Sint Martinusparochie

Algemene Informatie

Algemeen Geschiedenis Madonna van Gäöl Millennium viering Restauratie Foto's

De parochiekerk van de H. Martinus is gelegen aan het Kerkplein te Geulle aan de Maas.
Voor de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude kerk zie de daaraan gewijde paragraaf.
De parochie telt ca. 1200 gelovigen.
Pastoor is de Zeereerw. Heer I. Quequesana. Hij is tevens pastoor van de parochie van de H. Agnes te Bunde en van de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen/Moorveld.
Evenals Geulle behoren Bunde en Waalsen/Moorveld tot de gemeente Meerssen.
De drie parochies zijn aan elkaar geliëerd volgens het cluster-model.

Het parochiecentrum is gevestigd in de Credozaal, gelegen aan het Kerkplein te Geulle aan de Maas (achter de kerk).

H.H. Missen in de parochiekerk zijn: vrijdagavond om 18.30 uur en zondagmorgen om 10.00 uur (hoogmis).

Misintenties kunnen worden opgegeven bij mevr. Gerda Voncken, Hussenbergstraat 18, 6243 AH Geulle, tel. 043-3646587.

Het IBANnummer  NL07RABO0116501391

De kerkdiensten worden veelal muzikaal opgeluisterd door het RK Kerkkoor Sint Martinus. Contactadres: mevr. A. Maassen, Poortweg 2, 6243 BA Geulle. Tel. 043-3646550.Adressen:

Pastoor I. Quequesana
E-mail: ismaelquequesana@live.org
St. Agnesplein 14 6241 CA Bunde Tel. 043 - 3111579

Kapelaan T Perez
Email: tristanperez@live08.org

St. Agenes plein 14 6241 CA Bunde Tel. 043 - 3111579
Vice Voorz.Mevr. M. Lemmens - Heusschen
E-mail: marly63@home.nl
Essendijk 176243 BH Geulle Tel. 043 - 3649585
Secretaris Mevr. A Dekkers - Bouwens
E-mail: a.g.dekkers@ziggo.nl

Brommelen 21 6243CM Geulle Tel. 043 - 3641959
Penningmeester vacant
Email:
     
Dhr. J. Martens (lid)
E-mail: imartens@smeetsbouw.nl
Aan de Maas 8 6243NA Geulle Tel:043 - 3549336
Overige      
Dhr. J. Janssen (adviseur)
E-mail: elrosi@home.nl
Brommelen 37 6243 CN Geulle Tel. 043 - 3645320
A.Dolmans (administrateur)
E-mail: arnoldolmans@dolmansgroep.nl
Shoutstraat 14 6243 DE Geulle Tel: 06 - 301322449
Dhr. Th. Kruysen (adviseur)
E-mail: th.kruijsen@zonnet.nl
Essendijk 9 6243 BH Geulle Tel. 043 - 3645176

    
       

 


H.Missen St.Martinusparochie Geulle.

De H. Mis is op zondag om 10.15 uur (hoogmis) en op vrijdagochtend om 9.00 uur.

Familieberichten:

Zie: Kontakt en de Geulbode


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.