Laatste mutatie:


Mededelingen
Nieuwtjes
Hagendoornweg 26237 NP Moorveld
Tel. 043 - 3641630 Fax 043 - 3654069
E-mail : info@bs-jozefmoorveld.nl

Nieuwtjes nieuwsbrief 2 (februari 2004)


Groep 0/1a

Het is een hele tijd rustig geweest, maar de komende week krijgen we er weer een aantal schatten bij. Er komt zelfs een tweeling. Langzaam groeien we uit tot een grote groep. Bij Paul thuis komt er ook een kleintje bij, tijdens het schrijven van deze brief zaten we vol spanning te wachten of er al nieuws was.....
Al was het rustig met het instromen van kinderen, de decembermaand was erg vol gepland. Eerst die lieve Sint, die ons zoals elk jaar ontzettend verwend heeft. Daarna de kerst, een sfeervolle tijd. Jammer genoeg was de juf ziek en heeft ze een aantal gezellige dagen moeten missen. Gelukkig kwam juffrouw Gemma, dat was een schat van een juf.

Om even bij de juffen stil te blijven staan, is wellicht een goed idee. Zoals jullie vast al gemerkt hebben, was er op donderdag en vrijdag een juf die juf Peggy helpt. Juf Anouk ondersteunde met praktische zaken. Zo heeft ze bijvoorbeeld onze ziekenhuishoek ingericht, aansluitend op het thema Ziek & Gezond.

Verder is er ook op maandag en dinsdag een tweede juf in de klas. Juf Claudia zit op de SPW en blijft bij ons tot aan het einde van het jaar. Heel fijn dat ze er is, vooral nu er nog een hoop kinderen gaan komen. Dat is echter nog niet alles, soms heeft de juf op dinsdagmiddag vrij om te studeren. Ze heeft het erg druk met haar studie “interne begeleiding” en gelukkig heeft ze van meester Boom een aantal studie-uren gekregen. Als de juf niet in de klas is, komt die lieve juf Gemma.

We hadden het zo juist al over het thema Ziek & Gezond. Dokter Muris is bij ons in de klas geweest en nu zijn we helemaal niet meer zo bang voor de dokter. We hebben het gehad over een baby in de buik en de juf heeft al een uitgebreid onderzoek gehad in onze ziekenhuishoek. We hebben het gehad over beertje Brom die verkouden was en nog veel meer.

Het volgende thema is “carnaval”. Gezellig feest vieren en een hoop werken met kleuren en misschien gaan we wel confetti tellen. Wij hebben zin erin. ALAAF!!

Heel veel groetjes alle kids uit groep 0/1 en de juffen!


menu

Groep 1b/2

Het jaar gaat met rasse schrede vooruit. De kinderen groeien als kool. Dat was goed te zien toen ze allemaal terug kwamen na de kerstvakantie. We zijn met veel plezier begonnen aan een van de twee projecten die gepland waren voor de periode tussen kerst en carnaval. Het project gaat zoals iedere betrokkene van de kleutergroepen wel zal weten over: Ziek zijn en beter worden. Er werd een echte ziekenhuishoek ingericht met heuse wachtkamer. met een spuitje, verband, drankje of een momentje bedrust, geadviseerd door een solitair werkend arts of een heel team met verpleging erbij. Verder wordt over dit thema geknutseld, getekend, gezongen, reken en taalspelletjes gedaan en verhaaltjes verteld. Er worden flink wat nieuwe woorden geleerd met dit project van gewone woordjes tot echt vakjargon!!! Ook de sociaal-emotionele kant, de eigenlijke reden waarom we voor dit project kozen, komt goed aan bod. Er worden n.l. flink wat ervaringen uitgewisseld van de poes die dodelijk verwond is geraakt met daarna een wonderbaarlijke genezing tot ondervindingen aan het eigen lijf.
We beleven er samen heel wat plezier mee in ieder geval!

Het volgende project is natuurlijk Carnaval. Sommige kinderen hebben al even tussendoor prachtige tekeningen gemaakt in rood, groen en geel. De carnaval zit de Moorveldse spruiten behoorlijk in het bloed. Dit is te merken nadat meester Paul Lemmens al een beetje is begon te oefenen met zijn nieuwe carnavals-hit over de ‘hoempa, tuba’. Zo vlug als ze de tonen horen beginnen ze met z’n allen door de klas te springen en te hoempapa-en. Het is een lust voor het oog om ze te zien wiebelen met hun kleuterheupen.
Als afsluiting van dit project dient natuurlijk de carnavalsviering op vrijdagmiddag voor Carnaval in de Kollenkamp. Hierover hebt u al uitgebreid informatie gekregen. We gaan natuurlijk ook met onze groep (of een gedeelte ervan) een optreden verzorgen.
Als U voor dit project nog carnavalskleren o.i.d. hebt voor onze carnavalshoek, houden we ons daar graag voor aanbevolen.

