de groete van Pieke Jr . uit de Piemelenhoek.