Na Carnaval beginnen we weer met nieuwe projecten en verder staan er 6 bijeenkomsten van ‘dansante vorming’ onder leiding van een danslerares, op het programma en nog veeeeeel meer maar dat hoort u weer een volgende keer!

Het gaat in ieder geval lekker in groep 1b/2! We zijn langzaam tot een echte groep uitgegroeid zij het met de neiging naar een echte ‘mannen’groep. Dat heeft zeker zijn charme maar het kan bij ons ook wel eens spetteren!!!! Zo gaan we langzaam met de neuzen richting grote vakantie.
We gaan ervoor, Rachelle, Gret, Claudia (onze nieuwe stagiaire) en de jongens en meisjes van groep 1b/2. Zeker weten!!!


menu

Groep 3

Wat is er weer veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief.

Alle letters zijn ondertussen aangeleerd! De kinderen kunnen al hele aardige verhaaltjes bedenken en schrijven. Geweldig om te zien wat ze al allemaal kunnen!! Ze hebben hun eerste rapport gekregen. Dat was best even spannend, want wat is een rapport nu eigenlijk?

We hebben afscheid genomen van juf Annemiek, die van dinsdag t/m vrijdag in onze klas was. Jammer dat haar stagetijd zo snel voorbij ging. Gelukkig krijgen we binnenkort een nieuwe stagiaire, juf Janneke; zij komt op donderdag en vrijdag in onze klas. We verheugen ons al op haar komst. Het kiesbord is ook in gebruik genomen, met dank aan meneer Vleugels. Ook de andere ouders die vaak een handje toesteken, wil ik graag bedanken voor hun hulp!! en nu.....op naar carnaval!

juf Danjelle


menu
Groep 4/5

Groep 4 is al een aantal weken flink bezig met de communie. Iedere maandag van half 3 tot half 4 verheugen ze zich op de komst van de kapelaan. Aan de kinderen wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat een goed hart is en wat in een slecht hart zit. Maar dat van een slecht hart ook een goed hart gemaakt kan worden.
Ook leren ze dat een hart er van buiten goed uit kan zien maar dat het van binnen slecht is. Dat je dus voorzichtig moet zijn met mensen die je niet goed kent.
Buiten de communie werkt groep 4 natuurlijk ook hard in de klas.

In onze groep zijn pas een paar dingetjes veranderd. Zoals de meeste ouders wel weten staat juf. de Wit weer een aantal uren voor de klas. Voor mijn groep betekent dat dat groep 5 twee ochtenden per week tot de kleine pauze les krijgt van Juf. de Wit. Wij vinden het allemaal heel fijn dat ze weer terug is en hopen dat ze gauw alle dagen voor klas staat. Groep 4 en 5 zal iedere ochtend met uitzondering van de donderdag gesplitst worden. Juf Sandra pakt de groep die zelfstandig werkt en de andere groep krijgt instructie van mij. En nu dan op naar de Carnaval. Wij zijn alflink bezig geweest met het maken van maskers. En als u nou die schitterende maskers wilt zien, zou ik zeggen.Tot de carnaval.

Juf Wendy en Juf Sandra.


menu
Groep 6/7

Beste ouders en kinderen. Het is al weer een tijdje geleden dat ik me tot jullie richtte door een stukje in de nieuwsbrief. We zitten al weer haast halverwege het schooljaar 2003-2004 en er is al heel hard gewerkt. Bijvoorbeeld aan de deuren van de kast in onze klas. De kinderen van groep 7 hebben disney-figuren uitvergroot op schaal op 4 kastdeuren en zijn die mooi met verf aan het schilderen. Ze zijn bijna klaar. Als u dit leuk vindt, kom dan gewoon eens een keertje kijken.

Sinds enkele weken is er gedurende één middag per week een andere meester in de klas. Het is meester Fred. Hij komt voor mij invallen zodat ik mijn ICT-werkzaamheden op computergebied kan doen. Misschien dat hij zo af en toe ook nog op andere dagen vervangt als dat nodig is. Sinds begin van dit schooljaar hebben alle klassen klassenouders. Zo ook wij. Voor groep 6 is dat mevr. Steenstraten en voor groep 7 mevr. Cramer. Zij kunnen de leerkrachten helpen of adviseren bij extra activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies. Zij kunnen dan bijvoorbeeld het vervoer (met auto's) regelen. Ook kunnen zij dan als aanspreekpunt fungeren voor de andere ouders. Omdat het ook voor mij nieuw is heb ik nog geen gebruik van hun diensten gemaakt, maar dat zal zeker nog wel een keer gebeuren in dit schooljaar. Nou, dat was het weer voorlopig.

Jacques Colson.


menu
Groep 8

Nog heel eventjes en dan is het zover: De Cito- eindtoets 2004. De kinderen werken hier 10, 11 en 12 februari elke ochtend aan. ’s Middags is er dan tijd om wat rustiger aan te doen en om te ontspannen.

We hebben dit schooljaar hard gewerkt, geen enkele reden dus om ons ongerust te maken. De uitslag van de Cito-eindtoets is wel belangrijk, maar zeer zeker niet beslissend. Andere factoren als advies van de basisschool en de eigen wensen van het kind/ ouders spelen ook een belangrijke rol. Er komen nog oudergesprekken, gesprekken met leerkrachten van het basis- en middelbaar onderwijs, open dagen, proeflesmiddagen en informatie- avonden. De betreffende data staan in informatie- boekjes die al mee naar huis gegeven zijn aan de leerlingen van groep 8. Iedere leerling natuurlijk heel veel succes gewenst, kom goed uitgerust naar school en dan komt alles wel in orde!

Peter Vroomen.

 


menu
Nieuws uit de SAC

SAC???? Wat is dat nu weer?

Misschien heeft U de afkorting SAC al eens gehoord of ergens gelezen. Mogelijk is het de eerste keer dat U de naam tegenkomt.
De letters SAC staan voor School Advies Commissie. Deze commissie is een van de drie schoolgeledingen waarin ouders van leerlingen zitting hebben. Medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OR) zijn de andere twee.
Zoals de naam al doet vermoeden is het de taak van de SAC advies uit te brengen. De SAC adviseert de directeur gevraagd zowel als ongevraagd. De commissie dient enerzijds als (mee)denktank van en voor de directeur, maar kan ook als luis in de pels positief kritisch meekijken over de schouder van de directeur.

Hoewel de directeur geen lid is van de School Advies Commissie neemt hij wel deel aan de vergadering. Voor basisschool Sint Jozef geldt dat Jan Boom, directeur, en Gret Wolfs, coördinator, deelnemen. Vergaderingen vinden gemiddeld eens per 6 weken plaats. Op dit moment wordt de SAC gevormd door 7 ouders. Twee van deze ouders zijn afgevaardigd vanuit de MR (Pia van Heel) en oudervereniging (Anita Slootmaekers). Ook is er plaats voor een lid afgevaardigd door het kerkbestuur.

De overige leden van de SAC zijn momenteel:Corinne Duysens, Ger Roumans, Marty van der Ven en Ger Zeegers.
Het afgelopen half jaar werd er aan uiteenlopende thema’s aandacht besteed. Momenteel buigt de SAC zich over de vraag van de directeur mee te denken over een pestprotocol. Ook is er de nodige tijd en aandacht gestoken in het 2-scholen-construct (één directeur, twee scholen), dit overigens in overleg met de directeur, het team en de andere geledingen.
De SAC heeft de intentie uitgesproken U regelmatig middels deze nieuwsbrief te informeren ……………… “U hoort nog van ons”.


menu
Samenwerken kun je leren!!!

Coöperatief Leren: naar de kern ...

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al verteld dat het team van basisschool “St. Jozef” bezig is met het volgen van de cursus: Coöperatief leren. U zult daar in de tussentijd misschien al thuis van gehoord hebben doordat kinderen over hun ervaringen op school vertelden. Daarom gaan we in deze nieuwsbrief nog wat dieper op het onderwerp in.

Waarom wil de school coöperatief leren als een van de werkvormen invoeren?

Coöperatief Leren bewerkstelligt:
· een actieve en betrokken leerhouding van kinderen.
· een grote leeropbrengst door kinderen op een bepaalde manier te laten samenwerken
· een arsenaal aan sociale vaardigheden
· een gezellige sfeer in de klas, een goed klassenklimaat
· plezier in Ieren bij kinderen, motivatie tot Ieren
· een handige vorm van klassenmanagement voor de leerkracht

Hoe kan dat eigenlijk? Het antwoord is heel eenvoudig: door het gebruik van structuren, die voldoen aan vier criteria, die met de afkorting GIPS worden samengevat:

 

Gelijke deelname
Bij groepswerk (samenwerkend leren) krijgen kinderen de opdracht om samen te overleggen over een vraag. Bij Coöperatief Leren is dit overleg altijd geregeld in een structuur. Hóe kinderen overleggen wordt niet aan de groep overgelaten. Kinderen krijgen geen gelegenheid om achterover te leunen of af te haken. Dit risico is groot bij groepswerk, bij Coöperatief leren komt het niet voor, het kán eenvoudigweg niet.

Voorbeeld:
De leerkracht geeft de opdracht:Maak een lijst met woorden, eindigend op -heid.
In de structuur Tafelrondje schrijft ieder teamlid (lid van een groepje) om de beurt een woord. Bij groepswerk zou één groepslid dit kunnen doen voor het team.

 

Individuele aansprakelijkheid
Elk kind in het team is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage aan het teamwerk. Die bijdrage wordt op een bepaalde manier ook zichtbaar gemaakt. Soms door met verschillende kleuren pennen te werken, soms door te laten samenvatten wat gezegd is, soms door ideeën die je van anderen gehoord hebt te laten uitwisselen. Elke structuur heeft daar een specifieke manier voor. Je kunt als leerkracht een willekeurig kind om een antwoord vragen: ieder kind kan antwoorden. Dit in tegenstelling tot groepswerk, waarbij kinderen kunnen "wegduiken", waarbij het alleen het groepsresultaat is, dat telt. In groepswerk is niet zichtbaar wat ieder teamlid heeft bijgedragen; in Coöperatief Leren altijd.

 

Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
Om de opdracht uit te kunnen voeren, moet elk teamlid afzonderlijk een bijdrage leveren. Als één groepslid de opdracht niet kan uitvoeren, zullen de anderen hem moeten coachen om het te leren, want anders kan de opdracht niet worden uitgevoerd. Want immers: als kinderen individueel de opdracht net zo goed zouden kunnen, is samenwerken niet nodig.

Voorbeelden:
Ieder zoekt deelinformatie over een onderwerp en samen presenteren we het geheel
ü Een muurschildering, waarbij het werk verdeeld wordt
ü Tweetal Coach: ieder maakt om de beurt een som. De ander kijkt of het goed gaat. Als het niet goed gaat, wordt gecoacht tot het antwoord goed is. Het antwoordenblad is pas goed ingevuld als de twee leerlingen elk hun taak goed uitvoeren.
ü Ieder teamlid noteert van elk teamlid één origineel idee en noteert de naam van dat teamlid.

Simultane interactie

Kenmerkend voor Coöperatief Leren is de gelijktijdige interactie van leerlingen. Hierin wordt direct het voordeel boven traditioneel onderwijs zichtbaar.
In traditioneel onderwijs wordt meestal om de beurt gesproken: de leerkracht stelt een vraag, de leerling antwoordt, een andere leerling reageert hierop, vervolgens weer óf de leerkracht óf een andere leerling. Dit is een seriële structuur: er is steeds één persoon aan het woord. In een klas van 30 kinderen is dat 3 % actieve deelname.
In een grote studie over onderwijs heeft John Goodlad (1984) aangetoond dat leerkrachten in een klas gemiddeld 80% van de tijd aan het woord zijn. Omdat er ook tijd nodig is voor klassenmanagement, blijft er dan minder dan 20% over voor leerlingen om actief over de leerstof te spreken.
Op het eerste gezicht lijkt het niet rampzalig als kinderen in elk uur 10 minuten actief leerstof kunnen praten. Maar als dat serieel gebeurt, blijft er per leerling 20 seconden over om zich te uiten, de rest van het uur luisteren ze naar de leerkracht of naar medeleerlingen. Dit is weinig motiverend. . .

In Coöperatief Leren gebruiken we steeds simultane structuren, structuren waarin kind gelijktijdig over de leerstof spreken. Als in teams van vier één leerling spreekt, is 25%
tegelijkertijd aan het woord. Als kinderen in koppels een opdracht bespreken is zelfs 50% tegelijkertijd aan het woord. Dit is een groot voordeel van de simultane structuren. Bovendien stimuleert het de betrokkenheid in grote mate als kinderen actief over de leerstof praten.

 

GIPS
De vier criteria, die ervoor zorgen dat werkelijk ieder kind actief en betrokken kan leren, worden door de "GIPS" gewaarborgd.

 


menu
 
Copyright © 1999-2006. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.